EU version

Stavební práce omezí provoz vlaků ČD na několik tratích v Olomouckém kraji

Stavební práce omezí provoz vlaků ČD na několik tratích v Olomouckém kraji
foto: České dráhy/Stavební práce omezí provoz vlaků ČD na několik tratích v Olomouckém kraji
04 / 05 / 2023

V období od 9. května od 7:30 nepřetržitě do 24. května 2023 do 15:00 hod. je naplánovaná výluka provozovatele dráhy, společnosti SART, a.s., na trati 291 Šumperk – Kouty nad Desnou. Během výluky budou všechny vlaky Českých drah ze Šumperku do Koutů nad Desnou a zpět a také z Petrova nad Desnou do Sobotína a zpět nahrazeny autobusy. Doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu. S ohledem na delší jízdní dobu po silničních komunikacích upozorňujeme cestující na dřívější odjezdy spojů náhradní autobusové dopravy ve směru z Koutů nad Desnou a Sobotína směrem do Petrova nad Desnou a Šumperka. V opačném směru pojedou spoje naopak později.

Provoz vlaků ČD v Olomouckém kraji omezí také stavební práce Správy železnic. Od 9. května do 12. června 2023 jsou plánované na tratích 292 ze Zábřehu na Moravě přes Šumperk a Lipovou Lázně do Jeseníku a 295 z Jeseníku do Javorníku ve Slezsku. O víkendech pak bude náhradní autobusová doprava zajištěna také na trati z Mikulovic do Zlatých Hor. Náhradní autobusy pojedou devět dní také z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem. 

Na trati 292 bude výluka probíhat ve dvou fázích: Od 9. května od 7:00 do 12. května do 23:59 hod. zajistí České dráhy náhradní autobusovou dopravu místo všech vlaků ze Šumperku přes Hanušovice do Jeseníku a zpět. Spěšné vlaky budou nahrazené autobusy už ze Zábřehu na Moravě. Vlaky pojedou podle tohoto výlukového jízdního řádu. Cestující upozorňujeme na dřívější odjezdy vlaků ze Zábřehu na Moravě a Šumperka směrem do Jeseníku i z Jeseníku zpět do Šumperka a Zábřehu. 

Druhá fáze výluk na trati 292 je plánovaná na období od 13. května od 00:00 nepřetržitě do 12. června do 18:00 hod. a stavební činnost omezí provoz v kratším úseku Hanušovice – Lipová Lázně – Jeseník. České dráhy nahradí všechny vlaky v tomto úseku autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. I v tomto případě upozorňujeme cestující na dřívější odjezdy spojů, a to zejména z Jeseníku směrem do Hanušovic. 

Souběžně s výlukou na trati 292 omezí stavební činnost ve stejnou dobu (tj. od 9. května od 7:00 nepřetržitě do 12. června do 17:00) také provoz na trati 295 z Lipové Lázní do Javorníku ve Slezsku. Na této trati budou všechny vlaky nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. 

O sobotách a nedělích od 13. května do 11. června 2023 vyjedou náhradní autobusy současně také místo všech vlaků mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami. Jeden pár spojů, který jede přímo z Jeseníku do Zlatých Hor a zpět, bude nahrazen v celé trase. Podrobnosti jsou ve výlukovém jízdním řádu zde. 

Náhradní autobusová doprava bude od 9. května od 7:00 hod. nepřetržitě do 17. května do 18:00 hod. zajištěna také místo vlaků na trati 294 z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem a zpět. Pro tuto trať není vydán speciální jízdní řád a náhradní autobusy pojedou v obvyklých časech, ve kterých jezdí vlaky. 

Vzhledem k souběhu několika výlukových jízdních řádů žádáme cestující, aby věnovali plánování cest do oblasti Jeseníků a Rychlebských hor v období od 9. května do 12. června zvýšenou pozornost. Podrobnosti najdou ve výlukových jízdních řádech na webu Českých drah www.cd.cz/omezeniprovozu, na vývěskách ve stanicích a v mobilní aplikaci Můj vlak.

Zdroj: Tisková zpráva České dráhy

Tagy