EU version

Vláda musí splniť svoje sľuby a presunúť kamióny na železnicu. Kľúčom je zníženie ceny pre železničnú dopravnú cestu a notifikácie JVZ. Spolok Na Železnicu zverejnil prvé povolebné hodnotenie vlády

Vláda musí splniť svoje sľuby a presunúť kamióny na železnicu. Kľúčom je zníženie ceny pre železničnú dopravnú cestu a notifikácie JVZ. Spolok Na Železnicu zverejnil prvé povolebné hodnotenie vlády
foto: Redakce RAILTARGET/Na Železnicu
25 / 01 / 2024

Spolok Na Železnicu dnes usporiadal tlačovú konferenciu na tému Železnice a realita po volbách. Plnia strany svoje predvolebné sľuby? Zhodnotil tak predvolebné sľuby vládnych strán, ktoré vo veľkom predvolebnom prieskume označili železničnú dopravu za svoju prioritu, a konkrétne kroky, ktoré k ich naplneniu uskutočnili. Zostane len pri sľuboch?

Vládne strany sa pred voľbami zaviazali k presunu kamiónovej dopravy na železnicu. Svoje záväzky zakotvili tiež v programovom vyhlásení. Prvé kroky k ich realizácii je zavedenie trvalo nízkej ceny dopravnej cesty a zaviesť podporu pre jednotlivé vozové zásielky. Slovensku chýba dlhodobá stratégia smerovania železničnej dopravy.

„Sme radi, že vládne strany si dali do programového vyhlásenia body, ktoré sľúbili voličom pred voľbami. Systém musí byť tak nastavený, aby sa kamióny presunuli z ciest na železnicu. Prioritou musia byť investície do dopravnej infraštruktúry,“ povedala na dnešnej tlačovej konferencii tlačová hovorkyňa spolku Darina Željazkovová.

Darina Željazkovová / RAILTARGET

Spolok Na železnicu víta novelizáciu stavebného zákona a zákona o strategických investíciach, od ktorého si sľubujú zjednodušenie povolovánia stavieb a významné skrátenie realizácie celkovej stavby. Oproti tomu kritizujú, že v Programovom vyhlásaní podľa spolku Na železnicu chýbajú dve základné témy: jednotlivé vozňové zásielky (tzv. JVZ) a cena za železničnú cestu. Čo potvrdzujú aj oslovení odborníci v oblasti železnice. „V Programovou vyhlásení vlády sa nespomínajú dve základné témy: jednotlivé vozňové zásielky JVZ a cena za železničnú cestu,“ zhodnotil Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS). Trojmesačné určenie ceny za dopravnú cestu kritizuje tiež Ján Bizár, prezident AROS: „Nemožnosť zodpovedne sa zaväzovať pri uzatváraní budúcich kontraktov a následne garantovať svoje záväzky spôsobuje, že dopravcovia začali Slovensko obchádzať.“

Predseda Odborového Združenia Železničiarov František Zaparanik poukazuje na absenciu nastavení stratégie a finančnej podpory štátu. „Chýba jasná koncepcia dopravnej politiky štátu, nakoľko z pohľadu železničného sektora je nedostatočná. Sektor je dlhodobo podfinancovaný,“ uviedol.

Všetky strany vládnej koalície sa zaviazali, že budú podporovať železničnú dopravu pomocou dvoch kľúčových nástrojov. Stabilizáciou nízkej ceny za železničnú dopravnú cestu a zavedením podpory jednotlivých vozňových zásielok. „Vládne strany to sľúbili pred voľbami a opozícia by ich v tom mala podporiť. Všetci tak musia naplniť svoje predvolebné záväzky,“ povedala hovorkyňa spolku Željazkovová.

Jednotlivé vozňové zásielky (tzv. JVZ) tvoria systém prepravy železničných nákladov, keď si zákazníci kupujú prepravu tovaru v osobitných vagónoch. Každý z týchto vagónov je potom jednotlivo pripojený a následne odpojený od súpravy na rôznych železničných staniciach. Tento druh prepráv svojou povahou priamo konkuruje cestnej nákladnej doprave, predovšetkým v regionálnej doprave. Vďaka tomu je najlepším nástrojom ako previesť kamiónovú dopravu na železnicu, a zabrániť preplnenosti slovenských ciest a diaľníc. Podľa prepočtov je možné presunúť až jeden milión jázd kamiónov ročne.

Slovenské ministerstvo dopravy musí teraz dokončiť notifikáciu tejto podpory v Európskej únii. Potom bude môcť byť táto podpora na Slovensku zavedená rovnako ako je tomu napríklad v Maďarsku, Poľsku alebo Nemecku. Zásadné je tiež schválenie dlhodobej stratégie podpory železničnej dopravy, ktorá zavedie trvalo nízku a predvídateľnú cenu za užívanie železničnej dopravnej cesty. „Nesmie sa opakovať situácia z minulého roka, kedy ministerstvo z ničoho nič navrhlo podstatné zvýšenie poplatkov. To by v podstate železničnú dopravu zlikvidovalo. Odborníci varujú, že už teraz začala železničná doprava Slovensko obchádzať. To sa musí s novou vládou zmeniť,“ dodala Željazkovová. Za negatívum považuje hneď prvý hmatateľný krok vlády. Manažér infraštruktúry ŽSR stanovilo od nového roku cenu za užívanie železnice iba na 3 mesiace dopredu. „Železnice potrebujú stabilitu. Cena dopravy sa nemôže tak často meniť. Dúfame, že je to naposledy, čo sme v takomto provizóriu. Očakávame, že sa k tomu ministerstvo dopravy postaví čelom a cena bude oznámená minimálne do konca roka, ideálne aj na dlhšie,“ uzavrela tlačová hovorkyňa Željazkovová.

Spolok na Železnicu sa snaží predchádzať dopravným kolapsom na Slovensku. Preto dlhodobo navrhuje presúvať prepravu tovaru z kamiónovej dopravy na železničnú nákladnú dopravu. Spolok upozorňuje na to, že železničná doprava na Slovensku dlhodobo stagnuje a v súčasnej dobe sa po koľajniciach prepraví menej ako 19 % z celkového objemu dopravy. Tým Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami aj za celou Európou.

Tagy