EU version

FOTO: Sme prítomní na Fóre koľajovej dopravy. Odborná verejnosť chváli aj kritizuje. Pohnú sa veci k lepšiemu?

FOTO: Sme prítomní na Fóre koľajovej dopravy. Odborná verejnosť chváli aj kritizuje. Pohnú sa veci k lepšiemu?
foto: redakcia/archív
10 / 05 / 2022

Redakcia RailTarget sa dnes zúčastňuje medzinárodného Fóra koľajovej dopravy, ktoré je významnou udalosťou v kalendároch medzinárodného železničného odvetvia. Každý rok sa na podujatí stretávajú záastupcovia európskych inštitúcií, železničných spoločností a manažérov infraštruktúry, ministerstiev i akademickej obce z krajín V4 a ostatných členských štátov EÚ.

Fórum koľajovej dopravy ponúka priestor pre nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť hľadania riešení vo vzťahu na potreby obcí, miest, krajov a regiónov pri integrácii a cezhraničnej koordinácii dopravy.

 V moderných a prosperujúcich krajinách sú dnes železnice veľmi efektívnym nástrojom pri odbremeňovaní cestnej dopravy, ktorá je v mnohých prípadoch preťažená a zaťažujúca životné prostredie. Železničná doprava sa preto stáva kľúčovou dopravnou platformou Európy vzhľadom na jej predpoklady pre kvalitné a efektívne fungovanie ekonomiky i celej spoločnosti.


Stratégiou Európskej únie je vytvoriť zodpovedajúci medzinárodný dopravný systém, kde bude železničná doprava hrať kľúčovú úlohu. Dôležitými nástrojmi pre naplnenie stratégie sú skvalitnenie technických parametrov, zvýšenie technickej vybavenosti, integrácia moderných a progresívnych prvkov, inovácia zabezpečovacích systémov, systémov riadenia dopravy. Veľmi dôležitým prvkom pre vytvorenie fungujúcej infraštruktúry je aj naplnenie požiadavky rozšírenia a prepojenia železničnej cesty smerom ku krajinám strednej a východnej Európy, kde ešte stále chýba kvalitná homogénna dopravná sieť a potrebné rýchle medzinárodné prepojenia.

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie Fórum koľajovej dopravy je poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Témy konferencie:

 • Koľajová doprava – rýchla, bezkolízna, bezpečná, komfortná a najekologickejšia forma dopravy, financovanie jej rozvoja je prioritou EÚ
 • Železničná doprava na Slovensku, stratégia a plán jej rozvoja v kontexte krajín V4 a EÚ
 • Vysokorýchlostné trate – aktuálna sieť v EÚ, v štátoch V4, ich potenciál pre rozvoj veľkých mestských aglomerácií a regiónov
 • Dostupnosť, rýchlosť, bezpečnosť a komfort koľajovej dopravy:
  • budúcnosť v osobnej doprave
  • integrácia železničnej dopravy s MHD, s prímestskou autobusovou dopravou
  • park & ride
 • Revitalizácia a modernizácia regionálnych tratí
 • Technický rozvoj železničnej dopravy – trendy v EÚ
 • Diagnostika, monitoring, digitálne inžinierstvo

 

ZDROJ: FKD.SK

Tagy