EU version

Výluka Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou obmedzí prevádzku lôžkových vozňov vo vybraných vlakoch

Výluka Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou obmedzí prevádzku lôžkových vozňov vo vybraných vlakoch
foto: ZSSK/Výluka Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou obmedzí prevádzku lôžkových vozňov vo vybraných vlakoch
04 / 05 / 2023

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na plánované výluky v súvislosti s elektrifikáciou úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou. V rámci nepretržitej výluky, ktorá bude prebiehať v 3- a 4-dňových blokoch od 9. mája do 27. júla, bude pre cestujúcich vedená náhradná autobusová doprava (NAD) v úseku Košice – Turňa nad Bodvou pre vlaky diaľkovej dopravy a v úseku Čečejovce – Moldava nad Bodvou mesto pre vlaky regionálnej dopravy.

Okrem toho dôjde aj k obmedzeniu prevádzky lôžkových vozňov vo vnútroštátnej i medzištátnej preprave. Dotkne sa to lôžkových vozňov č. 8 a 9 vo vlakoch R 800/801 POĽANA a lôžkového vozňa č. 380 vo vlakoch R 800/EC 282 a EC 283/R 801 na relácii Košice – Zvolen – Bratislava – Brno – Praha a späť.

Práce na trati zmodernizujú prevádzku vlakovej dopravy vďaka čomu budeme môcť na úseku trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou prevádzkovať aj elektrické jednotky, čím sa rozšíria možnosti vlakovej dopravy.

Konkrétne dni a časové bloky výlukových prác manažéra železničnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR):

4-dňové bloky výlukových prác budú prebiehať vždy od utorka od 7:00 do piatka do 17:00. Ide o dátumy:

9. 5. – 12. 5. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 9. – 5. a vozňa č. 9 dňa 9. 5.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 9. – 5.

16. 5. – 19. 5. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 16. – 5. a vozňa č. 9 dňa 16. 5.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 16. – 5.

20. 6. – 23. 6. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 20. – 6. a vozňa č. 9 dňa 20. 6.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 20. – 6.

27. 6. – 30. 6. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 27. – 6. a vozňa č. 9 dňa 27. 6.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 27. – 6.

Výluka Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou obmedzí prevádzku lôžkových vozňov vo vybraných vlakoch

3-dňové bloky výlukových prác budú prebiehať vždy od utorka od 7:00 do štvrtka do 17:00. Ide o dátumy:

4. 7. – 6. 7. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 4. a 5. 7. a vozňa č. 9 dňa 4. 7.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 4. a 5. 7.

11. 7. – 13. 7. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 11. a 12. 7. a vozňa č. 9 dňa 11. 7.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 11. a 12. 7.

25. 7. – 27. 7. 2023: výlukové práce Čečejovce – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou

vo vlaku R 800/EC 282 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 25. a 26. 7. a vozňa č. 9 dňa 25. 7.,
vo vlaku EC 283/R 801 neradenie vozňov č. 8 a 380 v dňoch 25. a 26. 7.

Upozorňujeme našich zákazníkov, že okrem vyššie uvedených nepretržitých výluk bude:

v dňoch 5., 23. a 24. 5. 2023 prebiehať výluka Veľká Ida – Čečejovce,
pre vlaky diaľkovej dopravy bude zavedená NAD v úseku Košice – Moldava nad Bodvou,
pre vlaky regionálnej dopravy bude zavedená NAD v úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto.

Zdroj: Tlačová správa ZSSK

Tagy