EU version

Kritiku vnímám jako nepochopení významu projektu DAC a toho, kam železniční technologie směřují, říká Miroslav Haltuf

Kritiku vnímám jako nepochopení významu projektu DAC a toho, kam železniční technologie směřují, říká Miroslav Haltuf
foto: Z. Lola/Miroslav Haltuf, místopředseda Europe´s Rail JU– States Representatives Group.
06 / 08 / 2022

Redakce RAILTARGET přináší exkluzivní ohlédnutí za konferencí ŽESNAD.CZ, která byla nejvýznamnější událostí železničních nákladních dopravců tohoto roku. V dnešním rozhovoru se budeme věnovat tématu digitálního automatického spřáhla. Na otázky redakce odpověděl Miroslav Haltuf, místopředseda Europe´s Rail JU– States Representatives Group.

 

Pane Haltufe, jak hodnotíte letošní konferenci ŽESNAD.CZ?

Musím říct, že konference ŽESNAD.CZ se neúčastním poprvé. Jsem skoro pravidelným hostem na této konferenci. Letošní ročník mě velmi pozitivně překvapil, protože byl jednak perfektně připravený a také všechny prezentace a příspěvky byly na vysoké úrovni, co se týká kvality jejich obsahu, ale i přednesu. Jsem plně spokojen a hodnotím nejvyšší možnou známkou.

Jedním z klíčových témat této konference bylo i digitální automatické spřáhlo. Ráda bych Vás poprosila o komentář k tomuto projektu.

Projekt digitálního automatického spřáhla se vyvíjí od roku 2017. První kroky byly učiněné v Německu. Deutsche Bahn začaly organizovat projekt na vlastní náklady německého výzkumu a vývoje a tento projekt byl spuštěn v rámci Německa. Projekt získal významnou podporu státu. Protože se jedná o aktivitu, která bez přesahu do zahraničí nemá přílišný význam, i když je Německo velkou zemí, tak Německo požádalo tehdejší Shift2Rail, aby nějakým způsobem pokryl tuto aktivitu a přenesl ji z národní německé oblasti na tu mezinárodní. Tak se učinilo. Projekt digitálního automatického spřáhla se dostal pod hlavičku Shift2Rail, jakožto jeho projektu. S novým společným podnikem Europe’s Rail, který byl oficiálně založen v listopadu 2021 se projekt stal součástí Europe’s Rail. Jeho další vývoj je financován jak ze strany průmyslu privátního sektoru, tak ze strany veřejného sektoru pod záštitou Europe’s Rail ve Flagship Area 5. Znamená to tedy, že projekt není dokončen a není finální. Jeho dokončení se předpokládá v roce 2023-2025.

Jak se vy osobně díváte na kritiku, která zaznívá ze stran nákladních dopravců na projekt digitálního automatického spřáhla?

Já ty názory nepovažuji za kritiku. Spíš je vnímám jako nepochopení významu projektu samotného a toho, kam železniční technologie směřují. Digitální automatické spřáhlo není primárně o tom, aby se železniční vozidla spojovala nebo rozpojovala automaticky. To je jenom funkcionalita, kterou tento technický nástroj má. Jeho hlavní součástí je právě to slovo digitální. To je významným aspektem a dalším aspektem je, že na něj mohou být napojeny další důležité prvky – především inteligentní prvky vozidla, které mohou monitorovat jeho technický stav. Prvky mohou monitorovat například naložení nákladu, jeho polohu, posunutí, úniky nebezpečných látek z kotlových vozů a další „technické lahůdky“ laicky řečeno. Projekt také umožní automatizovat některé procesy, které dnes dělá lidský personál. Pokud budu v tomto ohledu konkrétní, tak se jedná o automatizovanou zkoušku brzdy, která je velmi důležitá. Jedná se o celistvost vlaku, která může být použita pro fázi ETCS level 3 Moving Block, protože je potřeba vědět, zda je vlak celý, a to nám tato digitální část spřáhla umožní. Je jenom otázkou, do jaké míry je vývoj dnes progresivní a kdy bude opravdu ukončen. Také jestli budou vůbec zavedeny všechny prvky, o kterých se uvažuje, do finálního řešení, což ještě není finálně dáno.

Plánujete nějaké diskusní platformy například s nákladními dopravci, které by mohly vést k vzájemnému doladění jednotlivých potenciálních problémů v provozu?

Určitě by byla taková platforma nebo diskusní fóra užitečná. Nicméně je třeba si uvědomit, že se jedná o projekt Private Public Partnership, což znamená, že jsou v něm zapojené soukromé subjekty a veřejné peníze. To znamená, že projekt vyvíjí konsorcium firem a dalších partnerů. Toto konsorcium si samozřejmě vyhrazuje právo rozhodovat o tom, které výstupy budou veřejně publikovány a které nebudou veřejně publikovány do ukončení projektu. Teprve po ukončení projektu se může hovořit o tom, zda a v jaké míře a souvislostech bude toto spřáhlo nasazeno. Takže požadavky na to, aby dnes byly dostupné veškeré informace, jsou jednak předčasné a také nejsou zcela s pravidly financování projektu veřejného a soukromého sektoru.

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace