EU version

Priemerné meškanie všetkých vypravených vlakov bolo počas sviatkov o 5,88 % menšie ako minulý rok

Priemerné meškanie všetkých vypravených vlakov bolo počas sviatkov o 5,88 % menšie ako minulý rok
foto: ZSSK / Public domain/ZSSK
20 / 01 / 2024

Vianočné obdobie bolo tento rok pre ZSSK výnimočné. Dosiahli nárast cestujúcich, ktorí sa rozhodli vycestovať na sviatky za rodinou vlakom. Taktiež sa statočne poprali aj s novým grafikonom. Až na výkyvy počasia, železnice nenahlásili vážnejšie dôvody meškania spojov.

Počas vianočných sviatkov a novoročného obdobia Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila viac ako 2 milióny cestujúcich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil  počet cestujúcich o 7%. Železnice vypravili počas tohto obdobia 25 extra vlakov, 30 InterCity vlakov a 52 vozňov. Od 22. decembra do 7. januára ich vypravila skoro 23-tisíc.

Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK poďakoval zamestnancom za tvrdú prácu, profesionálny prístup a flexibilitu. Povedal, že išlo aj o schopnosť prispôsobiť sa novému grafikonu. Železnice oproti minulému roku znížili meškanie vlakov o 1,75 minúty. Z 22 966 vlakov, ktoré ZSSK vypravila, malo meškanie menej ako 5 minút 20 911 spojov. Priemerné meškanie všetkých vypravených vlakov bolo o 5,88 % menšie.

Našťastie počas Vianoc neboli na tratiach žiadne veľké udalosti, ktoré by spôsobili meškania vlakov. Jediné problémy vytváralo nepriaznivé počasie a zhoršené poveternostné podmienky. V čase, kedy kvôli počasiu nebolo možné prepravovať cestujúcich vlakom, ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu. Od zavedenia nového grafikonu 10. decembra 2023 do 7 januára 2024 železnice prepravili 4, 4 milióna pasažierova.

Najviac ľudí cestovalo na sviatky domov už v piatok 15. decembra, teda týždeň pred Vianocami. V tento deň vlaky odviezli viac ako 260-tisíc ľudí, čo bolo až o 35% viac cestujúcich ako v minulom roku v tom istom čase. Z tohto vyplýva, že cestujúci majú čoraz väčší záujem využívať vlakovú dopravu počas sviatkov.

„Nárast cestujúcich svedčí o zvyšovaní dopytu po železničnej preprave a schopnosti železníc tento dopyt uspokojiť,“ spresnila ZSSK. Dodala, že dosiahli lepšiu presnosť a spoľahlivosť, čo sa týka príchodov vlakov. „Toto zlepšenie v presnosti prichádzajúcich vlakov je dôležité nielen pre pohodlie cestujúcich, ale aj pre celkovú efektívnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy na Slovensku,“ ďalej uviedla ZSSK. A, čo z toho vyplýva? Železnice zvládli nával cestujúcich počas najväčších a najkrajších sviatkov. Zabezpečili plynulosť, spoľahlivosť a presun veľkého množstva ľudí bez väčších problémov.

Tagy