EU version

Z dvojsystémového rušňa až po výkonový tranzistor GaN. Technika železníc sa vyvíjala 200 rokov

Z dvojsystémového rušňa až po výkonový tranzistor GaN. Technika železníc sa vyvíjala 200 rokov
foto: Stephen Thomas / Flickr/SVR 75576bwcr
12 / 01 / 2024

Tak ako sa vyvíjali železnice a vlaky, svojou premenou si prešla aj technika železničných koľajových vozidiel. Takmer 200 rokov sa rozvíja technika železničných koľajových vozidiel, počas tohto obdobia sa uplatnil najprv strojárenský priemysel a neskôr aj ten elektrotechnický.

Ako sa vyvíjalo ľudstvo samotné, aj v rámci železníc to prinieslo rôzne technické pokroky. Postupne sa rozvinula mechanika usporiadania podvozku od vedenia dvojkolesia v rozsochách až do štádia usporiadania podvozku, ktorý funguje na primárnom a sekundárnom vypružení. Časom sa začali používať pneumatické vypruženia za pomoci vzduchových gumových membrán.

Matt Toms / Flickr

Systém vypruženia je vinutá pružina, ktorá zabezpečuje vypruženie vo zvislom, priečnom a aj pozdĺžnom smere. Pneumatické vypruženie vie priniesť viac zlepšení. Dokáže sa prispôsobiť hmotnosti obsadeného vozidla, čím zlepšiť komfort i pohodlie počas cesty. Veľký pokrok nastal v oblasti elektrotechniky. Na konci roka 1974 sa zaradil do prevádzky prvý dvojsystémový rušeň zo série 350. Mal síce sále odporovú reguláciu výkonu, no reguláciu elektrodynamickej brzdy riešil pulzným meničom zloženým z diód a tyristorov.

Na začiatku 80-tych rokov prišli do prevádzky dvojsystémové rušne série 363, kde sa na ich trakciu použilo desať pulzných meničov. Príchodom nového milénia sa na reguláciu výkonu hnacích vozidiel začali používať IGBT tranzistory, inak povedané bipolárne tranzistory, ktoré majú izolovanú bránu. V tomto prípade ide už o špeciálnu technológiu, čo svedčí aj o vyššej cene.

V dnešných časoch už existuje výkonový tranzistor GaN, ktorý je na báze nitridu galia, jeho výhodou je, že dokáže maximalizovať výkon a na druhú stranu dokáže minimalizovať straty. V budúcnosti by sa mali takéto prvky objavovať aj na slovenských rušňoch, tvrdí Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Zdroj: ZSSK

Tagy