EU version

Den Země - celosvětová potřeba zvýšení intermodální dopravy

Den Země  - celosvětová potřeba zvýšení intermodální dopravy
foto: https://www.informuji.cz/akce/praha/121290-den-zeme-praha//Den Země
22 / 04 / 2021

Dnes, ve čtvrtek 22. dubna je Den Země, také začátek Světového summitu lídrů o klimatu. Není lepší den zdůraznit výhody intermodální nákladní dopravy. Přesně to udělaly Intermodální sdružení Severní Ameriky (IANA) a Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu silniční a železniční (UIRR).

Z hlediska klimatu nabízí intermodální systém důležité výhody v různých dimenzích: snížení intenzity dopravního provozu, úspora peněz pro vlády i přepravce, zajištění zvýšené přepravní kapacity a současně přínos pro životní prostředí snížením spotřeby fosilních paliv a emisí CO2.

Americké a evropské trhy

V Severní Americe přepravují vysokokapacitní a efektivní železniční intermodální vlaky zboží mezi městy a přesouvají miliony nákladních vozidel z dálkových dálnic. Pak nákladní vozidla poskytují flexibilní možnost pro doručení na tzv. poslední míli, které umožňují rozšíření intermodality na přepravce ve všech lokalitách.

Evropský sektor kombinované dopravy provozuje rozsáhlou síť intermodálních spojení, která zajišťují dodávku kontejnerů do vnitrozemí z velkokapacitních přístavů a intermodálních překladišť, jakož i předávání různorodého nákladu na kontinentálních přepravních trasách. Elektrická trakce a vynikající energetická účinnost jsou zásadní pro dosažení velmi nízké uhlíkové stopy intermodálních dopravních služeb.

Přijímání národních strategických a akčních plánů nákladní dopravy

IANA a UIIR podporují vlády při přijímání národních strategických plánů nákladní dopravy, které identifikují intermodální dopravu - na základě jejích mnoha výhod - pro zrychlenou roli při dosahování cílů dekarbonizace, tolik diskutovaného tématu v dnešním světě.

„Pokud jde o budoucnost, výhody intermodální nákladní dopravy se budou i nadále plněji realizovat,“ sdělil Joni Casey, prezident a generální ředitel IANA. „Mezi ně patří snižování dopravního provozu, údržba dálnic, redukce dopravních přetížení na klíčových tranzitních bodech, spotřeba fosilních paliv a emise CO2 při současném zvyšování efektivity, úspora nákladů a zajištění další přepravní kapacity.“

„Intermodální nákladní doprava přináší efektivní řešení různých výzev, které v uplynulém půlstoletí nastaly,“ zdůraznil Ralf-Charley Schultze, prezident UIRR. „Naše schopnost efektivně zavádět udržitelné způsoby dopravy do dopravních řetězců nejen pro silniční dopravu bude i nadále přinášet lidstvu pozitivní výsledky, pokud jde o nízkouhlíkovou stopu, energetickou účinnost, bezpečnost dopravy a zabezpečení nákladu, produktivitu práce a dopad znečištění.“

Tagy