EU version

Erik Kaliňák: Programové vyhlásenia vlády sú čistá fikcia. Železnice sú tento rok na chvoste záujmov

Erik Kaliňák: Programové vyhlásenia vlády sú čistá fikcia. Železnice sú tento rok na chvoste záujmov
foto: Erik Kaliňák /Erik Kaliňák
02 / 02 / 2022

Podpora železničnej nákladnej dopravy bude v roku 2022 pre európskych poslancov kľúčovou nielen z dôvodu revitalizácie životného prostredia, ale aj z dôvodu preťaženia európskej cestnej siete. Podľa poslancov je podiel kamiónovej dopravy na diaľniciach už teraz neúnosný a potrebuje naozaj rýchlu a zásadnú zmenu. Plány Európskej únie v nasledujúcom roku je preniesť významnú časť tovarových tokov na koľajnice a vodné toky. K nevyhnutnej a včasnej podpore nákladnej železničnej dopravy na Slovensku nám pre RailTarget odpovedal podpredseda opozičnej poslaneckej strany SMER-SD, Erik Kaliňák.

Dve  politické strany, aktuálne tvoriace vládnu koalíciu, mali vo svojich predvolebných programoch body týkajúce sa životného prostredia a jeho revitalizácie. Ako vnímate z pohľadu opozície plnenie spomínaných bodov  a skutočnosť, že zatiaľ nenapredujeme v európskom trende podpory  presunu tovarov z ciest na železnice, čo je niekoľkonásobne ekologickejšia forma prepravy oproti kamiónovej? 

Predvolebný program, predvolebné sľuby a dokonca aj samotné programové vyhlásenie vlády je čistá fikcia a nemá absolútne nič spoločné s rozhodnutiami a návrhmi zákonov, ktoré táto vláda prijíma. Naopak mnoho krát sú kroky tejto vlády v priamom rozpore s tým čo sľubovali. Dôvod, prečo nenapredujeme v európskom trende podpory presunu tovaru z ciest na železnice je, že si to vyžaduje výraznú manažérsku aktivitu pri príprave transformácie železničnej dopravy, pretože aktuálne je strašne prevádzkovo a administratívne náročná. Objednanie vozňa, náklad tovaru, preprava do vlaku, stojné, výklad tovaru u konkrétneho objednávateľa – skrátka celý proces musí byť viac „streamlined“, ak sa má stať železničná cargo doprava využívanejšia. Táto transformácia si však vyžaduje veľmi aktívny prístup ministerstva a ich nového vedenia železníc, to však aktuálne absentuje a minister sa venuje len haseniu vlastných problémov, ktoré si spôsobil svojou nepripravenosťou a ľahkovážnosťou. 

Rok 2021 bol veľmi dôležitým rokom pre železničnú dopravu, európskou komisiou bol vyhlásený ako Európsky rok železníc. V susedných krajinách prebiehajú rozsiahle investície a podpora zo strany štátu. Myslíte, že máme ako krajina šancu nabrať na konkurencieschopnosti voči ostatným krajinám? 

Treba povedať, že ľudia dochádzajúci do zamestnania predstavujú 80 až 90 % všetkých cestujúcich v železničnej doprave. To znamená, že mestské aglomerácie významne prispievajú k celkovej výkonnosti osobnej železničnej dopravy. Inteligentná mestská mobilita závisí od modernizácie a renovácie nedostatočne využívaných prímestských a regionálnych spojení s cieľom zabezpečiť nízky vplyv na životné prostredie a sociálnu a ekonomickú súdržnosť. Pokiaľ vláda premrhá potenciálne investície spojené s čerpaním eurofondov a plánom obnovy, Slovensko príde o jednu z kľúčových príležitostí postaviť železničnú dopravu opäť na nohy.Smutné je, že v našom hlavnom meste, Bratislave, aj napriek volebnému úspechu strán sľubujúcich zlepšenie dopravy/parkovacej politiky a zlepšenie životného prostredia, sme mohli sledovať len pokles kvality prímestskej vlakovej a autobusovej dopravy.  

