EU version

Evropské zdroje budou vysychat. Musíme hledat i jiné možnosti, řekl na konferenci v Pardubicích stínový ministr dopravy Kolovratník

Evropské zdroje budou vysychat. Musíme hledat i jiné možnosti, řekl na konferenci v Pardubicích stínový ministr dopravy Kolovratník
foto: RAILTARGET/Martin Kolovratník
19 / 04 / 2024

Stínový ministr dopravy a politik hnutí ANO Martin Kolovratník je pořadatelem každoroční železniční konference v Pardubicích. Ta letošní zaznamenala rekordní zájem studentů. Navštívily jí nejen špičky drážního sektoru, ale i politici z řad opozice i koalice.

Pane poslanče, scházíme se opět na desátém ročníku konference Železnice v Pardubicích. Chtěla bych se zeptat, čím byl mimořádný tento ročník a můžete ho krátce komentovat?

Ta velká mimořádnost je v evolučním skoku. Tedy v zařazení dopolední části, kterou jsme nazvali Studentský veletrh. A je to opravdu velká novinka. Pořadatelé akce v úzké spolupráci s Pardubickou dopravní fakultou a také s Fakultou dopravní ČVUT, pozvali žáky a studenty z regionu, ze základních i středních škol. Prozradím, že jich bylo téměř dvě stě padesát. Dopolední část, kde byl například technologický guru, specialista, jakkoliv ho nazveme Petr Mára, tak ta opravdu všechny žáky zaujala. Prakticky se nevešli do univerzitní auly. My jsme si rychle udělali zpětnou vazbu, nejen mezi studenty, ale hlavně mezi učiteli a také mezi vystavovateli, kteří je chtěli oslovit, ukázat ji a technické obory. Mohu potvrdit stoprocentně, že z obou stran byla opravdu pozitivní zpětná vazba. Našli jsme vlastně zcela nový rozměr této konference, tedy ten studentský veletrh. Mohu slíbit, že touto cestou budeme pokračovat dál. Potřebujeme lidi, kteří budou studovat technické obory, kteří se stanou specialisty. Dnes je nemáme. Dnešní dopoledne pomohlo alespoň troškou tomu, že jich budeme mít víc.

Právě v tom je jedinečnost vaší konference. To, že propojuje řekněme studentský život a firmy, které hledají neustále nové mozky. Na konferenci přijela i řada, řekněme VIP hostů, ze sektoru železnice. Můžete některé jmenovat?

Určitě mohu zdůraznit to, ž konference vždy byla odborná. Teď je tedy akademická, se školami a nepolitická, a to podtrhuji několikrát. I proto jsem rád, že v úvodním bloku vystoupila první náměstkyně ministra dopravy paní Lenka Hamplová. Byl tady předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. V tomto období je to pan Ivan Adamec. Zároveň s ním byl místopředseda Sněmovny, za opozici kolega Karel Havlíček. Věřím, že tam jsme ukázali, že u témat, jako jsou třeba změny zákonů, často diskutovaný liniových zákon, dnes tedy zákon o strategických stavbách, ale třeba právě i rozpočtování, dlouhodobé financování velkých projektů, že není tématem pro jedno nebo dvě volební období, že to není tématem opozice, ale že to je téma, na kterém se musíme ve sněmovně všichni shodnout napříč politickým spektrem. To jsme tady ukázali, dokázali. Dalším automatickým hostem byl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, který je tou nejodpovědnější osobou pro českou infrastrukturu. Ale společně s ním byl dneska jednou z mého pohledu velkých hvězd třeba Jakub Bashir, který je šéfem projektu VRT. Ten tady prezentoval jedno z ramen pro východní Čechy. Velmi fundovaně, velmi detailně. A to si myslím, že jsou přesně ty momenty, které lidem a takovým akcím pomáhají.

Zazněla tady řada zajímavých podnětů. Našly se některé, které Vy si vezmete takzvaně do své práce, do Poslanecké sněmovny, ať už na Hospodářský výbor, nebo přímo do Podvýboru pro dopravu?

Jednoznačně ano. Za sebe vnímám dva. První se týká financování, kde víme, že to, co je v tuto chvíli naprojektováno a připraveno, bude velmi obtížně zaplatit. Zkrátka státní rozpočet na to nebude mít takové možnosti. Také víme, a i Vy o tom informujete velmi často, že evropské zdroje budou takzvaně vysychat. Protože ČR postupně dosahuje vyšší úrovně. Nebude už třeba také kohezním státem. To znamená, je předpoklad velmi reálný, že možnost programů jako OPD, operační program Doprava bude menší a menší, a že musíme hledat nové zdroje, nové nástroje. Na tom se musíme shodnout. A jak jsem řekl před chvílí, je potřeba to řešit napříč politickým spektrem. A třeba si dát otázku a nějaký jasný návrh, že budeme do dopravní infrastruktury, do železnice investovat víc i za cenu vyššího zadlužení našeho státu. 

