EU version

„Jako starostu mě zajímají praktická řešení, rád bych k nim přispěl úpravou některých zákonů, “ říká předseda Podvýboru pro dopravu Lochman

„Jako starostu mě zajímají praktická řešení, rád bych k nim přispěl úpravou některých zákonů, “ říká předseda Podvýboru pro dopravu Lochman
foto: ČTK/„Jako starostu mě zajímají praktická řešení, rád bych k nim přispěl úpravou některých zákonů, “ říká předseda Podvýboru pro dopravu Lochman
11 / 02 / 2022

Redakce RAILTARGET Vám přináší exkluzivní rozhovor s předsedou Podvýboru pro dopravu, Ondřejem Lochmanem (STAN). Co si myslí o podpoře nákladní železniční dopravy, vysokorychlostní železnici a jaké jsou jeho cíle ve vedení Podvýboru pro dopravu?

Myslíte si, že má v České republice nákladní železniční doprava dostatečnou podporu? Rok 2021 byl totiž Evropským rokem železnice, kdy bylo cílem podpořit železniční dopravu jako jediný udržitelný způsob přepravy a dostat tak maximální množství nákladu ze silnice na koleje.

Jsem přesvědčen, že nákladní železniční doprava si zaslouží větší podporu. V minulosti byla zrušena řada vleček určených právě pro nákladní dopravu, ukvapeně nebo nepromyšleně se vytrhávají koleje, které jsou nezbytné pro nakládání či vykládání nákladních vagónů. Samostatnou kapitolou je pak přetížený hlavní koridor z Prahy směrem na východ republiky, kde jezdí pěti – či šestivozové dálkové vlaky osobní dopravy jeden za druhým, takže pro nákladní vlaky už na kolejích moc kapacity nezbývá. Hnutí STAN má dlouhodobě ve svém programu podporu nákladní železniční dopravy. Přesun dálkové přepravy z kamionů na železnici má nejen pozitivní vliv na životní prostředí, ale snižuje se tím také intenzita provozu na pozemních komunikacích. Nižší intenzita pak znamená vyšší bezpečnost.

Jak hodnotíte první kroky ve funkci nového ministra dopravy Martina Kupky?

Především máme konečně ministra, který se resortu věnuje naplno, ne jako předchozí ministr Havlíček, kterému byl post ministra dopravy přiřazen dodatečně. Oceňuji velkou aktivitu Martina Kupky a doufám, že si uvědomuje, jak důležitý úkol má před sebou. Věřím, že promění Ministerstvo dopravy v moderní státní instituci, která bude splácet dluhy v dopravě – odstartuje hmatatelnou podporu vysokorychlostní železnice, dokončí obchvat Prahy nebo dálnici D35. Na druhou stranu ministr Kupka přichází v momentu, kdy po něm ministr financí bude neustále chtít škrty. Bude tedy muset pracovat maximálně efektivně. Z těch zmíněných prvních kroků vítám, že se povedlo dohodnout na rozumném snížení slevy na jízdné, tedy na něčem, co sníží náklady státu, ale zároveň zachovává veřejnou dopravu dostupnou.

Co si myslíte o projektu vysokorychlostní železnice v České republice? Je dobře, že se jedná o jednu z vládních priorit?

Vysokorychlostní tratě musí být naší současnou prioritou. Už dávno měly být první české tratě tohoto druhu v provozu a postupně mělo docházet k jejich napojování na evropskou síť VRT. Naše země v tomto ohledu zcela zaostala. VRT zkrátí časovou dostupnost mezi jednotlivými městy, resp. celými oblastmi ČR a nabídnou výhodnou alternativu k nejpopulárnější silniční dopravě. Nové VRT odlehčí stávajícím hlavním koridorům, což vytvoří prostor pro efektivnější využívání těchto uvolněných tras nákladními dopravci. Významné plus představují též z hlediska ekologie. Nejen, co se týče množství automobilů v pohybu, ale také v objemu vnitroevropské letecké přepravy, k jejíž redukci otevře propojení s evropskou sítí VRT cestu. Pozitiv je celá řada a rozhodně převažují nad případnými negativy. Nepředstavujme si ale, že příprava VRT bude nyní probíhat už bez obtíží. Místní, v lokalitách, kde budou tyto tratě vznikat, je většinou nevnímají pozitivně. Tyto vlaky budou zastavovat jen v několika málo stanicích, a pro lidi žijící v okolí tratí tak budou představovat jen tepnu vedoucí skrz jejich region. O tématu VRT tak musíme uvažovat v souvislosti s kvalitními krajinářskými studiemi, investicemi do protihlukových opatření a případnými „kompenzacemi" pro místní, například v podobě investic do infrastruktury v okolí tratí.

