EU version

Český průmysl se na mezinárodním poli stává méně konkurenceschopným. Mohou za to ceny energií, říká poslanec Martin Kolovratník

Český průmysl se na mezinárodním poli stává méně konkurenceschopným. Mohou za to ceny energií, říká poslanec Martin Kolovratník
foto: Archiv/Český průmysl se na mezinárodním poli stává méně konkurenceschopným. Mohou za to ceny energií, říká poslanec Martin Kolovratník
04 / 10 / 2022

Dnešní rozhovor se týká tématu cen energií v železničním sektoru, ale i simulátorů pro strojvedoucí nebo digitálního automatického spřáhla. Redakce RAILTARGET na mezinárodním veletrhu InnoTrans položila otázky poslanci hnutí ANO, Martinovi Kolovratníkovi.

Dnešní rozhovor točíme v Berlíně na InnoTrans 2022, dlouho očekávaném veletrhu. Mohl byste prozradit jaký tady máte program, popřípadě jaké technologie Vás zaujaly?

Tak program je náročný a odpovídá tomu, že je po čtyřech letech, takže po velmi dlouhé době. Hned v úvodu musím říct, že když jsem viděl ten ohromný seznam českých firem, je jich kolem sedmdesáti, které sem přijely, tak všem těm manažerům kteří se rozhodli do Berlína přijet vysekávám ohromnou poklonu, protože sám si říkám, v téhle době uvolnit nemalou částku, na to aby zrealizovali tu výstavu aby se tady prezentovali je prostě velká manažerská odvaha když ti manažeři nevědí jaké budou ceny energií, jaká bude budoucnost ale oni se nebojí, nepláčou, ale berou to svým způsobem jako výzvu. Takže tím odpovídám, velké ocenění všem manažerům, všem firmám, které tady jsou. Program je velmi náročný, alespoň já tady mám každých zhruba 30 minut schůzku a jsme tu tři dny a mohu prozradit, že ani tři týdny by nestačily, takže je to úžasné a je to velmi intenzivní.

Z mé strany se nedá než souhlasit. Vy jste zmínil ceny energií, ty jsou bezesporu jedním z největších témat InnoTransu, hned po digitálním automatickém spřáhle a dalších tématech. Jak vy se díváte na zastropování cen pro železniční sektor?

Tak je to ohromný problém, na jednu stranu česká vláda ústy ministra dopravy Martina Kupky řekla, že pro tu veřejnou dopravu, pro železniční sektor zastropuje ceny na té úrovni zhruba 200 euro za megawatt hodinu a jak se říká, ďábel je skryt v detailu, takže ono na jednu stranu ta cena může působit jako nějaký kompromis dejme tomu, ale všichni lidé ze sektoru a především velkoodběratelé říkají, že to je zkrátka cena, kterou nemůžeme akceptovat, která je pro nás problematická a tady já teď v roli opozice jsem k české vládě velmi kritický, protože pokud by ta cena mohla taková být, pokud by byla stejná v celé Evropě, v okolních zemích, tak je to srovnatelné z hlediska konkurenceschopnosti. Ale jestliže vidíme třeba na Slovensku nebo v Polsku úplně jiné ceny, a to násobně nižší ceny, tak samozřejmě je to problém pro český průmysl, který se najednou stává na tom konkurenčním poli mnohem méně konkurenceschopným a tady, nedá se nic dělat, musím být vůči stávající vládě a Ministerstvu dopravy kritický, že v tom pohledu vůči sektoru železnice, veřejné dopravě, ekologické dopravě, ten boj za tu naši věc je velmi slabý, velmi malý a je to problém pro české firmy.

Já bych se ráda ještě zeptala na jedno téma, které hýbe železničním sektorem, a to jsou trenažéry a simulátory pro strojvedoucí. Chtěla bych se zeptat, jestli podle Vás je to cesta k tomu, jak zvýšit bezpečnost na české železnici?

Podle mého názoru je to dobrá cesta, konec konců v České Třebové máme centrum, kde právě takové trenažéry jsou. Provozují ho České dráhy. A opět, když se na to podíváme z hlediska efektivity nákladů té ceny za nějaký výcvik strojvedoucích, kterých je stále málo, tak se samozřejmě dá realizovat s použitím dnešních technologií, virtuální reality, 3D brýlí a tak dále. Je to jednoznačně dobrý trend, takže takové věci vždycky budu podporovat.

 

Moje poslední otázka směřuje ke komunálním volbám, které nás zanedlouho čekají. Chtěla bych se zeptat jaká jsou podle Vás ta hlavní, v uvozovkách železniční témata, na příklad v rámci Pardubického kraje, který je krajem Vaším?

 

Tak je to srovnání a možná málokdo by čekal, že téma komunálních voleb, ať už Pardubic, nebo jakékoliv jiné obce se právě napřímo propojí právě s Berlínem. To propojení je opět v energiích a když dám jenom jeden z mnoha příkladů, tak i Pardubice jsou městem, které má svůj dopravní podnik, provozuje v našem případě v Pardubickém kraji trolejbusovou dopravu, tedy je v režimu té dopravy drážní, spadá pod vlastně Drážní úřad i z pohledu energií. A opět se vracíme k těm energiím a tady znova musím zopakovat, to, co jsem řekl před malou chvílí, zkrátka ten strop, který nastavila aspoň v tuto chvíli česká vláda je likvidační, je ohromný, hrozně vysoký a komunální rozpočty na to nebudou mít. Tady zopakuji ještě jednou to, co už jsme do veřejného prostoru řekli mnohokrát. Vláda měla jít úplně jinou cestou, ne tím, že vlastně dotuje z veřejných rozpočtů ty zisky obchodníků a producentů elektrické energie, ale měla se inspirovat právě na Slovensku, kde vznikla jakási dohoda s výrobci té elektrické energie, která je zhruba na výši 1 500Kč za megawatt/hodinu, tedy zhruba trojnásobku té ceny výrobní, to znamená je to wi-win, je to férová cena jak pro výrobce, tak pro toho, kdo odebírá. Podle našeho názoru opozičního stejnou, možná tvrdou, ale stejnou dohodu měla česká vláda udělat i v případě České republiky. Těch tří hlavních výrobců ať už je to ČEZ, nebo pan Tykač nebo pan Křetínský a minimálně pro veřejný sektor a právě dopravní podniky v těch komunálních volbách vyjednat takto nízkou cenu, takže v tuto chvíli z toho komunálního pohledu říkáme, že i tyto volby budou jakýmsi svým způsobem referendem a vizitkou pro vládní strany, jak se starají o občany, jak se starají o veřejnou dopravu o svá města, obce i kraje a já budu upřímný, musím doufat a věřit, že ta vizitka vůči stávající vládě bude velmi jasná, že to bude velmi jasný signál, že touto cestou zkrátka ne, že se musíme vydat nějakým jiným směrem.

Tagy