EU version

Pražské nádraží Bubny se přemění na památník Holocaustu

Pražské nádraží Bubny se přemění na památník Holocaustu
foto: Nádraží Bubny/tiskové materiály/Pražské nádraží Bubny se přemění na památník Holocaustu
11 / 04 / 2022

Památník na pražském nádraží Bubny má poskytnout místo pro moderní vzdělávání a diskuse o historii. Památník ticha, jak byl projekt nazván, poukazuje na nebezpečné ticho mlčící většiny. Právě z nádraží Bubny probíhaly deportace židovských obyvatel do vyhlazovacích táborů během druhé světové války. Po jejím konci se z nádraží odsunovali pražští Němci. Památník s moderním pojetím bude připomínat stinné události dvacátého století.

Tento projekt započal nápadem na přeměnu pražského nádraží na památník. Záhy se však ukázalo, že chátrající nádraží je jedním z nejméně vhodných objektů k realizaci tohoto projektu, protože procházelo majetkovou transformací od polostátní instituce ke státní. První kroky směřovaly k projektování využitelnosti nádraží pro budoucí památník, který dočasně zapůjčily České dráhy. Objekt byl následně předán Správě železničních dopravních cest. Správa už s objektem počítala jako s prostorem pro památník, a tím se otevřely možnosti k velkorysejšímu plánování přeměny.

Pod záštitou Ministerstva kultury České republiky byla vyhlášena soutěž na architektonické řešení objektu. Objekt byl do soutěže zadán jako „exponát“, který má být chráněn moderní architekturou a pro budoucí možnosti pořádání výstav. Objekt si zachoval v některých částech i původní charakter, patinu a dotyk minulosti. Tyto části byly prohlášeny za nedotknutelné pro jejich zachování.

Odbornou komisi vedl Ing. Arch. Zdeněk Zavřela a ve dvoukolovém řízení vybrala od vítězného zpracování projektové dokumentace až po prováděcí dokumentaci. Porota vybrala návrh studie od studia ARN z Hradce Králové a věří, že tímto krokem Praha získá kvalitní architektonický objekt, který dodá nový význam místu. Během dvou let od soutěže se podařilo vytvořit tři projektové fáze, získat nové stavební povolení a připravit vše potřebné pro zahájení projektu. V roce 2019 však došlo ke zpomalení vývoje na administrativní úrovni skrz pokus o spojení finančních příspěvků z více zdrojů. V lednu 2020 zadal premiér Andrej Babiš za úkol ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi založit státní příspěvkovou organizaci a garantoval získání financí na dostavbu a provoz instituce.

Během roku 2021 se nezisková společnost transformovala do státní organizace, došlo k restartu investičního procesu a také koordinaci projektu a okolí nádraží. Z důvodu chátrání historických prvků objektu došlo k zahájení sanace pohledových částí původních prostor a fasády.

V roce 2022 se po letech stagnace a úpadku na nádraží Bubny konečně začne s realizací projektu Památníku ticha věnovanému holocaustu. V okolí nádraží byla také vyhlášena soutěž na novou budovu filharmonie, což povede k celkovému pozvednutí této oblasti. 

Tagy