EU version

Do měsíce bude VRTmobil seznamovat občany s vysokorychlostními tratěmi přímo v ulicích měst, tvrdí náměstek Martin Švehlík

Do měsíce bude VRTmobil seznamovat občany s vysokorychlostními tratěmi přímo v ulicích měst, tvrdí náměstek Martin Švehlík
foto: Redakce/Do měsíce bude VRTmobil seznamovat občany s vysokorychlostními tratěmi přímo v ulicích měst, tvrdí náměstek Martin Švehlík
08 / 03 / 2023

RAILTARGET představuje další z exkluzivních rozhovorů, tentokrát přináší aktuality na téma výstavba vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Tentokrát jsme mluvili s náměstkem pro rozvoj, Martinem Švehlíkem.

Můžete prosím v krátkosti říci, v jaké aktuální situaci se nachází vysokorychlostní tratě v České republice?

V současné době máme za sebou tu strategickou část, posouzení ve studiích proveditelnosti, a intenzivně se věnujeme vlastně předprojektové přípravě – to znamená dokumentace pro územní rozhodnutí, detailní technický návrh a projednání s obcemi.

Potýkáte se s nějakými problémy v rámci výstavby?

V současné době se právě věnujeme tomu intenzivnímu projednání. Protože chápeme, že takováhle nová infrastrukturní investice přináší ty otázky – to znamená otázky hluku, ovlivnění například vodního režimu… Takže dnešní etapa je právě o tom ty technické detaily představit těm dotčeným obcím a vysvětlit ty dotazy, které samozřejmě ti občané mají. Takže to je pochopitelné – takže hlavní je řekněme teď ta osvětová část toho projednání, tak abychom dokázali na ty jejich otázky odpovědět.

Připravuje Správa železnic nějaké další akce, které se týkají vysokorychlostních tratí?

Každý týden tu máme tuhle prezentaci na Hlavním nádraží, vlastně skoro každý den je náš tým někde v regionu. Připravujeme i mobilní prezentační zařízení, takzvaný vrtmobil, který asi do měsíce zhruba vyrazí do toho terénu. Samozřejmě budeme se účastnit všech kongresů a představení těchto vysokorychlostních tratí, takže myslím, že letošní rok bude tím veřejným představením VRT nabitý.

Jak pokračuje spolupráce se SNCF?

Tak vlastně je to na každodenní bázi: komunikace nad těmi technickými detaily, připravujeme další architektonickou soutěž na právě VRT terminál v Jihlavě, takže i tady francouzské kolegy zapojíme. Řešíme ty technické detaily a připravujeme ty workshopy tak, abychom opravdu dokázali ty jejich zkušenosti co nejlépe načerpat a připravit tady v České republice nejlépe tu přípravu vysokorychlostních tratí.

Ve Správě železnic zastáváte nově funkci náměstka pro rozvoj, na co se v rámci této funkce hodláte zaměřit nejvíce?

Chci se právě zaměřit na tu spolupráci s municipalitami, na to územní plánování, udržitelné investice, tak abychom pro ty VRT dokázali právě připravit co nejlepší podhoubí, na ty benefity, a dokázali spolupracovat právě na krajské i obecní úrovni co nejlépe na té přípravě vysokorychlostních tratí.

Tagy