EU version

ŽSR zahájili rekonštrukciu a elektrifikáciu trasy Devínska Nová Ves - št. Hranica (Marchegg). Cestujúci sa musia pripraviť na výluky

ŽSR zahájili rekonštrukciu a elektrifikáciu trasy Devínska Nová Ves - št. Hranica (Marchegg). Cestujúci sa musia pripraviť na výluky
foto: ŽSR / Public domain/Koleje
08 / 03 / 2024

Začiatkom marca zahájili Železnice Slovenskej republiky komplexnú rekonštrukciu a elektrifikáciu jednokoľajnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a Marchegg. Doprava bude v úseku úplne zastavená, do Rakúska sa cestujúci dostanú jedine zo stanice Petržalka.

Na takmer dva a pol kilometrovom úseku budú stavebné úpravy rozčlenené do dvoch častí: jedna časť zahrňuje elektrifikáciu existujúcej jednokoľajnej železničnej trate na území Slovenskej republiky medzi Bratislavou a Viedňou striedavou napäťovou sústavou 25kV, 50 Hz. Predstavuje vybudovanie trolejového vedenia a iné s tým súvisiace stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktoré umožnia prevádzku vlakov s elektrickou trakciou medzi Bratislavou a Viedňou. V druhej časti prebehne komplexná rekonštrukcia mostných objektov trate na rýchlosť 120 km/h.

ŽSR si od úprav sľubuje mimo iné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy, zvýšenie dopravnej rýchlosti z 80km/h na 120 km/h a elektrická doprava odstráni environmentálnu záťaž na trase medzi Bratislavou a Viedňou.

Facebook ŽSR / grafika

Po dobu stavebných prác čaká cestujúcich obmedzenie na ceste do Rakúska. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko je zrušenie dopravy medzištátnej linky REX Bratislava hl.st.- Marchegg- Wien Gbf naplánované predbežne do polovice augusta tohto roku. Cestujúci sa tak dostanú z Bratislavy do Viedne jedine zo stanice Bratislava- Petržalka.

Akceptovaná zmluvná hodnota predstavuje čiastku takmer 11 miliónov EUR bez DPH a lehota výstavby je do 300 dní od odovzdania prvého staveniska. Financovanie zaisťuje Nástroj na prepájanie Európy – dopravná infraštruktúra (Connecting Europe Facility (CEF) – transport sector) a štátny rozpočet.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

Tagy