EU version

ČD představily první vestavbu ETCS do starších lokomotiv. Ministr Kupka: Česká železnice bude mít mnohem bezpečnější systém

ČD představily první vestavbu ETCS do starších lokomotiv. Ministr Kupka: Česká železnice bude mít mnohem bezpečnější systém
foto: M. Strnad/Ministr Kupka: Česká železnice bude mít bezpečnější systém, který zabrání srážkám vlaků na jedné koleji
16 / 05 / 2022

RAILTARGET přináší další z exkluzivních rozhovorů s ministrem dopravy Martinem Kupkou. V tomto rozhovoru jsme se ptali na zavádění ETCS, podporu infrastrukturních projektů, Správní radu Správy železnic i válku na Ukrajině.

ETCS má být jedním z klíčů navýšení bezpečnosti. Je podle vás spolupráce českých společností jako AŽD a ČD Telematika pro tuto oblast klíčová?

Důležité je, že v toto chvíli máme už fakticky k dispozici první vestavbu funkční do starších lokomotiv. Těch starších lokomotiv na české železnici funguje celá řada. Pro spuštění zabezpečení je to samozřejmě nezbytnou součástí. V roce 2025 bychom měli mít tzv. výhradní provoz ETCS na hlavních koridorových tratích, na první a druhé koridorové trati. Všechny lokomotivy, které na tuto trať vjedou, budou muset být jednotkou ETCS vybaveny. Proto je samozřejmě nezbytně nutné vybavit i ty starší lokomotivy. Tam, kde kupujeme lokomotivy nové, tak ty už tu jednotku samy o sobě zahrnují. Pro samotnou železnici to znamená investici do infrastruktury. Pro dopravce to znamená investovat do vozového parku. Výsledek je, že by česká železnice měla mít bezpečnější systém, který zabrání srážkám vlaků na jedné koleji, případně tomu, aby vlak najel do stojící soupravy na té samé koleji. Tohle jsou klíčové kroky k tomu, aby docházelo k menšímu počtu mimořádných událostí na české železnici.

Správa železnic dnes představuje členům Evropského parlamentu projekty rozvoje železnice České republiky jako součást Green Dealu a snížení nezávislosti na ropě. Je to pro Českou republiku příležitost, jak získat pro infrastrukturní projekty další podporu?

Je to důležitá věc obecně. Evropa hledí na elektrifikovanou železnici jako na jednoznačně podporovaný mód. Koneckonců elektrická trakce na železnici představuje již celou řadu let bezpečný způsob dopravy, efektivní způsob dopravy a vůči životnímu prostředí je velmi příznivá. Za nás je tento směr jasně vytyčený i touto zkušeností. Není to záležitost ideologická, je to záležitost prověřená. A i to, kam chce směřovat současná česká vláda své investice, je v oblasti železnice do vysokorychlostních tratí a do modernizace klíčových koridorů.

Politici napříč spektrem dávají projektu VRT podporu. Některé obce však zaujaly vůči projektu vysokorychlostních tratí negativní postoj. Jak se daří jednání v tomto ohledu?

Za poměrně krátký čas pěti měsíců už proběhlo několik jednání s těmi, se kterými to bylo potřeba diskutovat, jakou podobu technickou by řešení mělo mít, aby trať neznamenala zároveň neúnosnou překážku a nepředělila krajinu tak, že se lidi nedostanou na druhou stranu. Nám opravdu záleží i na tom, aby řešení bylo i co nejvlídnější k české krajině a lidé mohli dál ze svých obcí vyrazit na vycházky. Také abychom spolu s tratí kromě ekonomického rozvoje, který je průkazný a odehrál se všude, kde se vysokorychlostní trati v minulosti vybudovaly, ale aby to zároveň znamenalo zmírnění negativního dopadu v území a mělo své přínosy.

Personální změny ve Správě železnic zatím neproběhly. Můžete prozradit něco bližšího, kdy proběhnou a o jaké změny se bude jednat?

Dojde k očekávané obměně správní rady. Já jsem přesvědčený o tom, že v tuto chvíli je klíčové zachovat kontinuitu v přípravě klíčových projektů. Ty musí běžet, protože z pravidla krátká přestávka pak vyvolává dlouhé zdržení v samotné realizaci. Za mě je opravdu důležité postupovat věcně, sledovat v tomto směru výkon, navíc se jedná o opravdu důležitou infrastrukturu. Bedlivě sleduji, když dojde například k nějakým problémům v souvislosti s modernizací, což má velký negativní dopad do života lidí a běžného denního programu. Zaznamenali jsme to nedávno na Vysočanech nedaleko odtud. Funkční Správa železnice je důležitým krokem k tomu, aby k omezením docházelo co nejméně. Já mám zájem na tom, aby i tahle důležitá státní organizace fungovala co nejlépe.

Momentálně je jedním ze železničních témat přestavba ukrajinské železniční sítě, která by měla mít po ukončení války evropský standardní rozchod. O tomto projektu již jednají evropské politické špičky. Co si o této myšlence myslíte Vy?

Byla by to obrovská investice s ohledem na množství kilometrů železničních tratí na Ukrajině, ale i teď v této kritické době zažíváme, jaká je složitá překládka zboží pro jiný rozchod. Nepochybně by sjednocení rozchodu znamenalo úlevu zjednodušení cesty pro následující obnovu Ukrajiny. Rozšíření sítě TEN-T bude určitě jedno z témat v rámci českého předsednictví, které chci přinést do diskuse na evropské úrovni.

 

Tagy