EU version

Kolovratník: Železniční doprava není otázkou politickou, ale odbornou. Má podporu napříč politickým spektrem

Kolovratník: Železniční doprava není otázkou politickou, ale odbornou. Má podporu napříč politickým spektrem
foto: Archiv/Martin Kolovratník
26 / 04 / 2022

Redakce RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s organizátorem konference Železnice Pardubice 2022, poslancem a místopředsedou Hospodářského výboru, Martinem Kolovratníkem. Ten je dlouholetým podporovatelem železniční dopravy, mimo jiné je i členem Správní rady Správy železnic. Jak Martin Kolovratník hodnotí letošní konferenci a plánuje i další ročník? Co si myslí o POZE a jak se dívá na projekt vysokorychlostních tratí?

 

Setkáváme se společně opět po skončení železniční konference v Pardubicích, opět se tady sešly i špičky české železnice. Je to již osmý ročník. Jak hodnotíte dnešní konferenci? Jste rád, že se stále těší takové oblibě?

Já vždy s oblibou rád říkám, že ten ročník, který skončil, byl ten nejlepší. Tak ale tím to odlehčuji. Když mluvím vážně, ten letošní byl velmi úspěšný. Skutečně je to osmý ročník, takže navazuje na tradici, ale letos byl hodně jiný, hodně odlišný. A byl jiný v tom, že za prvé reagoval na tu bezpečnostní situaci, na to, co se stalo na Ukrajině před několika dny, respektive týdny. My jsme už od zimy měli v plánu úplně jiný obsah, jiný program. Chtěli jsme se věnovat rozvoji, chtěli jsme zde například prezentovat jízdní řád vysokorychlostních tratí, cenotvorbu a podobně. A to vše šlo samozřejmě stranou, prakticky ze dne na den a dnešek jsme tomu hodně uzpůsobili. Cílili jsme hlavně na roli železnice jako kritické infrastruktury státu, na bezpečnost, na její pozici. V tom jsme to změnili a v tom to bylo jiné. No a druhá věc, na kterou jsme také reagovali a museli reagovat, je inflace. Rostoucí ceny energií, rostoucí ceny stavebních materiálů, to, co velmi tíží a trápí stavební trh. A o tom jsme museli poměrně otevřeně mluvit nejenom se mnou coby spolupořadatelem a dnes opozičním poslancem, ale hlavně zástupci Ministerstva dopravy. Jsem velmi rád, že to pozvání přijal a opravdu přijel ministr dopravy Martin Kupka, který je tedy dnes v koalici, já v opozici. A tenhle jediný moment bych chtěl podtrhnout, že tady jsme společně ukázali celému sektoru, celé železnici, že tento dopravní mód, ekologický, moderní, velmi levný, efektivní, není otázkou politickou, ale pro nás je otázkou odbornou a že má naši podporu napříč politickým spektrem.

Můžeme se těšit na další ročník této konference i příští rok?

Určitě ano. Mohu prozradit, že tuto akci my pořádáme v týmu třech lidí, já a moji dva asistenti, takže je to na jednu stranu velké vypětí, na druhou stranu do jisté míry know-how. A tak, jak mluvím s účastníky této konference, kteří Vám také asi dají rozhovory, ať jsou to generální ředitelé Správy železnic, Českých drah, prezidenti osobních dopravců i nákladních dopravců, opravdu všichni, kteří v železnici něco znamenají, tak oni si této akce váží, protože my vždy hodně cílíme na tu panelovou diskusi, která je otevřená. Takže si povídáme o problémech a hledáme jejich řešení, pojmenováváme řešení nahlas. A opět když se k tomu obsahu vrátím, dnes tady zaznělo to, že peněz je málo, že sice ta nominální hodnota třeba bude stejná jako v loňském roce, ale reálně kvůli inflaci bude nedostatek, bude na méně akcí a že tohle musíme dohnat, to musíme prostě napravit. A je to určitě velký podnět pro Hospodářský výbor, který může být tím prvním místem, které pak začne ty nové projekty realizovat. Ještě jeden příklad povím, jeden z účastníků tady vzpomínal na to, že na Hospodářském výboru v návaznosti na tuto pardubickou akci vzniklo v roce 2017 usnesení, kde sněmovna dala úkol vládě, aby zahájila projekt vysokorychlostních tratí. Vidíte, jak daleko jsme za pět let. A ten člověk dnes zde říkal, že by rád viděl podobné usnesení, podobný nový úkol napříč politickým spektrem směrem k bezemisní dopravě. To znamená ke kombinaci elektromobility, vodíku a dalších moderních pohonů. A já za sebe musím říct, že tuto výzvu přijímám, že se mi líbí, že už mám jeden konkrétní úkol právě pro Hospodářský výbor a jak už jsem řekl napříč politickým spektrem.

