EU version

„30 let, 30 miliard euro“ bylo hlavním sloganem výroční tiskové konference Evropské investiční banky

„30 let, 30 miliard euro“ bylo hlavním sloganem výroční tiskové konference Evropské investiční banky
foto: Archiv /„30 let, 30 miliard euro“ bylo hlavním sloganem výroční tiskové konference Evropské investiční banky
09 / 02 / 2023

V Praze se konala výroční tisková konference Evropské investiční banky v České republice. Hlavního slova se ujala Liliana Pavlova viceprezidentka EIB. Spolu s ní mluvil také náměstek ministerstva financí Jiří Valenta nebo ředitelka Zastoupení Evropské komise Monika Ladmanová. Česká republika spolupracuje s Evropskou investiční bankou již 30 let a za tu dobu nám bylo poskytnuto necelých 30 miliard euro, zaznělo na konferenci. Jen za rok 2022 nám bylo přislíbeno 1,7 miliard eur.

"EIB je prodlouženou rukou EK," poznamenala Landamanová, proto se jejich cíle velmi často shodují. Nepřekvapí tedy, že jedny z hlavních témat EIB pro letošní rok je podpora udržitelné energetiky. Za rok 2022 se do čisté energie pro ČR investovalo přes 19 miliard eur, z toho 7 miliard pro efektivitu energetiky, 7,2 miliard na obnovitelné zdroje a 5,1 miliard na podporu a opravu energetických sítí. Největším příjemcem úvěrů byla firma ČEZ. Dalším cílem a pravděpodobně nejzajímavějším pro naše čtenáře je pomoc při dekarbonizaci dopravy. Za tímto bodem se skrývá obrovská podpora železniční dopravy.

Úvodem svého proslovu viceprezidentka poděkovala všem přítomným za účast. Zároveň projevila vděk Zastoupení Evropské komise v Praze a ministerstvu financí za dlouholetou spolupráci. Dále byla zmíněna důležitost právě letošní konference, a to nejen z důvodu 30. narozenin spolupráce EIB s ČR, ale i kvůli současné situaci na Ukrajině, jejíž důsledky padly na ekonomiku nejen celé Evropy, nebo v důsledku hrozných zemětřesení v Turecku. Kromě těch negativních bodů nicméně byl rok 2022 pro ČR velmi významným z hlediska spolupráce jak s EU, tak s EIB, a to především díky předsednictví v Radě EU. Během něj se konalo 40 akcí EIB koordinovaných přes Prahu. Pavlova kladně hodnotila toto období, v průběhu kterého jsme se dotkly hned několika zajímavých témat. Za rok 2022 podepsala EIB 1,78 miliard euro pro ČR. Do veřejného sektou se zainvestovalo 300 milionů euro. Hlavními projekty byl Ukraine Solidarity Package s cílem pomoci ukrajinským uprchlíkům na našem území (200 mil E), modernizace Českých drah (36 mil E) a CEPS vylepšení přenosové energetické sítě (zelená půjčka v hodnotě 92 mil E). EIB také poskytuje podporu pro Ukrajinu v hodnotě 1,72 miliard Euro. Pavlova též poděkovala České republice za to, že je 9. dárcem do fondu pro Ukrajinu.

„30 let, 30 miliard euro“ zaznělo během konference z úst jak náměstka Valenty, tak viceprezidentky EIB. Samotná banka existuje již od rok 1958, za její působení, jak již bylo zmíněno, spolupracuje již 30 let s Českou republikou. V tomto období do našich projektů zainvestovala již 30 miliard eur. „Jsem rád, že se priority EIB do značné míry shodují se strategickými projekty naší vlády,“ na úvod poznamenal Valenta. Zaměření projektů financovaných právě z EIB by se tedy mělo týkat klimatické neutrality, podpory energetiky a národní energetické bezpečnost spolu s projekty pro podporu dopravy, zejména železniční dopravy v ČR. „Tento rok bude ve znamení modernizace české železniční dopravy,“ dále uvedl na toto téma Valenta. Momentálně jsou pro ČR poskytnuty tři úvěry v celkové hodnotě jedné miliardy euro. Jedním z nich je také podpora železniční infrastruktury, mezi další je řazen rozvoj vodního hospodářství a sociální projekty na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny především ve zdravotnictví. V loňském roce bylo podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti železniční dopravy v hodnotě až 7 miliard eur mezi roky 2023 až 2027. Letos by z něj mohla být k dispozici již jedna miliarda. “Společnost České dráhy podepsala v loňském roce smlouvu o úvěru až do výše 137 milionů eur na dovybavení kolejových vozidel,“ vyjádřil se k spolupráci soukromého sektoru s EIB. Dalším velkým odsouhlaseným úvěrem je v rámci podpory municipalit hlavního města Prahy zprovoznění linky metra D – metro bez řidičů.

Tagy