EU version

Vodíkové vlaky sú naša budúcnosť, či len zbytočná investícia?

Vodíkové vlaky sú naša budúcnosť, či len zbytočná investícia?
foto: Linus Follert / Flickr/World's First Hydrogen Train
25 / 01 / 2024

Celý svet sa začal viac zaujímať o prechod k čistejšej doprave a budúcnosti. Nový projekt s názvom Koncepcia predstavuje výsledky náhrady dieselového pohonu za pohon s vodíkovým palivovým článkom.

Kde sú vodíkové palivové články a ako fungujú?

Sú umiestnené na vrchnej časti vlaku. Fungovanie je veľmi jednoduché, ide o chemickú reakciu medzi vodíkom a kyslíkom. Takýmto spôsobom vznikne len čistá vodná para a elektrická energia, ktorá je presúvaná do batérií a tie  poháňajú vlakovú súpravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má záujem o zmenu na ekologickejšie druhy pohonu. Aby mohol prechod na vodík fungovať, je dôležité urobiť dôkladnú prípravu, ako obstaranie vlakov, či prípravu a zmenu legislatívy, vnútorných smerníc, či technické zázemie.

Národný dopravca tvrdí, že doteraz nikdy nebola taká naliehavá zmena k prechodu na environmentálnejšie pohon ako teraz. Ďalej ZSSK uvádza, že aby mohla vzniknúť zelená transformácia, je dôležité vybrať ten správny pohon. Zamestnanci ZSSK počas merania skúmali možné náhrady dieselového pohonu a na základe toho vznikla databáza dôležitých údajov. Projekt sa zameral na legislatívne požiadavky. Zameriavali sa na štruktúru predpisov na medzinárodnej aj národnej úrovni, taktiež sa riešili aj interné smernice, nariadenia a predpisy, ktoré sú aktuálne platné.

mwmbwls / Flickr

Dôležité bude implementovať do prevádzky podmienky pre vodíkové tankovacie stanice. Aby bolo všetko bezpečné a realizovateľné, je dôležité na tankovanie používať náležité tankovacie zariadenia, ktoré spĺňajú všetky štandardy a technické normy. Národný dopravca si je vedomý, že presun z dieselového pohonu na ten zelený bude náročný a to najmä z pohľadu nutného vykonania objemu prác. Na druhú stranu prípravné teoretické fázy sú už urobené, takže ďalší krok je pristúpiť k zelenej transformácií a tak znížiť produkciu emisií.

Celý projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Oprávnené výdavky sú v sume takmer 1613-tisíc eur. ZSSK má na realizáciu aktivít vyčlenenú sumu vo výške 706 503 eur.

Vodíkové vlaky vo svete

Po roku skončila prvá vlaková vodíková linka v Nemecku. Dôvodom bola príliš drahá prevádzka takýchto vlakov. Nahradili ich batériové vlaky a vlaky s trolejovým vedením. Nemecká verejná dopravná spoločnosť LNVG, ktorú vlastní vláda Dolného Saska podľa prieskumu zistila, že vodíkové vlaky sú až o 80% drahšie ako elektrické.

Tagy