EU version

Aplikace pro strojvedoucí ČD Cargo je cestou i pro všechny ostatní dopravce, říká ministr dopravy Kupka

Aplikace pro strojvedoucí ČD Cargo je cestou i pro všechny ostatní dopravce, říká ministr dopravy Kupka
foto: M. Strnad/Martin Kupka
05 / 09 / 2022

RAILTARGET přináší exkluzivní rozhovor s ministrem dopravy, Martinem Kupkou. Dnes proběhla tisková konference k výsledkům průzkumu mezi strojvedoucími, který zadalo Ministerstvo dopravy spolu s Drážním úřadem. Na otázky v dotazníku odpovědělo téměř 2 500 strojvedoucích. Díky tak širokému vzorku odpovědí došlo i ke stanovení jasných závěrů. Výsledky tohoto mimořádného průzkumu prezentoval sám ministr dopravy. Jaký je názor strojvedoucích a jak to změní provoz na železnici?

 

Pane ministře, před malým okamžikem jste prezentoval výsledky dotazníku strojvedoucích v České republice, chtěla bych se zeptat jaká nejzásadnější zjištění podle vás padla?

Největší problém nepochybně představuje nespolehlivost vozidel, to že se strojvedoucí často setkávají s tím, že v okamžiku, kdy přebírají celý vlak, tak narážejí na problémy, které potom jak zatěžují jejich pozornost, tak komplikují už ten prvotní počin a odjezd toho vlaku. Další důležitou oblastí je složitost stávajících předpisů a konečně zmíním také časté závady a změny na železniční síti. My jsme zároveň dnes představili i konkrétní opatření, která budou následovat i po zveřejnění výsledků toho dotazníkového šetření. S některými věcmi jsme už začali. Míříme k větší spolehlivosti na železniční síti, změnili jsme způsob odměňování ve Správě železnic tak, aby to hledisko spolehlivosti mělo významně větší váhu. Stejně tak změníme podobu odměňování i u národního dopravce. Nově tam bude výrazným požadavkem právě zajištění kvalitnější údržby vozidel tak, aby k těm poruchám nedocházelo tak často a konečně se zaměříme i na zjednodušení těch předpisů do budoucna, v tuto chvíli jejich další zpřehlednění a v dalším kroku, to bude v případě, že analýza ukáže, co je potřeba změnit, tak pak opravdu na těch změnách úzce spolupracovat s jednotlivými subjekty v železničním sektoru včetně federace strojvůdců.

Vy jste zmínil nápravná opatření, jaké konkrétní kroky plánujete například v součinnosti s Drážním úřadem?

Bude to posílení kontrol právě z hlediska plnění té současné normy pro údržbu jednotlivých vozidel s hrozbou, že pokud se to nebude dařit, tak to vozidlo bude Drážní úřad odstavovat. To je jeden z konkrétních kroků. Zároveň posílíme, a to je pro změnu na straně věcně příslušného odboru Ministerstva dopravy, kontrolu plnění těch závazků, které vycházejí ze smluv o veřejné dopravě u rychlíkových spojů. Tam budeme opravdu důsledně vyžadovat naplnění i těch technických parametrů jednotlivých smluv, aby to bylo všechno funkční, aby odpovídalo i řazení jednotlivých vozidel smlouvám a informacím pro cestující a aby byla dostatečná kapacita.

Velkým tématem jsou bezpochyby simulátory pro strojvedoucí. Chtěla bych se zeptat, jestli podporujete to, aby byly simulátory povinné pro všechny dopravce?

Jde o to, abychom v první řadě měli kapacitu, kterou mohou strojvedoucí využít. Víme, že v případě toho šedesátiminutového školení potřebujeme pro Českou republiku čtyři. V tuto chvíli víme o tom, že budou k dispozici tři. Dvě na straně DVI tedy národního dopravce. Jedno v budoucnu na straně ČD Cargo a máme zprávy o tom, že např. Metrans uvažuje o pořízení takového simulátoru, a to už je cesta k tomu, jak opravdu zajistit takové podmínky plošně. Já věřím, že aniž by to byla nutně povinná podmínka, že toho budou dopravci využívat, a že to zvolí jako důležité preventivní opatření, součást svého školení, aniž by nad nimi nutně musel bič bít. Pokud se to ukáže jako nedostatečné zajištění té potřebné kapacity, tak můžeme přistoupit potom k tomu, že takový krok bude povinný. Ale myslím, že je férové zejména v situaci, kdy neexistuje ani dostatečná kapacita, dát k dispozici konkrétní příklady dobré praxe, jednoznačně pozitivní odpověď strojvůdců a působit i tímto způsobem na dopravce, aby v rámci svých školení právě využití simulátoru uplatňovali, a to třeba i v různé mnohem finančně dostupnější podobě.

ČD Cargo dnes ústy svého předsedy pana Tótha prezentovalo vlastně i aplikaci pro strojvedoucí, kterou již tento nákladní dopravce používá. Mají takové aplikace Vaši podporu, podpořil byste jejich zavedení i u jiných dopravců, popřípadě Českých drah?

Jednoznačně. Já jsem se s tou aplikací seznámil. Ona je to zároveň cesta, jak poskytnout i Správě železnic zpětnou vazbu, pokud strojvůdce zaznamená nějaký problém na trase i tohle je jedna z důležitých funkcí toho navigačního systému. Myslím, že mnoho řidičů to běžně zná už z moderních nástrojů jako je Waze nebo jako jsou Google maps, kdy zároveň řidič může ostatním poskytnout informace třeba o závadě, o nehodě nebo o něčem, co může ohrozit budoucí provoz. Chceme fungovat v jednadvacátém století s využitím moderních nástrojů. I odezva strojvedoucích, kteří se podíleli na vývoji té aplikace říká jednoznačně, že to je cesta i pro všechny ostatní dopravce. Já pevně doufám, že se i Českým drahám v té oblasti osobní dopravy podaří brzy dodavatele takové navigace vysoutěžit a tento moderní nástroj se rozšíří i do všech lokomotiv a do všech souprav osobní dopravy.

 

 

Tagy