EU version

Kupka exkluzivně k DAC: Netajím se tím, že v představené podobě tomu systému nevěřím

Kupka exkluzivně k DAC: Netajím se tím, že v představené podobě tomu systému nevěřím
foto: Redakce/Kupka exkluzivně k DAC: Netajím se tím, že v představené podobě tomu systému nevěřím
12 / 06 / 2023

Na šesté konferenci sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz měla redakce RAILTARGET možnost setkat se s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Ten se exkluzivně vyjádřil k ožehavým tématům, kterými jsou například digitální automatické spřáhlo (DAC), POZE či ETCS.

Setkáváme se na šesté konferenci sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz, kde jste již podruhé hostem. Není žádným tajemstvím, že jste přijel z jednání v Lipsku. Můžete prozradit, čeho se jednání týkalo a jaké byly nejzásadnější body, které jste probírali spolu s Vašimi kolegy?

Šlo o mezinárodní dopravní fórum, tedy setkání jednak ministrů dopravy, ale také klíčových hráčů ze všech koutů světa. Na té konferenci se jako klíčové téma objevila snaha, která nepatří jenom Evropské unii, a to snížit negativní dopady dopravy na životní prostředí. Dalším takovým klíčovým dílčím tématem byla syntetická paliva, která jsou fakticky jediným východiskem pro leteckou a také námořní dopravu, a nepochybně budou hrát svou roli i v oblasti silniční dopravy do budoucna. To tam rezonovalo také jako jeden ze závěrů. Pro Evropu bylo klíčovým tématem Euro 7, tedy norma, proti které se v České republice snažíme bojovat a snažíme se dát dohromady alianci, která by zabránila přijetí současné podoby této normy. Ta by ohrozila nejen automobilový průmysl v Evropě, ale ve výsledku by měla negativní dopady i na životní prostředí a stála by spoustu peněz. A zdá se, že v tuto chvíli aliance více než osmi zemí znamená jasné ne, jasnou červenou pro tu původní podobu normy Euro 7.

Vy jste zmínil na konferenci, že Euro 7 by mohlo být takovým vzorem pro digitální automatické spřáhlo (DAC), které je velkým celoevropským tématem. České ministerstvo dopravy má k němu, řekněme rezervovaný postoj. Je tomu tak?

Ano, je tomu tak. Já se netajím tím, že v té představené podobě tomu systému nevěřím. Stál by spoustu peněz a jeho efekt je opravdu problematický. V situaci, kdy do železnice, jak stát, tak ale zejména dopravci, musejí vynaložit spoustu peněz na zavedení ETCS, by to pro ně mohla být další rána. Já jsem přesvědčený o tom, že v tomto směru máme přinést střízlivý pohled a máme se pokusit ho také prosadit, a to s dalšími státy.

Právě ETCS bylo dalším bodem, který na konferenci zazněl. Jaký je váš postup k problematice ETCS a té kompatibility, která se aktuálně řeší?

Co se týče ETCS, vnímáme závazek státu vůči dopravcům, jako náš vlastní, a to že udržíme ty lhůty, které jsme představili, pro všechny, kteří už investovali a kteří se na té síti chtějí pohybovat bezpečněji a chtějí zhodnotit svojí investici. Budeme držet lhůty pro zavedení ETCS na jednotlivých tratích. Zároveň sledujeme i to, co se odehrálo v podobě normotvorby, kde právě naši dopravci, ale také ministerstvo dopravy, samotný ŽESNAD.cz i správa železnic táhli za jeden provaz a snažili se přinést úpravu, která by negativně co nejméně zasáhla české prostředí. I přesto, že se jim nepovedlo úplně vše, co by chtěli, jejich vstup byl opravdu velmi významný. V každém případě například norma Euro 7 nám jasně říká, že tohle je směr, kterým musíme dál postupovat. A příkladem nejsou jenom tyto zmíněné konkrétní kauzy, ale také úspěch Polska v mnoha směrech. Poláci dokážou držet za jeden provaz, a to napříč politickým spektrem, a ve výsledku opravdu zajistit, že se jejich potřeby a jejich národní zájmy naplní.

