EU version

Keď chceme, aby naša spoločnosť bola modernejšia, musíme investovať, hovorí Roman Gono, riaditeľ ZSSK CARGO

Keď chceme, aby naša spoločnosť bola modernejšia, musíme investovať, hovorí Roman Gono, riaditeľ ZSSK CARGO
foto: Archiv/Keď chceme, aby naša spoločnosť bola modernejšia, musíme investovať, hovorí Roman Gono, riaditeľ ZSSK CARGO
03 / 02 / 2023

RAILTARGET prináša exkluzívny rozhovor s predsedom prestavenstva a generálním riaditeľom ZSSK CARGO, Romanom Gonom, ktorý v ňom, okrem iného, hovorí, že pre napredovanie sú dôležité investície.

Prečo ZSSK CARGO investuje do modernizácie lokomotív?

Je to pre nás veľmi dôležité, keď chceme napredovať s dobou a keď chceme, aby naša spoločnosť bola čím ďalej, tým modernejšia, tak naozaj musíme investovať do hardvéru, ktorý je kľúčový na to, aby sme mohli ťahať vlaky a prepravovať tovar. Takže som veľmi rád, že sme sa dostali do bodu, že po naozaj náročnom období príprav a hľadania toho najvýhodnejšieho riešenia, sme využili mašiny 742, ktoré sme mali dlhodobo v portfóliu a sú z nich úplne nové stroje a úplne nové mašiny, ktoré nielen pekne vyzerajú, ale budú aj spoľahlivé a výrazne nám pomôžu nielen v tom, aby sme ich mašiny menej opravovali, ale určite nám pomôžu aj imidžovo a aj naším zamestnancom, keď som videl to pracovné prostredie na mašine, pre toho rušňovodiča je to úplne kolosálny rozdiel proti tomu, čo bolo doteraz.

Po akej dobe vykonávate takúto dôležitú investíciu do vozového parku?

Nechcem to kvantifikovať, je to naozaj veľmi dlhá, ja som v ZSSK CARGO šesť rokov a počas posledných rokov sa vždy o tom iba hovorilo, som veľmi rád, že sme sa dostali do bodu, že sme sa naozaj odhodlali do toho ísť. Ceny stále narastajú a inflácia nám všetky vstupy zvyšuje a preto som veľmi rád, že sme podpísali, pre nás veľmi dôležitý, kontrakt. Mašín budeme mať zabezpečených 20 v najbližších dvoch rokoch.

Súčasťou kontraktu je aj ďalších 20 lokomotív? Prečo to tak je?

Tak určite si chceme zabezpečiť kontinuitu, ideme do projektu, ktorý je vyskúšaný. ZSSK CARGO má viac ako 50 modernizovaných 742 a momentálne sme podpísali kontrakt na 20 s tým, že keď sa nám to naozaj osvedčí, čomu aj verím, že sa osvedčí, tak je tam tá možnosť, aby sme mohli ďalších 20 v ďalších rokoch využiť. Bude to závisieť od kapacít dodávateľa aj od toho, ako sa bude vyvíjať stratégia našej spoločnosti, ale táto opcia nám zabezpečí komfort.

Tagy