Právě tím bych řekla, že se tato železniční konference hodně odlišuje od těch jiných, že tady je opravdu ta všeobecná diskuse odborné veřejnosti. Byl tady také představen spolek Zelená železnice. Možná to bude souviset právě s tím závazkem, o kterém jste mluvil. Podporujete vznik takových spolků, které se právě zabývají těmi novými energiemi jako je vodík, a tak dále?

Tak já obecně podporuji nové moderní technologie, takže takové věci bych určitě neřekl ne. Na druhou stranu trochu realisticky se dívám na to, že podobných spolků a sdružení je hodně. Zmínil jsem před chvílí, že máme například známý, vlastně nejznámější ŽESNAD, sdružení nákladních dopravců, nově máme SVOD Bohemia, sdružení těch osobních a ta témata se možná často překrývají. Takže je potřeba velmi pečlivě zvážit, co ti noví kolegové vlastně budou razit, co budou prosazovat. Ale jak jsem tu úvodní prezentaci pana Nebeského vnímal, to představení, že oni chtějí cílit opravdu na ekologii a bezemisnost, tak to určitě moji podporu mít bude. A dodám k tomu možná ještě jeden prospěšný argument. Všechny tyto věci my musíme prosazovat v Evropě, v Bruselu. A tam cítím a je to možná i střelba do vlastních řad, že často jsme málo slyšet, nejsme tak hlasití, málo lobujeme. Nebojím se toho slova, je potřeba lobovat víc za zájmy České republiky, možná V4, možná východního bloku těch zemí. A pokud třeba takový spolek má ve svých řadách jazykově vybavené kolegy, kolegy s osobními kontakty právě do Bruselu, tak by mohl hodně pomoct a budu upřímný, tomu abychom na tyto projekty získali více peněz z Evropy právě do České republiky. Pak to může mít smysl.

Vy jste zmínil spolek nákladních železničních dopravců ŽESNAD.cz. Právě ti teď řeší velký problém, kterým jsou poplatky POZE. Mají podle Vás být osvobozeni od těchto poplatků?

Tak já jsem autorem toho návrhu, který to prosadil. Takže moje odpověď je logická. Ano, mají. Připomenu, že se to povedlo v loňském roce ještě v té končící sněmovně v minulém volebním období. Je to velmi jednoduchá kratičká větička v zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů, která prostě říká, že provozovatelé drážní dopravy, ať osobní nebo nákladní, která je ekologická, jsou osvobozeni od tohoto poplatku. A tato větička má pro celý železniční segment, ale také pro dopravní podniky, pozor, pro dopravní podniky, tramvaje, trolejbusy, má hodnotu 900 milionů korun za rok. Je to ohromná úspora. A tento zákon je účinný od 1. ledna letošního roku a tady se hrozně zlobím, jsem velmi negativní a kritický k tomu, že ta účinnost stále není. Stále to nefunguje a dopravcům to POZE je stále fakturováno. Vysvětlení nebo zdůvodnění je takové, že údajně toto musí notifikovat, schválit Evropská unie, jestli to není nedovolená podpora, ale já tomu opačně oponuji. Jestliže jsem podnikatel v železniční dopravě, dopravce a čtu zákon, kde v zákonně to platit nemám, tak já bych si na svém trval. A tady řeknu velmi kriticky, apeluji na a toto už není věc legislativy ale exekutivy, tedy úředníků, hlavně ministerských úředníků, tak apeluji na úředníky jak Ministerstva dopravy, tak průmyslu, aby toto projednali na půdě Evropské komise co nejdříve a aby to začalo fungovat. Na závěr abych byl korektní, mám zprávu z vlády, myslím, že to je z minulého týdne, kdy vláda svým usnesením dala jakoby konkrétní úkol právě resortu dopravy a řekla: „Dopravo, toto v Bruselu co nejrychleji projednej.“ Takže konečně se něco začalo dít a všichni si jenom přejeme, aby to bylo co nejkratší.

Ráda bych se v našem rozhovoru dotkla dalšího velkého tématu, a to jsou vysokorychlostní železnice. Dnes před začátkem konference proběhlo i výjezdní zasedání správní rady Správy železnic. Můžete k tomu doplnit, jaké konkrétní kroky byly s ohledem na VRT projednány a jaké k tomu bylo usnesení?

