EU version

Plán nového šéfa ZSSK Koreňa: Vypořádat se s dopady pandemie i nové technologie a vysokorychlostní tratě

Plán nového šéfa ZSSK Koreňa: Vypořádat se s dopady pandemie i nové technologie a vysokorychlostní tratě
foto: ZSSK/ZSSK
10 / 05 / 2021

Nový generální ředitel, předseda a člen představenstva ZSSK, Roman Koreň, má na následující období jasný cíl. Tím je snížení dopadů důsledků pandemie jak na zaměstnance, tak na cestující.

Slovenská železnice aspiruje na to, aby se znovu stala páteří země. Koreň v médiích uvedl, že musí vyargumentovat a obhájit, že podpora dopravního odvětví, která je zároveň tím nejvíce ekologickým má smysl. A to navzdory rozpočtově nejhorší době.

Nový šéf ZSSK chce také pokračovat ve velké obnově vozového parku. Masivní obnova by se měla týkat především vozidel v Prešovském a Košickém kraji. Koreň se tak nebrání dalším inovacím, a to včetně vlaků na vodíkový pohon. ZSSK také podle všeho čeká rozsáhlá investice do pracovišť lehké údržby v Nových Zámcích, ve Zvolenu a Humennom.

Změny se chystají i na infrastkruktuře. "Z konkrétnych projektov veríme, že v horizonte piatich rokov nebudeme musieť ísť na trati Bratislava – Žilina – Košice pomalšie ako 140 km/h a v horizonte desiatich rokov sa bude jazdiť minimálne 200 km/h od Kútov po Štúrovo," uvedl Roman Koreň ve slovenských médiích. Dalším cílem má být smysluplnější zapojení krajského města Nitra do železniční sítě.

ZSSK stejně jako ostatní přepravci řeší především nízký počet cestujících, ke kterému došlo v důsledku celosvětové pandemie Covid-19. Generální ředitel Roman Koreň je toho názoru, že všude tam, kde se do železnice investovalo, lidé vlaky jezdí a našli si k nim cestu. Jde o to, že jim musí být nabídnuty časově vhodné spoje. Šéf ZSSK ale nepopírá, že někde mohou být výhodnější autobusové spoje. K rušení železničních tratí by však nemělo dojít, je to nezvratný proces.

Roman Koreň se v médiích vyjádřil k bezplatným přepravám určitých skupin lidí. Je to pro něj však spíše ekonomická a politická otázka. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že například neplatící student se v budoucnu ochotněji stane platícím cestujícím. Z pohledu ZSSK je to nejlepší dlouhodobá reklama. Je však nutné se vyhnout přeplněným vlakům, které nenabízejí cestujícím dostatek komfortu. Proto je nutné hledat takovou formu bezplatné přepravy, která nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

Tagy