EU version

„Jsme připraveni být součástí vysokorychlostní železnice v České republice," říká Maciej Olek, BUDIMEX

„Jsme připraveni být součástí vysokorychlostní železnice v České republice,&quote; říká Maciej Olek, BUDIMEX
foto: RAILTARGET/ Maciej Olek
05 / 12 / 2023

Maciej Olek, provozní ředitel divize železniční energetiky a průmyslových staveb společnosti BUDIMEX, v poutavém rozhovoru pro RAILTARGET na konferenci Polish Logistics Day přibližuje významnou roli společnosti v rozvoji polské infrastruktury. Olek ukazuje, proč je BUDIMEX skutečně lídrem v oblasti rozvoje infrastruktury v Polsku i mimo něj, od řešení velkých projektů společnosti BUDIMEX, včetně rozsáhlých železničních a silničních staveb, přes připravenost společnosti podílet se na projektech vysokorychlostní železnice v České republice až po zdůraznění klíčových faktorů, které činí polské stavební procesy efektivními a nákladově efektivními.


Jsme zde na konferenci Polish Logistics Day, kde Budimex hraje klíčovou roli jako jeden z hlavních partnerů. Mohl byste se s námi podělit o své názory na průběh konference?

Myslím, že je to velmi pěkný nápad podělit se o zkušenosti. Jsme velmi rádi, že jako hlavní polský generální dodavatel můžeme být součástí této akce. Rád bych poděkoval našemu velvyslanci za pozvání a myslím, že tato akce přinese oběma stranám mnoho zkušeností. Můžeme lépe poznat český trh, lidi a firmy, stejně jako Česká republika zná naše možnosti a kompetence.

BUDIMEX se jako přední síla polského stavebnictví podílel na několika významných infrastrukturních projektech. Mohl byste vyzdvihnout některé významné projekty, které vaše společnost v Polsku úspěšně realizovala?

V posledních letech jsme se v Polsku podíleli na mnoha zásadních projektech, protože, jak jsem již zmínil, jsme největším generálním dodavatelem. Pokud bych měl říci něco o dokončených investicích, myslím, že mezi největší projekty, které jsme dokončili, patří rekonstrukce železniční tratě č. 7 a 120 km železniční tratě č. 1 mezi Varšavou a Lublinem. V minulých letech jsme také realizovali několik silničních projektů, protože děláme každý, řekl bych, pátý kilometr polských dálnic a rychlostních silnic, takže jsme v Polsku dokončili mnoho zásadních infrastrukturních projektů. Rád bych jmenoval třeba dva z nich. Jedním z nich byla Trasa Łagiewnicka v Krakově, velmi komplexní projekt s tramvajovými tratěmi a spoustou geotechnických a silničních prací uprostřed jednoho z největších měst v Polsku. Druhým projektem, který stojí za zmínku, je vodní nádrž v Raciborzi, jeden z největších polských projektů tohoto typu. Třetím je, tuším, železniční trať č. 7 spojující Varšavu a Lublin. Jedná se o 120 km trati vysokého standardu, která umožňuje jízdu rychlostí 200 km/h. To byly tři hlavní, ale jak jsem řekl, projektů, na kterých jsme se podíleli, bylo mnoho, protože jich děláme stále mnoho.

Český ministr dopravy často zmiňuje Polsko jako potenciální vzor pro Českou republiku, pokud jde o rozvoj infrastruktury. Jaké jsou podle vás faktory, které přispívají k efektivnějšímu a hospodárnějšímu procesu výstavby v Polsku?

Je to velmi obtížná otázka. Neexistuje jen jeden faktor, který by rozhodoval o tom, co je dobré a co špatné. Jak jsme již na panelu hovořili, existuje mnoho faktorů ovlivňujících efektivitu procesů. Myslím, že buď nízké prostředí spojené s procesem výstavby, nebo možnost mít dostatek zdrojů, materiálů a subdodavatelů, a nakonec musíme mít na projekt peníze, protože bez financování není možné realizovat jakýkoli projekt, zejména v oblasti infrastruktury, protože tyto projekty jsou velmi náročné na peníze.

Vysokorychlostní železnice (HSR) je v České republice významné téma. Má BUDIMEX potřebné odborné znalosti a zkušenosti, aby mohl přispět k rozvoji projektů HSR v České republice?

Ano, samozřejmě. O tyto projekty spojené s rozvojem vysokorychlostní železnice v České republice máme do budoucna velký zájem. Mohu říci, že v Polsku v současné době realizujeme tři největší železniční projekty, které realizují polští vlastníci železnic. Podílíme se také na vysokorychlostní trati Rail Baltica na lotyšském trhu. Myslím, že jsme připraveni. Máme poměrně nové stroje a zkušené lidi. Jsme připraveni podílet se na tomto projektu i v České republice.

Když se podíváme na situaci v oblasti rozvoje infrastruktury v České republice, jaké další projekty nebo oblasti považujete za obzvláště atraktivní pro zapojení Budimexu?

Jako společnost se v Polsku podílíme na všech druzích stavebních projektů, ale silnice, železnice a infrastruktura jsou naším hlavním předmětem podnikání a oblastí, kde se cítíme poměrně dobře. Máme své zdroje, zkušenosti a projektanty, takže si myslím, že můžeme splnit všechny požadavky spojené a potřebné k realizaci takových projektů na trzích v Polsku a také v okolních zemích. To jsou první projekty, o které máme zájem. Až získáme zkušenosti například na českém trhu, dovedu si představit, že v budoucnu mohou být součástí našeho obchodního schématu v České republice i projekty v oblasti všeobecných a průmyslových staveb nebo životního prostředí.

Tagy