Monika Kozelová, poslankyňa za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, uviedla, že "Po predchádzajúcich vládach sme zdedili dlh vo forme zastaralého vozového parku i nebudovaných a nerekonštruovaných železníc," ako vnímate toto tvrdenie zo strany opozície? 

Veľmi držím palce Monike Kozelovej, aby to zmenila situácii v železniciach. Určite sa jej to podarí, keďže ministerstvo financií pod Igorom Matovičom vyčlenilo na Železnice Slovenskej republiky oveľa menšie financie ako predchádzajúce vlády strany SMER – SD. Tieto financie podľa odborníkov ledva postačujú na osobné náklady a minimálnu údržbu železničných tratí. Vzhľadom naúspechyOĽaNO,ako napríklad zabezpečenie vakcín SPUTNIK – V, očkovacia lotéria alebo Matovičova sľubovaná daňová reforma ja osobneočakávamvýrazný rozkvet železničnej dopravy na Slovensku vďaka strane OĽaNO.  

V susednom Maďarsku konkrétne Fenyeslitke prebiehajú naozaj rozsiahle investície do stavby technologicky veľmi moderného prekladiska kombinovanej dopravy. Prekladisko sa bude nachádzať len niekoľko Km od prekladiska na Slovensku TKD Dobrá pri Čiernej nad Tisou, ktoré je dnes využívané cca. na 1% ročne)  Aké kroky by bolo vhodné podniknúť aby sme ako krajina boli konkurencieschopný a aby klienti pri voľbe trasy volili trasu cez Slovensko. 

Je pravda, že v Fenyeslitke prebiehajú naozaj rozsiahle investície, ale je potrebné poukázať na zásadný rozdiel - ide o súkromný terminál, štát tam má podiel asi 10%. Hlavný dôvod prečo je terminál kombinovanej dopravy v Dobrej využívaný iba na 1% ročne, vidím vo vzniknutom konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý viedol k presmerovaniu kontajnerovej dopravy cez Bielorusko do Poľska (cez prechodovú stanicu Brest – Malaszewicze), čo viedlo k výraznému zníženiu objemu kontajnerov, s ktorými sa manipuluje v Dobrej.Úmyselné asystematicképodkopávanie vzťahov s Ruskou federáciou. a ďalšími východnými partnermi v spojení sjednostrannou - na západ orientovanou zahraničnou politikou vládnych predstaviteľov vzniknutej situácií určite nepomáha. 

Objem kontajnerovej prepravy z Ázie do Európy po železnici sa v poslednej dobe na prechode Brest – Malaszewicze výrazne zvyšuje. Dnes môžeme hovoriť približne o 13 000 vlakoch za rok, to znamená, že začína dochádzať k dopravným zápcham. Napriek tomu veľké intermodálne spoločnosti ako Delo Group, Forwardis nehľadajú možnosť vstupu do schengenského priestoru v inej krajine (ako napríklad Slovensko), ale riešia diverzifikáciu svojich trás cez iné Bielorusko – Poľské prechody (SvislochSiemianowka). Jednoducho majú snahu obísť Ukrajinu.   

Aj keď v Fényeslitke bude terminál schopný zvládnuť 1 milión 20 stopových kontajnerovročne a bude z hľadiska teoretickej kapacity a plochy najväčším takýmto zariadením na kontinente a bude mať najmodernejšiu technológiu kde diaľkové ovládanie žeriavov bude riešené pomocou technológie 5G. Vzhľadom k vyššie uvedených skutočnostiam si nemyslím, že toky kontajnerovej prepravy sa zrazu sami od sebapresmerujú na prechod Čop – Záhony. 