A na tom se musíme shodnout. To nesmíme měnit každé volební období. A druhé, pro mě osobně silné téma, je téma veřejné dopravy a jejich objednávek. To pro mě osobně rezonovalo velmi silně. Ty problémy, které vidíme dnes a denně v terénu, kdy jeden kraj má vlastní vlaky, například Jihomoravský kraj, jiný kraj chce zrušit třeba průvodčí, další kraj chce jiný druh vlaků nebo objednávek a podobně. Zkrátka padlo to i z úst kolegů ze Správy železnic, že tady má čtrnáct pánů nebo čtrnáct partnerů k plánování a začíná z toho být větší a větší problém. V mých očích je to problém tzv. decentralizace, tedy objednávek, plánování veřejné dopravy. A já za sebe se jednoznačně kloním k tomu, abychom otevřeli debatu. Vrátili se k myšlence jednoho koordinátora a jednoho objednavatele. Ale když to hodně zjednoduším, za sebe osobně začínám víc a víc podporovat myšlenku zpětné centralizace a více jednotného plánování všech úrovní veřejné dopravy. A tohle je určitě silné téma, které je nelegislativní. To není v první fázi věc zákona, je to spíše věc dohody, snahy o dohodu třeba i s Asociací krajů, se zástupci samospráv. Myslím si, že tahle debata by měla začít  na Podvýboru pro dopravu v PS. Určitě tam takové téma chci přinést a zvednout.

Zaznělo tady další důležité téma finanční, a to modernizační fond. Jinými slovy peníze z emisních povolenek a rozložení pomyslného koláče, kam tyto peníze mají směřovat. Zaznělo, že doprava nesmí zůstat pozadu. Jaký na to Váš názor?

Tak v tomto směru teď budu trochu politik. Aktuálně jsem kritický k současné vládě. Ten příběh je o tom, že v českém, i v Národním modernizační fondu se opravdu hromadí vyšší desítky až stovky miliard korun z výnosů z emisních povolenek. A bohužel na vládě už dva, možná tři měsíce leží materiál, který by měl rozhodnout o tom, jak nově budou výnosy rozdělovány. Z informací, které aktuálně mám, na vládě, nedošlo k dohodě A jsou proti sobě dva tábory, dva názory. Jeden tábor je zastoupen Ministerstvem životního prostředí, které říká: „My chceme mít všechny peníze u sebe a potom je rozdělovat“. Ten druhý tábor zastupují jiné resorty, ilustračním například je resort průmyslu a trochu doplňkově i doprava, kteří říkají: „My bychom z toho balíčku nově také něco chtěli“. Já za sebe jako člověk, který je odpovědný za dopravu a v roli stínového ministra dopravy, veřejně prohlašuji a slibuji, že se chci bít, jakkoliv o to, aby doprava měla možná největší část z těch výnosů, nebo alespoň třetinu. A argument je jednoznačný. Železniční doprava je bezemisní, ekologická, efektivní, i energeticky. To znamená, nebavíme se jenom o emisích, ale bavíme se také o té celkové energetické náročnosti, o spotřebě třeba ve srovnání s kamiony se silniční dopravou. A to jsou přeci ohromně silné argumenty. A jak říkám, aby například třetina šla právě do železniční dopravy. A může to být jak na osobní dopravu, na hnací vozidla, na trakční soupravy, na ty, které tady byly prezentovány, ale třeba také pro Cargo, pro nákladní dopravu, která má zastaralý vozový park. A zase logicky je to o technologii, nové lehké vozy, nákladní vozy mají menší odpor, menší tření atd. Jsou tedy méně energeticky náročné a podle mého názoru, mého bytostného přesvědčení by měla být skoro povinnost i tyto prostředky dostat právě do železnice osobní i nákladní. Za to chci bojovat.

Můžete nás ještě pozvat na příští ročník této konference?

Mohu čtenářům a divákům slíbit, že už dnes máme stanoven pevně termín konference Železnice Pardubice 2025. Pravidelně s železnou pravidelností se tato akce koná ve druhém dubnovém týdnu. Takže už dnes mohu všechny pozvat na desátý duben 2025 do Pardubic do univerzitní auly. Opět budeme začínat v devět hodin ráno.

Tagy