EU version

Jsme křižovatkou Evropy a tou musíme zůstat, říká prezident Hospodářské komory Zajíček

Jsme křižovatkou Evropy a tou musíme zůstat, říká prezident Hospodářské komory Zajíček
foto: Redakce RAILTARGET/Zdeněk Zajíček
05 / 03 / 2024

Exkluzivní rozhovor o stavbě českých vysokorychlostních tratí poskytl redakci RAILTARGET prezident Hospodářské komory ČR, Zdeněk Zajíček. Jsou české firmy připraveny se do výstavby VRTek zapojit?


Pane Zajíčku, my se dnes setkáváme na konferenci Správy železnic k vysokorychlostním tratím. Na konferenci zazněla jedna zajímavá informace, že když se udělal propočet, které město by mělo z VRT největší prospěch – pokud se zaměříme na síť TEN-T, je to právě Praha. Jaký je na to váš názor?

Je to skvělá zpráva a je to potvrzení toho, co dlouhodobě říkáme. Jsme křižovatkou Evropy a musíme zůstat křižovatkou Evropy. Pokud se nám to podaří, tak budeme z této situaci i nadále benefitovat. Praha, jako centrum Evropy, je stvořená pro to, abychom zde poskytovali zajímavé služby. Naše napojení na vysokorychlostní tratě je pro nás naprosto klíčové a to, že to dnes kolegové ze zahraničí na svých propočtech ověřili a potvrdili je skvělá zpráva pro všechny, kteří pochybovali, a také pro ty, kteří vidí perspektivu budování VRT. Jen do toho a pojďme zrychlit.

Hospodářská komora se podílí na všech přípravných projektech, které realizuje Ministerstvo dopravy a Správa železnic. Jaká je vlastně spolupráce Hospodářské komory se Správou železnic a s Ministerstvem dopravy?

Ta spolupráce je velmi úzká. Jsme ve velmi častém kontaktu. Řešíme aktuální problémy, ale také hledíme na strategické, dlouhodobější cíle. První věci, kterých si všímáme a které se snažíme napravit jsou povolovací procesy. To už se nám společně podařilo na podzim loňského roku, kdy došlo ke změně liniového zákona. Dnes je to Zákon o výstavbě strategicky významné infrastruktury. Tento zákon přináší urychlování schvalovacích procesů právě při výstavbě dopravních staveb. Myslíme si, že bychom mohli jít ještě dál. Druhá oblast jsou finance. Je jasné, že v případě VRT je to investice, která jde za státem a je potřeba na to získat zdroje. Jsem moc rád, že dneska zástupci Evropské komise potvrdili to, že jsou zdroje na evropské úrovni, které můžeme v rámci mezinárodní spolupráce využít k vybudování těchto sítí. Zároveň tady v rámci Vládního výboru pro strategické investice vnímáme vůli k tomu, abychom získali další zdroje. Ať už v rámci PPP projektů nebo jiných finančních instrumentů, bychom mohli začít co nejrychleji stavět. Ta strategická investice sice povede k dočasnému zadlužení, ale je to pro nás něco, co se České republice zásadně vrátí. Dnes jsme viděli graf, který to jenom potvrdil. Ekonomický přínos pro ČR je obrovský a čím déle budeme takové rozhodnutí odkládat, tím více se připravujeme o určité benefity.

Má další otázka směřuje k českým firmám, které by se chtěly do výstavby VRT zapojit. Myslíte si, že je pro to dostatečný prostor, nebo je to možnost spíše prostor pro zahraniční hráče?

Jsou to velké evropské projekty, a i tento projekt na území ČR je součástí celoevropské železniční sítě vysokorychlostních tratí. Takže nepochybuji o tom, že tady budou zájemci i ze zahraničí, kteří se budou ucházet o zakázky. Myslím si, že mnozí zvolí variantu spolupráce s českými firmami, vytvoření konsorcií. Možná, že i naše firmy do toho půjdou samostatně. To je jenom dobře a věřím tomu, že nám to přinese obrovskou příležitost jako českým firmám se na výstavbě těchto tratí podílet. Také doufám, že díky zkušenostem, které naše firmy získají, ať už sami nebo v rámci spolupráce při výstavbě VRT na území České republiky, budeme moci toto know-how vyvážet. Do budoucna můžeme být dobrými partnery pro budování vysokorychlostních tratí směrem na východ do Ukrajiny a případně dál. Tak jak se nabízí Francouzi, Italové, nebo Španělé, kteří chtějí s českými firmami spolupracovat. Do budoucna to třeba budeme my, kdo bude nabízet své zkušenosti a spolupráci pro některé části střední a východní Evropy.

Tagy