EU version

Sedm statečných: Řídící výbor Českých drah je kompletní

Sedm statečných: Řídící výbor Českých drah je kompletní
foto: ČD, Public Domain/Koláž Redakce RT
26 / 03 / 2024

Řídící výbor Českých drah byl ve vší tichosti doplněn o další dvě jména a po několika letech může jednat v plné sestavě. Kdo hají státní zájmy na železnici?

Jeden z vedoucích orgánů národního dopravce byl doplněn o další dvě jména. Z původních pěti členů má řídící výbor nově plné obsazení, tedy sedmičlenné.

Kdo jsou noví zástupci státu? Jedná se o Václava Bernarda a Leo Steinera. První z nových členů řídícího výboru je v sektoru velmi známý a zastává funkci náměstka ministra dopravy, Martina Kupky (ODS). Je pravidelným hostem na všech důležitých dopravních jednáních a Ministerstvo dopravy zastupuje i na Podvýboru pro dopravu v poslanecké sněmovně. Právě zájmy ministerstva bude hájit i v řídícím výboru ČD, což byl hlavní důvod jeho nominace.

Leo Steiner oproti tomu působí na Ministerstvu místního rozvoje, kde řídí Sekci evropských a národních programů. „Sekce evropských a národních programů vykonává zejména funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc, zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA,“ uvádí Ministerstvo místního rozvoje.

Řídící výbor je zcela klíčovým orgánem vedení Českých drah. Jak už jsme v článku zmínili, zastupuje totiž zájmy státu, který je v pozici akcionáře. „Podle stanov ČD patří do působnosti Řídicího výboru mimo jiné volba a odvolávání členů Dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada), jmenování a odvolávání členů Výboru pro audit, rozhodování o změně stanov akciové společnosti, schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, rozhodování o změně výše základního kapitálu, rozhodování o udělení předchozího souhlasu k vydání dluhopisů a k uzavření smlouvy o přijetí investičního, provozního, kontokorentního úvěru v objemu nad 1 miliardu Kč,“ uvádí k činnosti řídícího výboru České dráhy.

Členové Řídicího výboru 

  • Mgr. Jakub Kopřiva – předseda Řídicího výboru; vrchní ředitel sekce legislativní a právní Ministerstva dopravy 
  • Mgr. Václav Bernard – místopředseda Řídicího výboru; náměstek člena vlády, Ministerstvo dopravy 
  • Ing. Eduard Muřický – zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu 
  • Ing. Luděk Sosna, Ph.D. – ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy 
  • Ing. Petr Pavelek, Ph.D. – zástupce vrchního ředitele sekce Veřejné rozpočty a ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
  • Ing. Richard Vítek – ředitel odboru správce kapitoly Sekce ekonomické Ministerstva obrany
  • Mgr. Leo Steiner – vrchní ředitel sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj

Zdroj: MMR; MD ČR; ČD, Redakce RT

Tagy