EU version

Jan Sechter ze strany Motoristé sobě: Pražské metro chceme nabídnout zdarma

Jan Sechter ze strany Motoristé sobě: Pražské metro chceme nabídnout zdarma
foto: Archiv/Jan Sechter ze strany Motoristé sobě: Pražské metro chceme nabídnout zdarma
19 / 09 / 2022

Prahu chceme ve všech dopravních modech zlidštit, odblokovat existující bariéry a vzájemně jednotlivé mody propojit, nejen se Středočeským krajem, ale i se státem, uvedl v rozhovoru pro RAILTARGET ekonom, diplomat, bývalý vysoký státní úředník Ing. Jan Sechter, který v hlavním městě kandiduje za politickou stranu Motoristé sobě.

Dopravní výstavba v Praze v posledních letech zamrzla. Co chcete v nové politické formaci „Motoristé sobě“ udělat pro to, aby se začalo investovat a jaké jsou prioritní projekty?

Praha se postupně stala izolovaným ostrovem, dopravním světem „pro sebe“. Zanedbala diskusi se státem o strategických dopravních spojeních celorepublikového a evropského významu. Vzpomeňme třeba, jak pražská reprezentace v čele s primátorem Hřibem a radním Hlubučkem blokovala modernizaci letiště Václava Havla. Z různých pseudoekologických důvodů, přitom paralelní přistávací dráha by do budoucna umožnila nejen zvýšit počet letů, ale i snížit jejich hlukovou a emisní zátěž. Stát jako investor (pozn. Letiště Praha je státní akciovou společností) se utkával s organizovaným odporem. Podobně nesmyslná a nekonečná diskuse sloužící odpůrcům Praha uplatnila u Pražského okruhu. Nedokázala vést ani debatu s městskými částmi. Každá metropole svůj okruh má a kdo zaspal, jako třeba Vídeň, rychlým tempem tuto základní silniční infrastrukturu staví. Obavy z této nezkušenosti a uplatňování partikulárních zájmů by mohlo být zničující pro Prahu i jako evropskou křižovatku vysokorychlostních železnic. Magistrát potřebuje proto naprosto jasně definovaná politická zadání pro tyto stavby zvláštního významu, týmy, které se budou starat o dialog se státem a s městskými částmi, odpovědnost a politickou kontrolu. To dosud zoufale chybělo a to chceme změnit, přičemž ze svého dřívějšího působení ve veřejné správě bych mohl zkušenosti uplatnit. Proto mne projekt „Motoristé sobě“ zakladatele Petra Macinky oslovil a vážím si toho, že mohu na kandidátce této politické strany pro Prahu kandidovat.

Veřejná hromadná doprava je Vaším hlavním tématem, co navrhujete? Na první pohled by si člověk mohl myslet, že zastupujete výhradně zájmy motoristů.

Kdepak. Prahu chceme ve všech dopravních modech zlidštit; odblokovat existující bariéry a vzájemně jednotlivé mody propojit, nejen se Středočeským krajem, ale i se státem. Páteřní síť - pražské metro – chceme občanům nabídnout zdarma, dětem a mladým lidem do 18 let „lítačku“ zdarma a dospělým roční lítačku prodávat za paušál 1000 CZK. Také značná část zahraničních turistů, které naše hlavní město navštíví (pozn. 8 miliónů v roce 2019) využije tuto jízdenku, která pro většinu z nich bude za paušální částku v přepočtu 40 € zanedbatelná. Důležité je, že i motorista je člověk, který používá MHD a ve volném čase jezdí na kole. Praha třeba nemá páteřní cyklostezky, které by cyklistu vyvedly z města, snad jen kromě tras na sever a na jih podél Vltavy. Odcházející politická garnitura kreslila cyklostezky na silnice, často dílčí úseky, odnikud nikam a pro nikoho. Na některých úsecích je využívají jen kurýři, kteří rozvážejí obědy. Ani bezpečnost se nezvýšila. Logičnost propojení chyběla mnohde vůbec, nepřemýšlelo o propojeních se stanicemi Metra nebo modernizovanými železničními stanicemi. Velký dluh zde předchozí politika zanechala na Vltavě – řeka by mohla být přirozenou dopravní tepnou pro osobní lodní dopravu, např. více přívozů nebo lodní linky, ale také páteřní sítí „citilogistiky“. Jen sporadicky se Vltava využívá k přepravě stavebních materiálů, ale pokud bychom vytvořili systém pro využití Vltavy, rázem zbavíme Prahu nákladních automobilů, které obsluhuji velké i menší stavby.  

Metro, roční jízdenka pro děti a mládež zdarma a paušální cena za roční jízdenku na MHD za 1000 korun je odvážný a konkrétní program? Jak chcete tyto změny financovat?