Na konferenci národních železničních dopravců již tradičně zaznívají hlasy o podpoře nákladní železniční dopravy a jejím případném rozšíření. Vy jste zmínil koncepci podpory jednotlivých vozových zásilek, díky čemuž by měla být nákladní železniční doprava konkurenceschopnější vůči dopravě silniční. Můžete to krátce komentovat?

Zmíním teď několik kroků krátkodobých, pro přímou pomoc. Jsme si vědomi toho, že dramatické navyšování cen energií v loňském roce přineslo obrovský zásah do podnikání všech, kteří operují na české železnici. Rozhodli jsme se v tomto směru využít nástroj Rocket i pro letošní rok, avšak v menším objemu – sto milionů korun, protože na druhou stranu už naši dopravci neplatí a nebudou platit POZE, tedy poplatek za obnovitelné energie. To byla významná pomoc už v minulém roce, kdy jsme po jednání s Evropskou komisí dokázali dopravce od tohoto poplatku osvobodit. Co se týče budoucnosti a těch dlouhodobějších změn, tak počítáme s tím, že využijeme i modernizační fond nejen k financování obnovy vozidel.

Chtěli bychom také přijít s programem posilování infrastruktury, zejména pro modální shift, pro drobná překladiště tak, abychom vytvořili do budoucna podmínky, že i jednotlivé vozové zásilky budou moci se po tom složitém období znovu nadechnout. V tomto směru jsme také přišli s nabídkou konkrétní okamžité pomoci, kdy ještě víc zvyšujeme slevu za využití dopravní cesty pro jednotlivé vozové zásilky. Uvědomujeme si, že z hlediska perspektivy je teď potřeba tu službu udržet spolu se spoustou pracovních míst a lidí, kteří pro železnici dýchají. A já jsem přesně v tomto směru posilování významu železnice přesvědčený o tom, že dalším krokem je opravdu systémová podpora infrastruktury.

Zaznělo zde několik konkrétních projektů, zlepšování klíčových dopravních uzlů, ale zároveň vytvoření toho klíčového objízdného řešení mezi Velkým Osekem a Chocní a také budování vysokorychlostních tratí, jako alternativy, která konečně uvolní kapacitu i pro nákladní dopravu, i pro regionální osobní dopravu. Toto jsou stěžejní priority a já opravdu spoléhám na to, že se přes to složitější období překleneme a že budeme schopni do budoucna využít potenciál jednotlivých vozových zásilek.

Moje poslední otázka je takovým vlastně potenciálním vzkazem pro veřejnost, protože vy jste zmínil právě problematiku kapacity železničních tratí. Zmínil jste, že jste se minulý týden na otevřených dnech ministerstva dopravy setkal se strojvedoucím ČD Cargo, který zmínil, že už si nákladní strojvůdci vlastně říkají netopýři. Chtěla jsem se zeptat, jestli VRTky a ta nová železniční síť může odlehčit a může tuhle situaci změnit?

Strojvedoucí při té návštěvě vysvětloval celé skupině, že současná železniční infrastruktura je natolik přetížená, že většina nákladních vlaků se po té síti pohybuje v noci. A v průběhu běžného dne se opravdu dostává do skulin mezi osobní vlaky. Do budoucna jedinou šancí, jak opravdu posílit kapacitu stávající infrastruktury, je vybudovat železnici v nové stopě. A je jasné, že to má být moderní vysokorychlostní trať, která nejen, že zrychlí dopravu napříč Českou republikou, ale umožní také lepší propojení osobní dopravy. Znovu zdůrazňuji, pokud se bijeme v prsa a říkáme, že jednou naplníme požadavky Evropské unie na to, abychom převedli velký díl silniční dopravy na železnici, tak základní podmínkou pro tuto chvíli je vytvořit nezbytnou kapacitu na železniční síti. A to se bez železnice v nové stopě nezdaří.

Tagy