EU version

Evropská železniční nákladní doprava se musí rozvíjet a DAC je k tomu klíčový, říká Carlo Borghini, generální ředitel ERJU

Evropská železniční nákladní doprava se musí rozvíjet a DAC je k tomu klíčový, říká Carlo Borghini, generální ředitel ERJU
foto: Archiv/Evropská železniční nákladní doprava se musí rozvíjet a DAC je k tomu klíčový, říká Carlo Borghini, generální ředitel ERJU
14 / 12 / 2022

Vzhledem k tomu, že téma DAC je v současné době jednou z nejaktuálnějších diskusí v železničním sektoru, přináší Vám RAILTARGET další rozhovor z nejvýznamnější železniční akce roku 2022, InnoTrans. Carlo Borghini, generální ředitel ERJU, hovořil o významu DAC pro budoucnost Evropy, o plánech rozvoje a o otázce financování.

Myslíte si, že je Evropa na DAC připravena? Na tento projekt?

Posledních, jak říkáme, čtyři až pět let pracujeme v evropském programu dodávek DAC na tom, abychom přešli k budoucímu nasazení digitálního automatického spojování, a to na základě práce, která probíhala již před přesunem do železničního programu na IP5, a také na základě práce, která byla vykonána, jak se o tom dnes diskutovalo na předchozím semináři. Jsme tedy připraveni pohnout se s nasazením DAC, ale potřebujeme k tomu mnoho prvků. Diskutovali jsme o potřebě definovat jasný plán přechodu a potřebujeme mít investiční plán. Musíme definovat a analyzovat všechny podrobné specifikace a řešit další technologické a provozní otázky. Evropa se však musí vyvinout z nákladní železniční dopravy, aby vytvořila výkonnost nákladní železniční dopravy, kterou požadují klienti. A DAC je v tomto ohledu skutečně jedním z potřebných klíčů.

A máte nějaký harmonogram do roku, jak to bude s DAC probíhat a pokračovat?

Řekněme, že cíl, který si dáváme, protože plánujeme práce, je rok 2030. Rok 2030 je konec tohoto desetiletí. To znamená, že musíme podniknout závažné kroky, které byly zmíněny dříve a které musí být připraveny do roku 2025 nebo 2026, abychom mohli zahájit přechod na DAC. Co to znamená? Znamená to, že do těchto termínů, tedy do let 2025-2026, musíme mít vyjasněné dostupné financování, plán přechodu a tak dále, aby dodavatelský průmysl mohl zahájit industrializační procesy pro vagony, pro lokomotivy. Začala se připravovat provozní řešení. Klienti by měli být informováni o možné migraci, dílny, personál, všechny tyto kroky je třeba udělat. Je tedy jasné, že tento plán je plánem na vysoké úrovni s cílovým orientačním datem, ale může se časem vyvíjet.

Myslíte si, že by v přechodném období DAC po roce 2030 mohly nastat nějaké obavy? Mám na mysli hybridní spojení nebo něco podobného?

Plán přechodu je doposud koncipován tak, abychom zavedením DAC minimálně snížili riziko narušení, které by vzniklo v důsledku dvojího řešení. To je důvod, proč společně pracujeme na evropském řešení, na evropském migračním plánu. Jde tedy o to, abychom zajistili, že do doby, než dojde k úplnému zavedení DAC, vyřešíme všechny nedostatky a budeme mít k dispozici všechny prvky, které umožní zavedení jednoho evropského DAC.

A zde v diskusi ČD Cargo otevřelo téma finančního úkolu DAC. Jaký je váš názor? Měla by EU připravit nějakou dotaci pro vagonáře?

Otázku financování či dofinancování dnes ČD Cargo položilo na stůl, ale není nová. Týká se všech evropských odvětví. Máme tu mezeru. Mezeru, že potřebujeme udržet náklady v určité době, možná v příštích 4-5 letech, a návratnost investice, jak jsme slyšeli z ekonomických studií, může být v dlouhodobém horizontu. Tuto mezeru musíme financovat. A tuto mezeru je třeba financovat kombinací zdrojů. Odvětví žádá o veřejné financování, které by tuto mezeru pokrylo do určitého bodu, a o kombinaci soukromého financování. Je zřejmé, že kombinace těchto dvou zdrojů bude záviset na tom, jak se nám podaří sestavit podnikatelský záměr. Výbor pro rozvojovou pomoc je prostředníkem pro kapacitu a pomůže aspektům souvisejícím se změnou klimatu. Podpoří energetickou účinnost, která je dnes jedním z rozhodujících prvků. Podpoří také zavádění automatizace atd. Takže si myslím, že to, co se dnes předkládá na stůl v rámci diskuse o financování a financování, je požadavek, aby bylo jasné, že než se k tomu pevně a úzce zavážeme, že to sektor udělá, musíme se zabývat jak financováním a financováním, tak i technologií, konečným provozem a různými typy řešení.

Tagy