EU version

Vznik a história parnej lokomotívy Kremák. Išlo o lokomotívu pre ťažké nákladné vlaky

Vznik a história parnej lokomotívy Kremák. Išlo o lokomotívu pre ťažké nákladné vlaky
foto: České dráhy, tisková zpráva/Vznik a história parnej lokomotívy Kremák. Išlo o lokomotívu pre ťažké nákladné vlaky
04 / 09 / 2023

Už počas prvej svetovej vojny sa Škodové závody v Plzni zaobchádzali okrem zbrojnej výroby aj opravou lokomotív. Po vojne v roku 1924 boli lokomotívy úspornejšie a výkonnejšie, avšak spotreba paliva bola vysoká a topenie si vyžadovalo veľkú fyzickú zdatnosť. Tým si tieto lokomotívy vyslúžili prezývku Kremák.

Na lokomotívach skúšali Československé štátne dráhy (ČSD) aj rôzne spôsoby napájania kotla s cieľom dosiahnutia úspor paliva a vody. Na základe porovnania sa ČSD rozhodli pre výfukové injektory, ktoré priniesli až 10% úspor paliva. Ďalšia séria lokomotív mala odlišný kotol, liatinový komín, dvojstupňový kompresor, tlakovú brzdu, jednopravítkové križiaky a injektory LF. Veľkú zmenu priniesla séria lokomotív z roku 1937.

Kotol mal zhodné vonkajšie rozmery, ale iné vnútorné usporiadanie s veľkotrúbnatým prehrievačom. Najmä bol posadený vyššie. Na kotly bol vpredu nízky parný dóm vo vnútri s ventilovým regulátorom. Pojazd bol zhodný s predchádzajúcimi sériami a súčasti boli zámenné.

Počas druhej svetovej vojny boli na trati Brno - Česká Třebová vykonané v rokoch 1940 - 1941 porovnávacie skúšky lokomotív 534.0122 a 123 a 50.173 DR. Zo skúšok vyšla lepšie nemecká lokomotíva.

Po vojne bolo nutné urýchlene doplniť zničený lokomotívny park. ČKD aj Škoda boli zničené bombardovaním, takže na konštrukciu novej lokomotívy nebol čas ani priestor. Lokomotívy 534.0 boli československými odborníkmi hodnotené, ako veľmi dobré, preto bolo rozhodnuté nadviazať na výrobu týchto osvedčených strojov. Ako prvá bola predvedená 22. decembra 1945 lokomotíva 534.0301, išlo o prvú lokomotívu vyrobenú v oslobodenej republike.

Hoci išlo o prechodný typ lokomotívy, veľmi sa osvedčili. Časom začali byť z hlavných tratí vytláčané radom 556.0, no uplatňovali sa dobre na vedľajších tratiach, čo bolo umožnené ich nízkymi nápravovými tlakmi. Ku koncu prevádzky bol na žiadosť Národného technického múzea dosadený na lokomotívu 534.0301 liatinový komín. V tejto úprave lokomotíva v Klatovoch dojazdila a ako prevádzkyschopná bola roku 1982 odovzdaná Národnému technickému múzeu.

Lokomotívy Kremák, boli pre svoju vysokú odolnosť využívané v ťažkotonážnom hnutí a podobných pokrokových metódach práce. Tento typ sa stal prechodovým typom medzi predvojnovými a modernými parnými lokomotívami.

Tagy