EU version

Konference ŽESNAD.cz živě: Nejvýznamnější akce nákladních železničních dopravců v přímém přenosu

Konference ŽESNAD.cz živě: Nejvýznamnější akce nákladních železničních dopravců v přímém přenosu
foto: Archives/ŽESNAD.cz
26 / 05 / 2022

Ve Špindlerově Mlýně začala pátá konference sdružení nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz. Redakce RAILTARGET je na místě a přináší Vám živý přehled hlavních momentů konference.

13.30 Martin Hořínek, prezident ŽESNAD.cz a CEO Metrans Rail slavnostně zahájil letošní konferenci s otázkou, je vůle přesunout zboží ze silnic na železnici?

Hořínek: ,,Chceme zboží na koleje dostat, i když to nebude jednoduché, nakonec to dokážeme."

13.45 Ondřej Lochman, předseda podvýboru pro dopravu, starosta Mnichova Hradiště, téma bezpečnosti na železnici vyzdvihl. Chce být ,,spojkou" v Poslanecké sněmovně. Doplnil, že jedním z důvodů jeho vstupu do politiky bylo právě snížení množství kamionů na silnicích.

13.50 Tomáš Tóth, viceprezident ŽESNAD.cz a předseda představenstva ČD Cargo, zmínil energetickou krizi, válku na Ukrajině. Zaměřil se na budoucnost železniční dopravy a Green Deal - bude to postupná revoluce, či evoluce? Železnice je podle něho energeticky účinnější než silniční doprava, ekologicky udržitelná a bezpečná. "Vzorem je kombinovaná doprava, využíváme to, co je výhodné", řekl Tóth. ,,Silnici nechceme ,,vymazat", do budoucna chceme kooperovat a hledat synergie," uvedl. 

14.20 Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, hovořil o podpoře železniční nákladní dopravy ze strany Správy železnic, téma bezpečnost je také velmi důležité, klesají počty usmrcených osob na železnici, je to pozitivní trend. 

14.50 Ladislav Němec, náměstek pro řízení Sekce dopravní, Ministerstvo dopravy, se věnoval tématu podpory železniční nákladní dopravy ze strany Ministerstva dopravy, zásadní role je vytvářet vhodné podmínky pro železniční dopravu, je důležité mít kvalitní legislativní prostředí, k tomu je nutné naslouchat i dopravcům. Kvalitní infrastruktura je též podstatná v tomto ohledu. MD má připravené projekty, které slouží k podpoře dopravců.

II. Blok konference

16.00 Martin Kupka, ministr dopravy vystoupil na konference ŽESNAD.cz se zcela zásadním sdělením, nákladním dopravcům budou vyplaceny finanční prostředky za POZE z roku 2021! Dále se ve svém řeči věnoval hlavní roli železnice, kterou považuje za perspektivní režim dopravy. Je důležité, aby se ČR dokázala oddělit od fosilních paliv, v čemž je ČR závislá na Rusku. ,,Úkol vlády je zajistit, abychom byli méně energeticky závislí na Rusku," řekl ve svém příspěvku Kupka. Jako důležitou oblast zmínil zejména oblast investic. ,,Nesáhli jsme ani na jednu korunu investic," uvedl ministr Kupka. Investice jsou podle ministra klíčové pro budoucnost. ,,Každá investovaná koruna se vrací národní ekonomice," prohlásil. Hovořil také o posílení železnice směrem na sever. Martin Kupka hovořil také o potenciálu rozvoje dalších tratí, což bude ministerstvo dále sledovat a také, jaké benefity to může přinést tuzemským dopravcům. Energetickou krizi lze podle ministra zvládnout jen zavedením série funkčních opatření. Budování infrastruktury je též podle Kupky důležitou oblastí, vysokorychlostní tratě, jsou i konkrétní projekty v tomto směru. Je nutné upravit i legislativu. Pracuje se i na tom, aby bylo zajištěno financování těchto projektů, dodal Kupka. 

17.00 Jaroslav Tyle, ŽESNAD.cz, podle něho je zajištění kapacity infrastruktury a investice dopravců nutnou podmínkou budoucnosti železniční nákladní dopravy. Tyle se zabýval otázkou, co je příčinou poklesu železniční nákladní nápravy. Tyle zmínil, že jedním z důvodů je výrazný nárůst ceny trakční elektřiny oproti nižšímu nárůstu nafty, také tzv. úzká hrdla a nedostatečná kapacita tratí. Roli hraje i faktor výluk. Jaké jsou tedy vyhlídky? Konkurenceschopnost železniční přepravy je možno navrátit například snížením energetické náročnosti přepravy, prohlásil Tyle.

17.30 Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitelství Správy železnic, se věnoval tématu aktuálního stavu české infrastruktury, co se týče výlukové činnosti. 

17.45 Jan Kovář, ředitel Střední školy technické a dopravní G. Habrmana Česká Třebová, se zabýval ve svém vystoupení zaměstnanci pracujícími v železniční nákladní dopravě. Podle Kováře jsou právě zaměstnanci jedním ze základních pilířů železniční nákladní dopravy. Kovář zmínil, že ubývá těch, kdo mohou nahradit zaměstnance, kteří jdou do důchodu. Hovořil o systému, jak získat zájemce z elektrotechnických oborů, ty podle Kováře stagnovaly na úkor oboru služeb. Připraven byl proto program železniční akademie,  frekventanti jsou soustavně připravováni na to, aby mohli nastoupit do praxe. Ve školách jsou důležití lektoři právě přímo z praxe.

 

18.00 Závěrečné slovo konference řekl výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek

 

 

Tagy