V našem týmu a na kandidátce Motoristé sobě máme tým odborníků a ekonoma Vladimíra Pikoru. Zahraniční zkušenosti nám říkají, že veřejná doprava a její síťovost je svého druhu veřejným statkem. Od paušálu 1000 CZK si slibujeme to, že si roční jízdenku koupí mnohem více Pražanů. Jednotlivé jízdné bude dražší. Velkým tématem je samotné hospodaření Dopravního podniku hl. města Prahy. Zde existuje velký prostor pro zkvalitnění přípravy financování investičních projektů i v provozní části. Kolem podniku je potřebné vytvořit jasnou dozorčí strukturu s politickou odpovědností, protože právě nastavení jasných kontrolních mechanismů, liknavost a neschopnost dřívějších reprezentací vedla k tomu, že se dopravní podnik stával periodicky terčem náletu zlodějů a korupčníků. Poslední rozsáhlá korupční kauza „Dozimetr“ překračuje svým obsahem a rozsahem vše, co jsme si uměli pod pojmem organizovaný zločin v Praze představit.

Co říkáte na průtahy v rekonstrukcích dopravních staveb?

Budeme klást důraz na připravenost projektů a jejich smluvní zajištění. Většina průtahů vzniká z přípravy staveb, kterým chybí politická kontrola a důslednost. Politika se nesmí vznášet nad městskými podniky, v tomto případě Technickou správou komunikací nebo nad Dopravním podnikem, ale Magistrát musí být takřka v každodenním kontaktu. U velkých staveb, jako je Metro D, vyžaduje už jen rozsah projektu politickou odpovědnost. Je zde obrovský prostor pro zlepšení, do kterého chceme nainvestovat zkušenost a odpovědnost. Lidé to pocítí např. u uzavírek a jejich plánování. Právě chaos, na který si lidé v souvislosti s opravami a s uzavírkami stěžují, je důsledkem špatné práce politiky s městskými firmami.

Energetika je problémem celoevropským, českým a také pražským. Nedostatek energií, hrozící blackouty a také sociální neúnosnost cen za energie je velkým tématem. Co prosazujete v Praze?

Chceme se krátkodobě, tedy ihned po volbách, věnovat městským podnikům, kde má hlavní město Praha rozhodující vliv. Pražská plynárenská je nejdůležitějším nástrojem, jak rozložit zátěž, kterou na občany, na provozovny služeb, školy a další pražské instituce i na podniky dolehne. Pražská plynárenská potřebuje krizové řízení a dobré zakotvení v prostředí českém i celoevropském, protože cenové a smluvní parametry v energetice se budou v důsledku krize převratně měnit. Posvítíme si také na „Green Deal“ v Praze, který z nepochopitelných důvodů svěřila pražská politická reprezentace aktivistům, nevládním organizacím, nátlakovým zájmovým skupinám a zeleným ideologům. Praha nesmí opakovat chyby, jakou byl solární tunel, na který doplácí celá naše země. Naopak, každou novou investici do obnovitelných zdrojů a využití tepla podrobíme přísné ekonomické analýze a nikoliv tomu, že na to či onou „jsou dotace“ a je „potřeba čerpat“. Chybnými rozhodnutími, jakými byly třeba části ideologicky motivovaného „Klimatického plánu pro Prahu“ nesmíme zatížit život lidem na mnoho let dopředu. Emise CO2 nejsou jediným kritériem, životní prostředí v Praze má mnoho složek. Proto se nebojím říci, že Motoristé sobě mají ve svém důsledku velmi ekologický program. 

Jak chcete Prahu povznést v mezinárodním měřítku?

Praha se musí opět stát partnerem domácím a zahraničním investorům, ale i jednotlivým projektům, kongresové turistice, veletrhům a vědeckým, výzkumným a kulturním záměrům. Tato odvětví jsou pro Prahu a její rozvoj klíčová a Magistrát jim musí být partnerem. Chceme si vzít příklad z toho, jak aktivně až agresivně vystupují v boji o investory jiné metropole. Potřebujeme, aby se o tuto oblast někdo staral a měl za ni odpovědnost. Někdy jsem měl pocit, že se zahraniční investoři raději poohlíželi po Brnu nebo Ostravě. Samozřejmě, že důvodů je mnoho, ale Praha se o tyto partnery systematicky nestarala. Zmíním-li příklad paralelní dráhy na letišti, kterou se snad podaří dovést do úspěšného konce, máme zde v Praze výhodu proti Vídni, kde si aktivisté a politika rozvoj letiště zablokovali. Doprava vnitřní městská a napojení kontinentální je základem úspěšnosti měst.

Tagy