EU version

Poslanec si rýpl do náměstka MŽP Tesaře. Blokoval strategickou stavbu kvůli sporu s rejdařem. Za vším hledej ženu!

Poslanec si rýpl do náměstka MŽP Tesaře. Blokoval strategickou stavbu kvůli sporu s rejdařem. Za vším hledej ženu!
foto: autor: Veronika Rejmanová, TOP 09 / public; Koláž redakce /Tomáš Tesař; Labe
18 / 03 / 2024

Milostný trojúhelník, ve kterém najdete všechno. Romantiku, nevěru a drama na hranici smrti. Tímto příběhem české politiky se může inspirovat i mexická telenovela.

Po dvou letech účelových odkladů se konečně dostala na pořad jednání Sněmovny česko-německá smlouva o splavnění Labe, jejímž naplněním má být de facto výstavba jezu s hydroelektrárnou u Děčína. Projednání a schválení smlouvy většina vystupujících poslanců uvítala. Jaroslav Foldyna (SPD) ve své řeči ale opakovaně kritizoval náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře a nastínil osobní důvody, které mohly zapříčinit, že je výstavba jezu dlouhá léta odmítána.

Česko-slovenská plavba Labská, posléze Labsko-Oderská (ČSPLO) patřila mezi významné podniky už od první republiky. Přežila válku, znárodnění v roce 1957 a ještě v roce 1989 disponovala 700 plavidly. Neúspěšná privatizace po revoluci a klimatické změny její přepravní vliv značně marginalizovaly. Oživení by mohla přinést výstavba jezu v Děčíně, který by udržel splavnou řeku až do Hamburku po 300 dní v roce. Dalším krokem k výstavbě jezu bylo schválení česko-německé smlouvy o Splavnění Labe. Tu schválila vláda, prezident i Senát. Její projednání se zadrhlo na celé dva roky v Poslanecké Sněmovně. Zlom přišel až minulý týden.

Shodou okolností bývalý šífař na Labi, dnes poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který je s tématem dobře obeznámen, přidal kromě tradičních argumentů pro výstavbu jezu (ekologie, ekonomie) jeden, který dosud v diskusi nezazněl. „O čem tady vlastně mluvíme? Já se nebudu politicky zabývat tím, proč TOPka usilovně bojuje proti tomu. Není to věcné, je to osobní, věc náměstka pana Tesaře, který má spor s jedním rejdařem, ale to tady nebudu rozebírat, protože byste se všichni smáli,“ uvedl Foldyna v průběhu vystoupení a invektivu směrem k Tesařovi pak v závěru ještě zopakoval.

Psali jsme zde

Ač Foldyna nespecifikoval zmíněné osobní důvody, může se jednat o tragicky skončený milenecký poměr mezi Tomášem Tesařem a odlouděnou manželkou děčínského rejdaře Alexandra Dudka. S ní Tesař několik let udržoval milenecký poměr. Redakce RT nechce z povahy média zacházet do bulvárních detailů, o nich už v roce 2011 informoval deník Blesk.

Redakce RT se dotázala tiskového odboru MŽP, zda tato informace, o níž před lety informoval deník Blesk, je známa ministru životního prostředí Petru Hladíkovi, který působí na ministerstvu podstatně kratší dobu než Tesař. Tiskový odbor se proti „bulvárně“ laděné otázce ohradil a odmítl dávat do spojitosti osobní minulost Tomáše Tesaře se stanovisky MŽP proti výstavbě jezu. Na otázku, zda je s tím obeznámen pan ministr, redakce odpověď nedostala.

„Důrazně se ohrazujeme proti tomu, aby se, jak z kontextu Vaší bulvárně laděné otázky vyplývá, dávaly do jakékoli pofidérní spojitosti věci z osobního života s ryze odborným stanoviskem Ministerstva životního prostředí, které je konzistentní za zhruba dvacetiletou historii tohoto stavebního záměru na Labi, a které se opírá i o vědecké studie institucí zcela nezávislých na MŽP,“ uvedla pro RT tisková mluvčí MŽP Veronika Krejčí. Pro úplnost uvádíme v závěru článku celé vyjádření MŽP.

Tesař přišel nepozván

Zajímavá na procesu schvalování smlouvy je ještě jedna peripetie. Jakoukoli Mezinárodní smlouvu po jejím schválení vládou postupuje gestor smlouvy v tomto případě Ministerstvo dopravy oběma komorám Parlamentu k vyjádření souhlasu s ratifikací, kterou činí Prezident republiky. Někdejší ministr Karel Havlíček smlouvu postoupil Senátu a Poslanecké sněmovně, přičemž Senát ji začal projednávat a určil příslušné výbory.

Na jednání výborů je zván vždy zástupce překladatele na úrovni náměstka. Za MD byl tehdy delegován náměstek Jan Sechter, přičemž zcela svévolně a nezván přišel podle informací redakce do senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Tomáš Tesař, posadil se vedle předkladatele a uzurpoval si slovo vystoupením, že MŽP se smlouvou nesouhlasí. Senátoři přesto vyslovili se smlouvou souhlas. Tato neuvěřitelná příhoda vešla do historie českého parlamentarismu tím, že vedle předkladatele smlouvy vystoupil jiný náměstek a vyslovil se smlouvou nesouhlas, přestože předtím vláda ve sboru (jako celek) se smlouvou souhlas vyslovila.

Vlivný muž

Tomáš Tesař se stal náměstkem ministra životního prostředí už v roce 2010 a to za Pavla Drobila, působil též na velmi důležitém postu ředitele sekce ochrany přírody a krajiny. Tyto funkce zastával i za Drobilových nástupců ministrů Tomáše Chalupy a Tomáše Podivínského. Krátce po svém nástupu jej ke konci ledna 2014 odvolal ministr životního prostředí ČR Richard Brabec. Na ministerstvo se opětovně vrátil až s příchodem Fialovy vlády jako nominant TOP09.

Celé vyjádření MŽP

Náš resort konstantně komunikuje s MD legislativní požadavky, které musí záměr (tento, stejně jako jakýkoliv každý jiný) splnit, ať už se jedná o otázky související s procesem posuzování vlivů stavby na životní prostředí či specificky v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně vod. Mimo jiné na nedávném společném jednání byl projednáván postoj obou resortů ke studii ohledně kompenzovatelnosti vlivů Plavebního stupně Děčín na lokality evropské soustavy chráněných území Natura 2000, kterou si nechalo zpracovat MD.

K tomuto dokumentu má MŽP řadu metodických i odborných výhrad. Možnost kompenzace vlivů děčínského jezu v souladu s unijním i vnitrostátním právem v oblasti ochrany přírody (a tedy i možnost schválení tohoto záměru) jím z našeho pohledu prokázána nebyla. MŽP nadále zůstává s MD ohledně variant dalšího postupu v dialogu, rolí našeho resortu je nicméně především zajistit soulad projektové přípravy a povolování stavby s právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.

Ještě k Vašemu dotazu - pokud máte důkazy o svých tvrzeních, vyzýváme Vás, abyste se obrátili na orgány činné v trestním řízení, pokud ne, důrazně Vás žádáme, abyste úmyslně nepoškozovali kredit Ministerstva životního prostředí.   

Tagy