EU version

Fotoreportáž: Kolokvium o budúcnosti železničného priemyslu

Fotoreportáž: Kolokvium o budúcnosti železničného priemyslu
foto: RAILTARGET/Fotoreportáž: Kolokvium o budúcnosti železničného priemyslu
17 / 05 / 2023

Vo štvrtok 11.5. sa konalo Kolokvium o budúcnosti železničného priemyslu, na ktorom vystúpili zainteresovaní odborníci z oblasti železničného priemyslu a dopravy. Diskusie sa zúčastnili Ondřej Lochman, predseda Podvýboru pre dopravu (Poslanecká snemovňa), Martin Kupka, minister dopravy, Jiří Kozák, námestník člena vlády (Ministerstvo zahraničných vecí ČR), Jiří Svoboda, generálny riaditeľ (Správa Železníc), Michal Kraus, miestopredseda predstavenstva (České dráhy) Jiří Kolář, riaditeľ (Drážní úřad) a Tomáš Ignačák (ŠKODA TRANSPORTATION). Hlavnými témami diskusie boli konkurencieschopnosť českého želez. priemyslu, technologický pokrok, nedostatok kvalifikovaného personálu a čínska expanzia na český trh. Organizátorom podujatia bola Asociácia podnikov českého železničného priemyslu.

Tagy