EU version

Stavební práce omezí provoz vlaků mez Prahou a Berounem! Od pondělí začnou platit nové jízdní řády

Stavební práce omezí provoz vlaků mez Prahou a Berounem! Od pondělí začnou platit nové jízdní řády
foto: ČD / Public domain/Vlak Českých drah
25 / 01 / 2024

V souvislosti s plánovanou stavební činností Správy železnic v úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín a souběžnými opravami Branického mostu bude tento víkend výrazně omezen provoz vlaků Českých drah.

Oba dva víkendové dny vždy mezi cca 10:50 a 16:50 hod. bude proto u regionálních i dálkových vlaků potřeba počítat s výlukovými jízdními řády. Mezi pražským Smíchovem a Radotínem nebudou během výluky moci jezdit žádné vlaky a České dráhy proto zajistí náhradní autobusovou dopravu. Od 29. ledna 2024 pak začnou na tratích 170 a 171 mezi Prahou a Berounem platit upravené jízdní řády, a to v souvislosti s modernizací úseku mezi Karlštejnem a Berounem. Tyto změny budou platit dlouhodobě. Výluka v úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín o víkendu 27. a 28. ledna 2024

V souvislosti se stavební činností mezi pražským Smíchovem a Radotínem budou o víkendu 27. a 28. ledna 2024 platit následující omezení:

Osobní vlaky linky S7 (Český Brod – Praha hl.n. – Beroun a zpět) během výluky nepojedou v úseku z Prahy hl.n. do Prahy-Radotína. Prosíme cestující, aby v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět využili prostředky pražské MHD. Mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín pro ně bude zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava, která pojede podle speciálního jízdního řádu. Spoje náhradní autobusové dopravy pojedou v intervalu 5 minut. Tato výluková opatření budou platit pro všechny osobní vlaky, které za bezvýlukového stavu odjíždějí z Prahy hl.n. do Berouna mezi 10:45 a 15:15 a v opačném směru z Berouna směrem do Prahy hl.n. mezi 10:14 a 14:44.

Rychlíky linky R16 Berounka (Praha – Beroun – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín) budou začínat, resp. končit ve stanici Praha-Radotín, v úseku Praha hl.n. – Praha-Radotín a zpět nepojedou. Cestující v tomto úseku využijí prostředky pražské MHD a kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu (NAD) mezi pražským Smíchovem a Radotínem. Opatření se budou týkat spojů s odjezdy z Prahy hl.n. do Berouna a dále do Klatov, resp. Železné Rudy ve 12:05, 13:05, 14:05 a 15:05 (R 768, 766, 764 a 762). V opačném směru pak v úseku z Prahy-Radotína do Prahy hl.n. nepojedou rychlíky s odjezdy z Berouna v 11:08, 13:08, 14:08 a 15:08 (R 761, 763, 765 a 767). Vlak R 760 bude výchozí ze stanice Praha-Smíchov (odj. v 16:15).

Vlaky EC a IC linky Ex 6 Bavorský expresZápadní expres (Praha – Beroun – Plzeň – Cheb /  München) budou během výluky nahrazené v úseku Praha hl.n. – Beroun a zpět autobusy. Spoje NAD budou odjíždět ze stanice Praha hl.n. asi o 45 minut dříve, než obvykle odjíždějí vlaky (tj. již v 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 a 14:50). V opačném směru budou náhradní autobusy přijíždět na pražské hlavní nádraží cca o 40 minut později než obvykle. Ve všech spojích NAD jedoucích mezi Prahou a Berounem místo expresních spojů bude platit také tarif PID. Podobná opatření v souvislosti se stavební činností budou platit také o víkendu 17. a 18. února 2024.

Změna jízdních řádů na tratích 170 a 171 mezi Prahou a Berounem od 29. 1. 2024

Hned od pondělí 29. ledna 2024 pak začnou na tratích 170 (Praha – Beroun – Plzeň – Klatovy) a 171 (Praha – Beroun) platit upravené jízdní řády, které budou souviset s intenzivnější stavební činnosti při modernizaci tratě mezi Karlštejnem a Berounem. Na rozdíl od předchozích víkendových opatření budou tyto změny platit dlouhodobě. 

V úseku mezi Karlštejnem a Berounem bude výrazně snížená kapacita tratě a bude tu proto nutné dočasně snížit počet projíždějících vlaků. Nabídka spojení v čase ranní dopravní špičky zůstane zachována, omezení budou začínat až zhruba od 9 hodin dopoledne a skončí vždy kolem 19. hodiny. Aby byla zajištěna dopravní obslužnost obce Srbsko, budou ve zdejší zastávce mimořádně zastavovat rychlíky linky R16 Berounka. Ty zároveň budou mezi 10. a 19. hodinou vycházet, resp. končit ve stanici Praha-Smíchov a nepojedou dále na pražské hlavní nádraží. Všechny změny jsou zaneseny do vyhledávačů spojení a pro obě tratě jsou vydané nové traťové jízdní řády.

Většina osobních vlaků linky S7 (Český Brod – Praha – Beroun) bude vždy od cca 9 do 19 hodin zkrácena a pojede jen v úseku Český Brod / Praha hl.n. – Karlštejn a zpět. Náhradou za zkrácené osobní vlaky budou zastavovat rychlíky linky R16 Berounka v Karlštejně a v Srbsku. V celé trase až do, resp. už z Berouna pojede mezi 9. a 19. hodinou jen několik osobních vlaků, a to tak, aby bylo společně s rychlíky zajištěno spojení z Berouna přes Srbsko a dále po trati podél Berounky zhruba každou hodinu. Cestující z Berouna mohou využít také spojení linkou S6, která jede z Berouna na pražský Smíchov po trase přes Rudnou u Prahy.

Většina rychlíků linky R16 Berounka (Praha – Beroun – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín) bude mezi 10. a 19. hodinou z důvodu potřeby urychlit obraty v Praze začínat, resp. končit ve stanici Praha-Smíchov a nepojede tak v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět. Z Prahy-Smíchova směrem do Plzně budou tyto vlaky odjíždět zhruba o 15 minut dříve než podle aktuálních jízdních řádů.

Vlaky EC a IC linky Ex 6 Bavorský expresZápadní express (Praha – Plzeň – München / Cheb) pojedou v celé své trase, nicméně u nich budou v čase od cca 9:30 do 17:30 hod. upravené časy odjezdů z Prahy hl.n. směrem do Chebu, resp. Mnichova. Jednotlivé spoje pojedou o 12 minut dříve než doposud, tj. z Prahy hl.n. ve 23. minutu. V opačném směru zůstávají zachované příjezdy v přibližně stejných časech.

Zdroj: tisková zpráva ČD

Tagy