Aktuálně z RAIL BUSINESS DAYS: Moderní, rychlá, bezpečná a ekologická železniční doprava

Aktuálně z RAIL BUSINESS DAYS: Moderní, rychlá, bezpečná a ekologická železniční doprava
foto: Redakce RAILTARGET/Aktuálně z RAIL BUSINESS DAYS: Moderní, rychlá, bezpečná a ekologická železniční doprava
05 / 06 / 2023

Odpoledne na konferenci RAIL BUSINESS DAYS 2023 přineslo prezentace k tématu moderní, rychle, bezpečné a ekologické železniční dopravy. Mezi řečníky nechyběli Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic; Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah; Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha; Tomáš Tóth, generální ředitel ČD Cargo ani Antonín Felber, výkonný ředitel Zelená železnice, z. s.

Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic promluvil o skutečnosti, že Správa železnic tento rok pracuje s částkou až 70,4 mld. Kč. Plán investičních i opravných prací pro přípravu i realizaci zohledňuje přesah staveb do roku 2024. Součástí tohoto rozpočtu jsou i vysokorychlostní železnice (VRT), které budou v ČR součástí TEN-T. S pomocí VRT by se měla být dostupná rychlé železniční dopravy pro minimálně 75 % obyvatel České republiky. Dostupnost krajských měst by tak měla být z Prahy do 2 hodin. V roce 2023 je na přípravu VRT alokováno z rozpočtu SFDI (kapitoly příprav Rychlých spojení) cca 1,420 mld., přičemž by mělo být příští rok alokováno o miliardu více.

Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah, začal svou prezentaci reakcí na svého předchůdce, Jiřího Svobodu, slovy: „Mámě zpoždění, způsobené správcem železniční infrastruktury, ale já Vám za národního dopravce slibuji, že to zpoždění doženeme“. Michal Krapinec na úvod své prezentace využil přítomnosti odborné veřejnosti a vyjádřil se k vysokému zadlužení, jenž sužuje společnost České dráhy. „Pro zadlužení není důležitá absolutní hodnota. Pro někoho to může být hodně, pro někoho naopak málo,“ okomentoval situaci Krapinec. Zdravé zadlužení společnosti by podle něj mělo být okolo 6 %, přičemž České dráhy se nachází na 6,1 %, s ambicí dostat se na 5,3 %. „České dráhy jsou vlastně v porovnání s evropskými národními dopravci na špici,“ poznamenal a informoval o zadlužení jiných státních dopravců. K tématu konference se generální ředitel vyjádřil slovy, že je železnice ze své podstaty šetrná k životnímu prostředí. Je v našem zájmu, aby jí využívalo co nejvíce lidí“.

Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha se k tématu bezpečnosti železniční dopravy věnoval stavu zavádění ETCS v ČR, přičemž informoval, že za první 4 měsíce provozu pod ETCS je spolehlivost okolo 98 %. Například v lednu bylo z 1598 jízd 1566 korektních a s 32 nouzovými zastaveními se jedná přesně právě o 98% spolehlivost. Vyjádřil i však svou obavu spojenou se zaváděním ETCS. „Nemít náhradní systém a spolehnout se na pouze a jen ETCS je podle našeho názoru odborného názoru, v případě elektronického boje, vysoké riziko kolapsu funkčnosti železnice jako celku“. Návěstidla by se podle jeho slov tedy i přes to, že Level 2 ETCS návěstidla nepotřebuje, neměla rušit.

Tomáš Tóth, generální ředitel ČD Cargo se věnoval tématu, jak mohou moderní kolejová vozidla navýšit objem železniční nákladní přepravy. Moderní přeprava se rovná té mezinárodní, i proto je více než 62 % přepravy společnosti mezinárodní. Klíčovou v mezinárodní dopravě je interoperabilita, ke které zajisté patří sjednocené standardy. „My jako dopravci potřebujeme jednotný a dlouhotrvající standard,“ vyjádřil se generální ředitel ČD Carga. Nově nakoupená vozidla by tak měla mít při správné údržbě životnost minimálně 30 let. Uvedl také, že 25 % emisí v Evropě produkuje doprava. Pouhých 0,4 % pochází však ze železniční dopravy. Kladl tedy důraz, že je železniční doprava energeticky účinnější než ta silniční a je zároveň nejbezpečnějším druhem pozemní dopravy s nejnižším výskytem smrtelných nehod. Nejen z důvodu bezpečnosti a ekologičnosti má nákladní železniční doprava, konkrétně jednotlivé vozové zásilky (JVZ), aktuálně přímou konkurenci v dopravě silniční. Budoucnost však vidí v kooperaci se silnicí.

Antonín Felber, výkonný ředitel Zelená železnice, z. s. poznamenal, že emise v sektoru dopravy jako jediné vzrostly, zatímco v ostatních oblastech klesly. Důvodem jsou přímé evropské dotace ke snižování emisí ve všech ostatních sektorech, mimo dopravy. Podle Felbera tak není důležité přemýšlet nad tím, jak snížit 0,5% podíl železničního sektoru na evropských emisích, ale naopak přesunout nákladní dopravu a osobní dopravu na železnici.

Tagy