Možná si toto datum můžeme zapsat jako symbolické - 13. duben 2022 - právě v Pardubicích. Protože shodou okolností nebo v nějaké mírné koordinaci dopoledne před touto konferencí proběhlo zasedání správní rady, jak jste řekla. Bylo to 50 metrů odtud v budově Správy železnic a správní rada, tedy nejvyšší orgán té organizace dnes tady v Pardubicích schválil, přijal usnesení, kde dává generálnímu řediteli úkol zřídit nové samostatné oddělení vysokorychlostních tratí, novou organizační jednotku. Tohle je strašně důležitý moment, protože doposud ty VRTky byly připravované týmem lidí nadšených, energických, připravených, ale kteří byli jenom malým oddělením v rámci jiného segmentu, v rámci odboru nebo úseku náměstka pro modernizaci dráhy. Dnešním dnem, tím 13. dubnem generální ředitel dostal úkol toto připravit a vybudovat v rámci celé obří firmy samostatný, řeknu segment, oddělení, úsek náměstka právě pro ten projekt vysokorychlostních tratí. A pro personalistiku, pro nabrání odborníků a řízení celého projektu je to nesmírně důležitá věc a celý ten projekt hodně zrychlí.

Tedy z Vašeho pohledu jsme opravdu na té nejlepší cestě k tomu, aby se dodržely všechny zavázané termíny, to znamená že v roce 2025 by se mělo začít stavět?

Tak to mohu potvrdit. Shodou okolností dnes nezávisle na nás vláda projednávala na vědomí materiál o stavu přípravy vysokorychlostních tratí, takže ty termíny tam měla. Pro zajímavost Správa železnic jenom v letošním roce utratí pouze za projekty, přípravu – ještě se nestaví – ale za ty projekty utratí více než 500 milionů korun, tuším, že 508 milionů korun. V příštím roce už to má být 1,2 miliardy za projekt, to jsou ohromné částky. Všechno toto směřuje k tomu, aby přesně v roce 2025 bylo poprvé kopnuto do země, aby začala první stavba. Budu upřímný, budu otevřený, můžete se na to i koneckonců jako novináři zeptat, v tom vládním materiálu jsem zaznamenal, že někdo z ministerských úředníků si možná udělal trochu zadní vrátka a v jedné větičce tam zmínil: „Výstavba bude až od roku 2026+,“ jako by od roku 26 dále. Já mezi tím čtu, že by tam také mohlo být naznačeno, že ji o rok zpozdíme, za sebe říkám, že je to pro mě nepřípustné to zpoždění. A když vím, jak je Správa železnic připravena, opravdu směřuje k tomu, aby v roce 2025 se začalo stavět, tak bych byl velmi kritický a oponoval bych tomu, aby se to někam posouvalo. Určitě budu podporovat a bojovat za to, aby rok 2025 byl dodržen a platil.

Jste další volební období členem Podvýboru pro dopravu, vysokorychlostní železnice jsou určitě i tam velmi prosazovaným tématem. Budete připravovat nějaký speciální zákonný návrh? Zmiňoval jste lex VRT.

Toto mohu potvrdit. Cítím, že je poměrně velká shoda a teď povím napříč politickým spektrem, to znamená jak ze současné vládní koalice, z Ministerstva dopravy, tak mezi námi opozičními poslanci a velmi se shodujeme na tezích toho zákona, takže ano. Měl by to být buď speciální zákon lex VRT, zákon o vysokorychlostních tratích, nebo v jedné variantě by to mohlo být nějaké vylepšení nebo rozšíření již stávajícího liniového zákona. To je ale technikálie. Důležitý je ten obsah a na obsahu vidíme asi dva takové hlavní pilíře, které tam musíme prosadit. První je právě zajištění financování, fixace těch peněz. Například Velká Británie to takto měla, že HS1 z Doveru do Londýna udělala design trati, přesný projekt včetně peněz a toto přijala do zákona – kolik to bude stát. Takže to je jeden důležitý moment. Druhý, který vidíme v terénu – musíme mít legální nástroj, jak kompenzovat obce, jak samosprávám pomoci, jak jim vyjít vstříc s těmi nadstandartními mimořádnými opatřeními v tom území poblíž těch tratí. Pro zajímavost, ať to mohu odlehčit, dnes jsem viděl obrázek, takový architektonický záměr z Běchovic, kde bude jeden z terminálů a je tam například i v okolí trati kreslena i sáňkařská dráha a běžecké okruhy pro místní obyvatele. Protože starosta obce tomu fandí, zajímá se o to a je zároveň sportovec. Takže ze strany železnic je velká vůle, ale zatím v zákoně nemá legální nástroj, jak tyto věci pro samosprávy udělat. A to bychom do zákona měli dát. Jak jsem řekl, je shoda na tom, že ho musíme udělat a jsem optimistou i v tom smyslu, že o tomto se ve sněmovně nebudeme hádat, ale budeme táhnout za jeden provaz. A je to věc, která bys se mohla povést během letošního roku a od příštího roku platit.

 

Tagy