EU version

Liberty Ostrava a.s: Rozhovor s Peterem Dudášem, ředitelem závodu 5 Doprava

Liberty Ostrava a.s: Rozhovor s Peterem Dudášem, ředitelem závodu 5 Doprava
foto: Liberty Steel Group/Areál Liberty Ostrava
13 / 07 / 2021

Naše redakce Vám přináší exkluzivní rozhovor s Peterem Dudášem, ředitelem závodu 5 doprava závodu Liberty Ostrava a.s. V rozhovoru zmiňuje například technologie Innofreight, které zefektivňují vykládku nebo své vize v budoucnosti přeprav.

Působíte ve funkci ředitele závodu 5 Doprava, v rámci této funkce jste odpovědný za železniční přepravní toky ve společnosti Liberty Ostrava a.s. Ta momentálně zažívá stejně jako jiné hutě boom své výroby. Jak se Vám daří tuto situaci řešit?

Momentálně situaci zvládáme. Aktuálně se na straně přísunu hromadných substrátů pohybujeme na úrovni 300 + kT v rudách bez dalších přísad, jako jsou paliva, dolomit, vápenec, či jiné dodatečné materiály. Snažíme se využít všech přepravních možností, protože uvedené množství již představuje logistickou výzvu, jako je například dostatek železničních vozů nebo samotná vykládka uvedeného množství tovaru. Takže už máme začleněné vozy všeho druhu, čelně sklopné, čelně nesklopné, samovýsypné a také jednu inovovanou soupravu Innofreight, kterou ale momentálně vyklápíme standardním způsobem. Klopící mechanismus, který bychom při plném nasazení technologie Innofreight využívali, nemáme. Pokud bychom ho měli, efektivita Innofreight technologie by byla maximální. V současné době tedy klopíme mj. i Innofreight vozy, které suplují „konvenční“ Falls vozy a vykládka probíhá klasickým způsobem, pomocí gravitace a otevření bočních klap vozu (kontejneru). Je to však pouze poloviční řešení. Plné nasazení Innofreight technologie včetně klopícího mechanismu pracuje na principu klopení kontejneru jeho zvednutím z plošiny vozu. Výhodou vykládky materiálu z Innofreight vozů je také fakt, že se vlak nerozpojuje, ale posunuje se celý ucelený vlak, což přináší úsporu lokomotivního času při manipulaci s vlakem samotným. Tato výhoda platí pro oba způsoby klopení, s i bez klopícího mechanismu. Kdo s technologií Innofreight už přišel do styku jistě ví, že dalším ne méně důležitým přínosem je samotná tara vozů a tím maximální využití netto hmotnosti vlaku.

Společnost Liberty Ostrava a.s.  nyní mohutně modernizuje. V minulosti jste realizovali projekt se společností CZ LOKO. Jak nyní hodnotíte takový outsourcing?

S outsourcingem lokomotiv a jejich kompletním servisem spol. CZ LOKO máme zatím samé kladné zkušenosti, žádnou negativní. Proto jsme tímto směrem rozhodli ubírat i při správě flotily cca 800ks konvenčních interních vozů.  

Mohl byste nám údržbu Vaší flotily nákladních vozů přiblížit?

Revize i běžné opravy pro naše konvenční vozy jsme vyřešili outsourcováním těchto služeb od společnost Rail clinic s.r.o. Spolupracujeme společně asi dva nebo tři měsíce a máme opět jen pozitivní zkušenost. Vše se zvládá a opravuje podle plánu. Do budoucna očekáváme zvýšení kvantity i kvality, to byl hlavní důvod toho, proč jsme outsourcing zvolili.

Kde vidíte budoucnost v přepravě? Prozradíte nám své vize?

V Libery přepravíme zhruba dvacet milionů tun tovaru ročně. Jedná se o koksovatelné uhlí, rudu, přísady, šrot, chemii atd. Jedná se také o interní přepravy mezi technickými závody. Realizujeme také expedici finálních výrobků. Přepravujeme tedy opravdu široké spektrum materiálu a realizujeme širokou škálu přeprav. Rozhodně se snažíme modernizovat a zlepšovat procesy, protože musím říct, že i těch 300 kT rud nám dává zabrat. Momentálně je léto, je dobré počasí, takže vše zvládáme. Jakékoli překvapení v provozu však znamená to, že těch čísel už nedosahujete. Může se to týkat nějaké poruchy na zařízení nebo jakéhokoliv problému v logistickém řetězci. Proto jsme v minulosti uvažovali o komplexním nasazení inovativního řešení Innofreight včetně výklopného mechanismu. Díky tomu by byla efektivnější nejenom samotná přeprava, ale i klopení materiálu.

Technologie Innofreight má obrovskou výhodu za špatného počasí nebo v zimních měsících. Když je dobré počasí, klopení není žádný problém. Pokud je deštivé počasí nebo mráz, dochází ke komplikacím. Přepravovaný materiál má blátivou strukturu, a tak není úplně jednoduché ho z vozů vyložit. Právě konický tvar kontejneru technologie Innofreight napomáhá tomu, že materiál nepřimrzá. Tento typ kontejneru byl dokonce vyroben jako prototyp k testování pro naše potřeby. Vyklápěcí zařízení má i vibrační mechanismus, který vykládku materiálu usnadňuje.

Se společností Innofreight komunikujeme, jde nám o to, aby jejich inovativní řešení byla využitelná nejenom v rámci dovozu, ale i v rámci expedice finálních výrobků. Pro nás je Innofreight společností, která umí naslouchat a realizovat naše potřeby. Zároveň zkoušíme nové typy vozů, překladiště apod. Logistické výzvy jsou pro nás jak na straně přísunu, tak na straně expedice.

 

 

Tagy