Aby sme dokázali našu konkurencieschopnosťjevprvom rade potrebné prilákať kontajnerové toky cez TKD Dobrá. Podľa môjho názoru je to dosiahnuteľné len ponúknutím radikálnej výhody oproti dnes využívaným pohraničným prechodom. Môže ísť na príklad o preklad kontajnerov v TKD Dobrá za symbolickú cenu a veľké zľavy z ceny dopravnej cesty po celej sieti ŽSR pre ucelené vlakové súpravy intermodálnej prepravy, ktoré sa rozhodli využívať terminál v Dobrej.Ak sa podarí dosiahnuť, aby prechod ČopČnT a TKD Dobrá bola zaužívanou trasou pre kontajnerové súpravy, postupne je možné pristúpiť k zvyšovaniu cien.Ale opäť aj tu platí, že vláda aj s Monikou Kozeľovou, by museli mať najprv reálny záujem niečo zlepšiť, lebo rozprávať dookola o silnej protikorupčnej aktivitejednoducho nestačí. Železnice sú nenahraditeľnou súčasťou vnútroštátnej infraštruktúry. Výhody vyplývajúce z konkurencieschopnosti či už ekologické (menšia spotreba fosílnych palív), ekonomické (nižšie výdaje na údržbu ciest a diaľnic; tvorba podnikateľských príležitostí a prostredníctvom nich navýšenie štátneho rozpočtu vďaka novým daňovým subjektom), ale aj sociálne (vyššia zamestnanosť; doprava dostupnejšia pre väčšiu časť populácie) zďaleka presahujú krátkodobú investíciu. 

V médiách sa spomína možný kamiónový kolaps, ak sa včas nepodporia železnice a nepresmerujú sa tovarové toky z kamiónov na železnice, ale udeje sa presný opak - tovar zo železnice sa bude vo väčšom množstve prevážať kamiónmi.  Aké kroky by mala vláda urobiť, aby sme ako krajina nestratili na konkurencieschopnosti oproti susedným štátom? 

Je pravda, že zatiaľ čo podiel cestujúcich v železničnej doprave na pozemnej doprave v Únii sa od roku 2007 mierne zvýšil, podiel železničnej nákladnej dopravy sa znížil. Skutočnému jednotnému európskemu železničnému priestoru stojí v ceste ešte veľa prekážok. Znižovaním nákladov, nastavenie konkurencie schopnej cenovej ponuky,preskúmaním systémov Únie na doplnenie vnútroštátnych mechanizmov nediskriminačnej podpory pre železničných operátorov a inovácia umožní železničnej doprave naplno využiť jej potenciál a zároveň zabezpečí fungovanie vnútorného trhu, zvýši železničnú dopravu a ďalej zlepší už aj tak vysokú úroveň bezpečnosti. Odvetvie železničnej dopravy preto potrebuje ďalší impulz, aby sa stalo atraktívnejším pre cestujúcich, zamestnancov aj pre podniky. 

V posledných mesiacoch sme svedkami navyšovania cien za elektrickú energiu a z toho vyplývajúce zvyšovanie nákladov na železničnú dopravu.  Ako dobrý príklad podpory železničnej infraštruktúry uvádzame Českú republiku, ktorá v tomto roku znížila cenu elektrickej energie pre železničnú dopravu (oslobodenie od poplatku za obnoviteľné zdroje energie - zníženie nákladov o približne 10 miliónov euro pre celý trh), sú naši českí susedia vhodnou inšpiráciou pre Slovensko? 

Určite áno, bohužiaľ naša vláda principiálne odmieta diskutovať na tému zdražovania a zvyšovania cien energií, pričom strana SMER – SD a Robert Fico v minulosti viac krát ukázal, že keď vláda chce, tak vie ovplyvňovať a tlmiť výkyvy cien energií. Bohužiaľ Ministerstvo hospodárstva pod vedením Sulíka doslova predhodila veľké štátne podniky energetickej burze bez akejkoľvek pomoci s heslom: „Čo si vysúťažite, to budete mať. 

Prečo podľa vás klienti pri preprave tovarov nevolia železničnú dopravu aj napriek tomu, že je šetrnejšia k životnému prostrediu? 

Niekoľko zásadnejších problémov som už uviedol vyššie.  Preprava tovaru cez železničnú dopravu je aktuálne prevádzkovo a administratívne veľmi náročná, no nepochybujem, že keby bol rezort dopravy v schopných rukách, tak by sa tieto problémy dali riešiť. 

 

Tagy

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace