EU version

Fotoreportáž: Dr. Sigrid Nikutta preberá vedenie Rail Freight Forward

Fotoreportáž: Dr. Sigrid Nikutta preberá vedenie Rail Freight Forward
foto: RAILTARGET/Fotoreportáž: Dr. Sigrid Nikutta preberá vedenie Rail Freight Forward
10 / 05 / 2023

Dr. Sigrid Nikutta, členka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti DB Cargo AG, prevzala vedenie Rail Freight Forward od Dr. Clemensa Första.

Vo svojom dnešnom úvodnom príhovore na veľtrhu Transport Logistic v Mníchove vyzdvihla environmentálne výhody železničnej dopravy a zdôraznila význam modernizačných železničných systémov vrátane implementácie jednotných noriem v celej Európe, ako je inštalácia digitálnych signalizačných systémov ETCS a nové spojky na nákladných automobiloch, ako je Digital Automatic Coupler (DAC).

Keď sa železničný nákladný priemysel stretáva na dopravnom logistickom veľtrhu v Mníchove, vytvára zjednotený front v prospech dosiahnutia 30% modálneho podielu pre železničnú dopravu šetrnú ku klíme. Nikutta tvrdí, že sa to dá dosiahnuť na európskej úrovni pri rozširovaní siete a modernizácii na digitálne štandardy v železničnej preprave. Následne, nákladné vlaky prechádzajú najmenej jednou národnou hranicou 60% času, čím poskytujú zásadné dodávky zásobovania pre približne 450 miliónov ľudí kontinentu a ich podniky a priemyselné odvetvia. Desať európskych železničných nákladných koridorov (RFS) je chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, čo potvrdzuje význam železničného nákladu v oblasti rastu a udržateľnosti regiónu.

Tagy