Vláda hledá možnosti úspor, rozpočet čeká řada škrtů. Myslíte si, že se škrty budou týkat i železničních a infrastrukturních projektů?

Jak už jsem zmínil, tlak na úspory a zmenšování obrovského státního dluhu je velký. Logicky se to bude týkat i Ministerstva dopravy. Sněmovnímu Podvýboru pro dopravu jsou jednotlivé kapitoly státního rozpočtu teprve přidělovány, osobně se ale budu snažit, aby se případné škrty nedotýkaly investičních infrastrukturních projektů a financí určených na údržbu, se kterou souvisí bezpečností dopravy.

Novým vládním rozhodnutím byla snížena sleva na jízdném, lidé si budou muset připlatit. Od 1.4.2022 bude sleva 50% namísto současných 75 %. Co si o tomto vládním kroku myslíte?

To, že se podařilo nalézt rozumný kompromis v rámci pětikoalice a soulad s ministerstvem financí a s kraji, považuji za velký úspěch. Ani jedna z koalic se před volbami netajila tím, že snížení slev na jízdné plánuje, a myslím, že sleva ve výši 50 procent je racionální a jednoduše vysvětlitelná. Veřejné finance si dosavadní výdaje na slevy v objemu až 6 miliard korun nemohou dovolit. Tato změna dle předpokladů ušetří státu 1,8 miliardy. Současně není vyloučeno, že by se systém slev nemohl v budoucnu změnit. Je potřeba ale pečlivě zanalyzovat celou problematiku jízdného ve veřejné dopravě a nastavit efektivní a propracovaný systém. Lze si například představit, že by vyšší slevy platily u celoročních jízdenek nebo v méně vytížených spojích, jako je tomu například v anglické veřejné dopravě, kde je jízdné levnější v časech mimo dopravní špičku.

Momentálně se diskutuje o možných personálních změnách ve vedení Českých drah. Myslíte si, že je správné, aby manažerské pozice vedení státních podniků podléhaly politickým změnám, nebo by bylo lepší, aby v těchto funkcích zůstávali schopní manažeři navzdory politickým tlakům a plnily tak koncepčně dlouhodobé úkoly?

Stabilita a profesionalita představují samozřejmě ideální cíl. Změny na těchto postech však v souvislosti s výměnami politických garnitur vždy byly a budou. Každý ministr dopravy si potřebuje být zcela jistý, že má k dispozici profesionály, s jejichž pomocí dokáže realizovat vize, k jejichž naplnění získal mandát od občanů. Jmenování vysokých manažerů a členů dozorčích orgánů by však mělo probíhat především na základě odbornosti a jasně definovaných kritérií.

Kdy poprvé zasedne nový Podvýbor pro dopravu?

V pátek 25. února.

Jaké máte v čele Podvýboru pro dopravu cíle a na co se hodláte zaměřit?

Jako starostu mě zajímají praktická řešení, rád bych k nim přispěl úpravou některých zákonů. Ze strategických cílů budu podporovat realizaci vysokorychlostních železničních tratí a propojení krajských měst tratěmi, které budou dostatečnou konkurencí pro dálnice. Ze zkušenosti předsedy středočeského krajského výboru pro dopravu cítím velkou potřebu posílit financování silnic II. a III. tříd a výstavbu obchvatů měst. Celkově pak odkazuji na vládní prohlášení, na jehož formulování jsem se s kolegy podílel.

Co říkáte na personální obsazení Podvýboru pro dopravu?

Těší mě, že máme řadu členů, kteří jsou odborníky na oblast dopravy. A myslím skutečnými odborníky, nejen politiky, kteří se za odborníky považují, protože často jezdí autem. Také vítám zájem, který o působení v Podvýboru pro dopravu byl. V rámci Hospodářského výboru má vyšší počet členů jen Podvýbor pro energetiku, který navíc řeší aktuální energetickou krizi.

Tagy