EU version

Dopravné laboratórium sa na Žilinskej univerzite dočká svojho veľkolepého znovuotvorenia

Dopravné laboratórium sa na Žilinskej univerzite dočká svojho veľkolepého znovuotvorenia
foto: Se svolením Martina Kendry /Dopravné laboratórium
29 / 01 / 2024

Študenti vysokej školy si zaslúžia kvalitné vzdelanie. Obzvlášť tí, ktorí nám v budúcnosti zabezpečia bezpečnú a bezproblémovú cestu. Preto sa Katedra železničnej dopravy v Žiline rozhodla rekonštruovať svoje dopravné dlhoročné dopravné laboratórium.

Dopravné laboratórium železničnej dopravy v Žiline 4. apríla po trojročnej intenzívnej rekonštrukcii, na svoje 30. výročie slávnostne otvorí modernizované dopravné laboratórium. Toto pracovisko pre študentov podľa vedúceho katedry Martina Kendru potrebovalo rekonštrukciu. K pôvodným zabezpečovacím zariadeniam pribudnú elektronické stavadlá od spoločností AŽD a SIEMENS, diaľkovo riadená regionálna trať, elektronický dopravný denník, vlakový dispečerský systém a i iné riadiace a informačné systémov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na sieti ŽSR.

Čo je vlastne dopravné laboratórium a kedy vzniklo?

Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline úspešné vzdeláva odborníkov na železničnú dopravu už viac ako 70 rokov. Od roku 1994 majú možnosť študenti programu železničná doprava  využívať dopravné laboratórium s miniatúrami vlakov na osvojenie si praktických zručností. Približne 125 m2   veľké laboratórium bolo vybavené modelovým koľajiskom, modelová železnica bola zhotovená vo veľkosti H0, v  pomere ku skutočnosti 1:87.

Študenti mali možnosť si vďaka laboratóriu vyskúšať na modelovej verzii, aké to je zažiť si železničnú dopravnú prevádzku. Slúžilo na výučbu obsluhy jednotlivých typov staničných a traťových zabezpečovacích zariadení v prevádzke na tratiach ŽSR. Taktiež umožňovalo aj operatívne riadenie železničnej dopravy za bežných podmienok, či za mimoriadnych situáciách.

Se svolením Martina Kendry

Úlohou laboratória bolo zabezpečiť výučbu študentov univerzity, realizoval sa tu aj praktický výcvik pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na železničnú dopravu. Prebiehali  tu aj školenia a kurzy pre zamestnancov železničných podnikov, ako aj exkurzie pre odbornú a laickú verejnosť.

Se svolením Martina Kendry

Dlhá prevádzka laboratória si vyžadovala rozšírenie o moderné systémy, ktoré v čase jeho výstavby ešte neboli vyvinuté.

A, čo všetko sa rekonštruovalo?

Išlo o komplexnú inováciu zariadení, stavebných úprav miestností, elektrických rozvodov a implementáciu nových riadiacich a zabezpečovacích technológií.

Se svolením Martina Kendry

Se svolením Martina Kendry

Se svolením Martina Kendry

Se svolením Martina Kendry

Tagy