EU version

Během 2. sekce konference IRFC 2022 se řešilo téma DAC. Šéf ČD Cargo Tomáš Tóth poukázal na jeho nedostatky

Během 2. sekce konference IRFC 2022 se řešilo téma DAC. Šéf ČD Cargo Tomáš Tóth poukázal na jeho nedostatky
foto: Redakce RAILTARGET /Během 2. sekce konference IRFC 2022 se řešilo téma DAC. Šéf ČD Cargo Tomáš Tóth poukázal na jeho nedostatky
05 / 10 / 2022

Druhá sekce konference IRFC 2022 se věnovala železniční interoperabilitě a standardizaci. Během ní se svými příspěvky vystoupili například Keir Fitch, vedoucí oddělení bezpečnosti kolejových vozidel a interoperability DG MOVE, Vladimír Kampík, ředitel pro Evropské záležitosti AŽD, Cyrille Guyon, zástupce generálního ředitele Ermewa SA anebo Tomáš Tóth, výkonný ředitel a předseda představenstva ČD Cargo.

Během této sekce padlo mnoho zajímavých příspěvků ohledně interoperability a standardizace. Leitmotivem prezentací bylo hlavně propojení, respektive vytvoření jednotné evropské železnici. To by mělo pomoci především s přeshraniční dopravou, která často bývá komplikovaná a zdlouhavá. S tím klesá i konkurenceschopnost železnice oproti silnici, ta řadu těchto problémů nemusí řešit.

Tuto myšlenku podpořil Keir Fitch, vedoucí oddělení bezpečnosti kolejových vozidel a interoperability DG MOVE, a naplnit by ji mohl projekt SERA (Single European Railway Area). Důležité také podle něj bude vypracovat detailní plán, jak implementovat nové technologie pro železnici. Vzorovým případem by pro to mohl být DAC. Podobně se ohledně DAC vyjádřil například Cyrille Guyon, zástupce generálního ředitele Ermewa SA. Zmínil, že používáme technologii spřáhel 19. století, ale žijeme již ve století 21. Proto by se DAC měl implementovat.

Téma DAC bylo stěžejní i pro prezentaci Tomáše Tótha, výkonného ředitele a předsedy představenstva ČD Cargo. Achillova pata velkých evropských projektů tkví podle něj v tom, jakým způsobem jsou implementovány a jak jsou kofinancovány – týká se to především ETCS a DAC. Otazníky také visí nad jejich reálným přínosem pro železniční sektor. Věří, že budoucnost železnice bude skvělá, ale jestli se neprojeví přidaná hodnota těchto projektů, tak by mohlo dojít k ochromení či zániku nákladní železniční dopravy. Musíme jít cestou evoluce a ne revoluce. Implementace DAC by měla jít krok po kroku s možností dožití starších technologií, podobně jako na silnici. Tam se neimplementuje stylem big bang, protože to není podle jeho slov realistické. Obecně by tyto projekty neměly přinášet překážky, ale přidanou hodnotu pro železnici. Zároveň by dosažení cílů těchto projektů mělo být řádně kontrolováno.

Šéf ČD Cargo přinesl do diskuzi o DAC a jeho implementaci řadu argumentů. Poukázal zejména na úskalí skokové implementace této technologie formou big bang, která by mohla ohrozit konkurenceschopnost železnice, případně její samotnou existenci. Velká otázka bude i financování tohoto projektu, kdy se už při ETCS ukázalo, že jejich zajištění je poměrně složité. Bude zajímavé sledovat, nakolik argumenty české strany ovlivní finální podobu implementace DAC. Unijní stanovisko se ovšem zatím nezměnilo.

Tagy