EU version

Česká železnica je na tom z bývalého východného bloku najlepšie. V porovnaní so „západom“ to až tak ružovo nevyzerá, hovorí Ivan Bednárik, bývalý šéf ČD

Česká železnica je na tom z bývalého východného bloku najlepšie.  V porovnaní so „západom“ to až tak ružovo nevyzerá, hovorí Ivan Bednárik, bývalý šéf ČD
foto: České dráhy - Železničář/Česká železnica je na tom z bývalého východného bloku najlepšie. V porovnaní so „západom“ to až tak ružovo nevyzerá, hovorí Ivan Bednárik, bývalý šéf ČD
19 / 01 / 2023

RAILTARGET prináša nestranný rozhovor s bývalým generálnym riaditeľom Českej dráhy a dlhoročným riaditeľom ČD Cargo Ivanom Bednárikom. Aký bol z jeho pohľadu rok 2022 na európskych železniciach, aké výzvy prídu v roku 2023 a ako sa vyjadruje k súčasnému vývoju národného dopravcu?

Ak by ste sa mali pozrieť späť na rok 2022 v rámci železničného sektora, čo vnímate ako, povedzme, najdôležitejšiu udalosť v strednej a východnej Európe?

Pri nákladnej doprave sa totálne prekopali tovarové toky vzhľadom na vojnu na Ukrajine, železničný Cargo segment ešte nikdy v histórii nepočítal toľko cenových ponúk ako v roku 2022, zároveň realizácia týchto tokov narazila na množstvo úzkych hrdiel, ktoré sa naozaj ťažko zväčšovali na požadovanú úroveň. Dodnes to stále vidno na kapacitách baltských a jadranských prístavov, či už samotných portov, alebo kapacite železničnej infraštruktúry. A stále sa nepodarilo zmysluplne diverzifikovať riziká pre vývoz ukrajinského obilia, práve pre tie úzke hrdlá. Za pozitívum v Českej realite je doriešenie POZE pre železničných dopravcov, trvalo to 5 rokov, už som sa bál, že to nebude nikdy. V segmente osobnej dopravy vítam v našom regióne snahu o investície do komfortu cestovania. To, čo západ realizuje kontinuálne, sa začína v posledných rokoch v “Ostbloku“ objavovať vo všetkých krajinách. Ak mam vybrať pozitívnu správu, tak je to rozhodnutie Európskej Komisie, že České dráhy sa nesprávali protisúťažne na linke Praha Ostrava. Nikto si zrejme neuvedomuje ďalekosiahlosť a dopady na železničnú prepravu osôb v celej EÚ, ak by tí, čo obviňovali, mali pravdu.

Ako hodnotíte podmienky, ktoré sú stanovené pre železnice v Českej republike? Súčasná vláda tvrdí, že železnica má svoju podporu, o čom svedčí rekordný rozpočet SFDI.

Podľa môjho názoru je česká železnica na tom najlepšie z bývalého východného bloku. Avšak, v porovnaní so „západom“, to až tak ružovo nevychádza. Ako príklad stačia vaše slová – vláda a rozpočet. Vo vyspelých krajinách je úplne jedno, kto je pri moci a aké sú rekordy ročného rozpočtu, je tam jasne na desiatky rokov, čo má akú prioritu a aj z čoho bude modernizácia infraštruktúry nakoniec zaplatená, nie iba v jednom roku a nie len pre údržbu a železničné stavby. Apropo, k tej otázke, železnica nie je len dopravná cesta. Takže pokiaľ ide o rekordný ročný rozpočet na železničnú dopravnú cestu, tak je to fajn, ale tlieskať sa tomu fakt nedá. Ups, beriem späť, keď pozriem ďalej do „Ostbloku“, tak vlastne dá. Pokiaľ to ale niekto so SŽ v Česku mysli vážne, musí rozpočet začať robiť aspoň na desať rokov dopredu, aby som vedel, aký mám budget len rok dopredu? Pardon, vlastne mesiace dopredu?

Čo si myslíte o súčasnej ekonomickej situácii Českých dráh?

Keď som odchádzal z Českých dráh, tak bola dobrá, nemám dostatok vierohodných informácii,  aby som mohol komentovať aktuálny stav.

Ak by ste sa pozreli na opatrenia, ktoré ČD zavádza, ako napríklad zvýšenie cestovného, je to správna cesta v čase inflácie?

Nie je, pokiaľ chce ktorákoľvek republika na svete, tu skôr kraj, zaistiť dopravnú obslužnosť, tak ju zaisťuje. Cena zaplatená cestujúcim je len zlomok účasti na nákladoch, je jedno, či sa bavíme o lodnej doprave, autobusoch, trolejbusoch, električkách, metre alebo vlakoch. Netýka sa to však v plnej miere diaľkovej dopravy. V regionálnej doprave je to vec verejných rozpočtov a objednávateľov. Je jedno, kto ľudí dostane do práce, škôl, domov, alebo k lekárovi. Dôležitý je ekologický a ekonomický dopad, to neovplyvní jeden z dopravcov, o tom rozhodujú niekde inde. Nie všade si to uvedomujú. Alebo si vôbec nepripúšťajú zodpovednosť.

Veľkou témou sú aj investície do výmeny vozového parku ČD. Ide vnútroštátny dopravca správnym smerom a na čo by sa podľa vás mal v roku 2023 viac zamerať?

Ide nejakým smerom, čas ukáže, či správnym, najhoršie by bolo stáť. Udržateľnosť, to je hlavný význam. Súvisí to s údržbou a aj vhodnými obnovovacími investíciami do vozového parku a aj do tej údržby. Tak trochu alchýmia, teda viac ako trochu, želám Českým dráham šťastnú ruku a dobrých alchymistov.

Čo osobne považujete za tému, ktorá by mala byť kľúčová pre odvetvie železničnej dopravy v roku 2023?

Prežil som už na železnici desiatky rokov a videl som postupný prerod monopolných dopravcov na zoštíhlené, ale konečne funkčné konkurencieschopné firmy, niektoré viac, niektoré menej. Tak, ako aj zrody a pády súkromných dopravcov. Želám všetkým zákazníkom železníc, aby si konečne slogan „Náš zákazník náš pán“, po národných Cargách a národných osobných dopravcoch, začali konečne uvedomovať správcovia železničných infraštruktúr. Na začiatok bude stačiť, keď si „správcovia“ začnú uvedomovať, že zákazníkom je dopravca, cestujúci, vagón uhlia, prípadne poradca pre dopravu, nie stavebná firma, alebo rozpočtár ministerstva dopravy či ministerstva financií.

Tagy