EU version

DAC mění pravidla hry pro železniční nákladní dopravu, která je nesmírně důležitá v mnoha ohledech, říká Richard Lutz, generální ředitel DB AG

DAC mění pravidla hry pro železniční nákladní dopravu, která je nesmírně důležitá v mnoha ohledech, říká Richard Lutz, generální ředitel DB AG
foto: Archiv/DAC mění pravidla hry pro železniční nákladní dopravu, která je nesmírně důležitá z mnoha ohledů, říká Richard Lutz, generální ředitel DB AG
08 / 02 / 2023

Na předávání cen European Railway Award 2023, které se konalo v Bruselu, měla redakce časopisu RAILTARGET to štěstí setkat se s Richardem Lutzem, generálním ředitelem společnosti Deutsche Bahn AG. V rozhovoru hovořil o výzvách, kterým železniční sektor čelil v roce 2022 a které ho čekají v následujících letech, a také o přínosu DAC ke konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy.

Jak hodnotíte dnešní evropské železniční ceny?

Dnes večer to byla velmi pozitivní událost a ukrajinské železnice si svou železniční cenu opravdu zasloužily, protože s nimi tolik lidí cítí. Je to velmi důležité pro demokracii, svobodu slova a vystupování proti ruské agresi. Stojíme při Ukrajině s pomocí a solidaritou, a to byl vzkaz, který jsme předali ukrajinskému lidu a našim kolegům a pracovníkům ukrajinských železnic. Byl to velmi dojemný a pohnutý okamžik.

Kdybyste se měl krátce ohlédnout za rokem 2022, jaký to byl rok pro železnice?

Byl to náročný rok. Myslím, že je spravedlivé říci, že minimálně krize COVID-19 nás tvrdě zasáhla, pokud jde o tržby a horní hranici, ale to už je víceméně za námi. Poptávka se vrací, lidé chtějí cestovat po železnici a firmy chtějí přesunout své zboží na železnici, což je pozitivní kvůli otázce klimatu, a to nám dává, abych tak řekl, hodně zadních vrátek. Ale po válce na Ukrajině je tu několik dalších krizí. Energetická krize opravdu udeřila, inflace se blíží vysoko a ostatní evropské železnice se k této výzvě staví čelem a snaží se přispět z hlediska cenové dostupnosti pro lidi. Snažíme se přispívat k řešení nejpalčivějších problémů společnosti, a to nejen v našich členských státech, ale v celé Evropě i ve světě. To je dobrý pocit, že můžeme přispět k tomu, co před námi leží z hlediska výzev.

Jaké výzvy naopak čekají železnici v roce 2023?

Pravděpodobně rok 2023 a následující roky, protože pokud pracujete v železničním průmyslu, musíte vždy přemýšlet strategicky a udržitelně v dlouhodobém horizontu. O tom se mluvilo i večer a nakonec je třeba stavět na infrastruktuře. Je to všechno o digitalizaci a kapacitě, a to je do značné míry výzva všude v Evropě, mít větší integraci různých členských států a zemí, zejména různých druhů dopravy, protože nemůžeme vyřešit všechny problémy sami, protože potřebujeme mít lepší intermodalitu mezi různými druhy dopravy. Jde o digitalizaci v oblasti infrastruktury, provozu a samozřejmě rozhraní pro zákazníka.
Moje poslední otázka se týká digitalizace a souvisí s DAC. Co si myslíte o tomto projektu pro železniční sektor a jeho financování?

Digitální automatické spřáhlo je pro železniční nákladní dopravu z různých hledisek naléhavě potřebné. Přispívá ke konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy ve srovnání s jinými druhy dopravy. Svým způsobem řeší atraktivitu pracovních míst. Hovoříme o demografických změnách. A do budoucna musíme vyřešit problém financování. Je to společný problém na evropské úrovni, na úrovni členských států a samozřejmě i železničních podniků. Ale nakonec jsem nikdy nebyl tak pozitivní, že tento problém skutečně vyřešíme, pokud se všichni zaměříme na správné věci, o kterých je třeba rozhodnout v nadcházejících měsících. Vůbec poprvé je na evropské úrovni jasné, že je třeba přispět. Je to velmi pozitivní zpráva pro železniční nákladní dopravu v této oblasti, zejména která musí být provedena v evropském měřítku, protože jinak nemá velký smysl. Musí jít o evropské řešení.


Tagy