EU version

Evropská politika potřebuje více realismu, komentuje předvolební situaci prezident Hospodářské komory, Zajíček

Evropská politika potřebuje více realismu, komentuje předvolební situaci prezident Hospodářské komory, Zajíček
foto: Redakce RAILTARGET / Public Domain /Zdeněk Zajíček
09 / 05 / 2024

Hospodářská komora pořádala předvolební debatu k nadcházejícím euro volbám. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček se v rozhovoru pro RAILTARGET vyjádřil ke Green Dealu, ale i k aktuálním problémům evropské politiky.

Pane Zajíčku, nacházíme se na půdě Hospodářské komory, kde právě proběhla debata s kandidáty do euro voleb. Jak Vy hodnotíte průběh této debaty? 

Určitě je to velká příležitost pro nás, ale nakonec i lídry jednotlivých kandidátek, aby představili svoje vize, co chtějí v Evropském parlamentu v dalším volebním období prosazovat. To, co u mě nejvíce zarezonovalo a utkvělo v paměti je, že jsem ze všech úst představitelů politických stran, které se uchází o mandát v Evropském parlamentu, slyšel, že stojí za to, abychom některé politiky v Evropské unii revidovali a že jsou připraveni na té revizi se aktivně podílet. Nejsilněji to asi bylo slyšet u Green Dealu, ale nebylo to jenom u této části, protože otázka konkurenceschopnosti Evropy, mimo jiné množství regulací, které se řítí na podnikatele a čím dál tím častěji, ne z české legislativy, ale z evropské legislativy. Je to skutečně balvan, který máme na prsou. Toho se musí Evropa zbavit a já jsem moc rád, že jsem tady právě od nich slyšel, že všichni, bez rozdílu, z které byli politické strany, jsou připraveni se na tom podílet. To je pro podnikatele extrémně dobrá zpráva, že by se skutečně mohlo přinést do evropské politiky více realismu.

 

Jaká témata, kromě zmíněného Green Dealu a snížení administrativní zátěže, Hospodářská komora významně sleduje v rámci voleb?

Hospodářská komora asi nejvíce sleduje právě regulaci a byrokracii, která je s regulací spojená. To je nejvíce zatěžující pro podnikatele. Dále pak různé cíle, například ESG, kde musíte psát podrobné zprávy, a nakonec přijímat opatření ve svém podnikání, bez ohledu na to, jestli jste velká nebo malá firma, a to je neuvěřitelně zatěžující. To je jedna z věcí, kterou bychom si velmi přáli, aby právě nový parlament, nová komise dokázala zrevidovat. Protože my máme podnikat, my musíme dostat znovu Evropu na vrchol, my musíme udělat všechno pro to, aby byla konkurenceschopná, aby rostla hodnota, kterou na území Evropy vytváříme.

A všechny tyto administrativní věci Evropu zabíjejí a posouvají úplně někam jinam. Takže to jsou věci, které nejvíce rezonují.

Mohl bych zmínit pro Českou republiku ve vztahu k evropské politice dvě oblasti. Oblast energetiky, oblast dopravní infrastruktury. To jsou věci, které řešíme i na domácí půdě. Snažíme se tady zjednodušit povolovací procesy. Ale to souvisí i s politikami, které umožňují daleko rychleji stavět nové energetické zdroje v rámci celé Evropy, v rámci propojené energetické sítě. A také samozřejmě infrastruktury dopravní. Bez propojení se zbytkem Evropy například vysokorychlostními tratěmi nebo dálniční sítí se Evropa neobejde. Potřebujeme lepší podmínky pro to, aby se tady dalo podnikat.

Všichni účastníci se také shodli na další věci, a to je vyšší aktivita České republiky v rámci zapojování se do všech aktivit Evropské unie. Minulý týden proběhly v Bruselu Connecting Europe Days, kde jsme měli silné zastoupení ze Správy železnic. Tématem tam byly jednoznačně VRT. V jedné z debat vystupoval i náš pan ministr dopravy, pan Kupka. Je podle vás klíčové i to, aby se Česká republika více účastnila těchto akcí a představovala i Evropě projekty v rámci dopravní infrastruktury, které chceme tady prosazovat?

My jsme minulý rok zahájili konferenci Česko na křižovatce. Symbolem toho, že bychom chtěli zůstat křižovatkou Evropy. A to platí i pro dopravní infrastrukturu. A součástí moderní infrastruktury uvnitř Evropy jsou vysokorychlostní tratě.

Ano, ministr Martin Kupka je aktivní v této věci. Jezdí, obhajuje a vysvětluje naší pozici, naše vize v této oblasti. A také potvrzuje to, že chceme být součástí propojené Evropy. I v dopravní infrastruktuře. Byť doháníme Španělsko, Itálii, Francii a další státy kolem nás, včetně Polska, které například v oblasti vysokorychlostních tratí nebo dálniční sítě za posledních deset let udělali obrovský kus práce. Musíme být aktivní nejen v dopravní infrastruktuře. Měli bychom být stejně aktivní v oblasti energetiky, ale i ve všech ostatních oblastech vědy, výzkumu, inovací a dalších, kde si myslíme, že máme, co nabídnout, a že bychom měli být u toho, když se o věcech rozhoduje, kdy se nastavují podmínky pro podnikání celé Evropě a tím pádem i v České republice.

Tagy