EU version

ZSSK bude priamo určený prijímateľ prostriedkov z plánu obnovy

ZSSK bude priamo určený prijímateľ prostriedkov z plánu obnovy
foto: zssk /archív
11 / 05 / 2022

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude priamo určený prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vláda to v stredu odobrila na návrh Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Rezort dopravy v predkladacej správe poukázal na to, že ZSSK ako národný dopravca zabezpečuje rozhodujúcu časť železničnej dopravnej obsluhy územia SR vo verejnom záujme, a to na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Tá v súčasnom období stanovuje podmienky a rozsah výkonov vo verejnom záujme zabezpečujúcich dopravné služby pre cestujúcu verejnosť vo vnútroštátnej doprave. ZSSK je zároveň v súčasnosti jediný dopravca prevádzkujúci železničnú verejnú osobnú dopravu v SR na elektrifikovaných tratiach na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Za priamo určeného prijímateľa v rámci komponentu Udržateľná doprava, investície Podpora ekologickej osobnej dopravy ministerstvo dopravy navrhlo určiť ZSSK s cieľom zabezpečenia plnenia úloh stanovených v Pláne obnovy a odolnosti SR.

Tagy