EU version

Obliba vlaků v Česku roste: V roce 2023 dosažen rekordní počet ujetých kilometrů i cestujících!

Obliba vlaků v Česku roste: V roce 2023 dosažen rekordní počet ujetých kilometrů i cestujících!
foto: Public Domain /Redakce RT
01 / 05 / 2024

V roce 2023 dosáhla železniční osobní doprava nových výšin! Rekordní přepravní výkon a průměrná ujetá vzdálenost svědčí o rostoucím zájmu cestujících o železniční dopravu, která se stává preferovanou volbou pro delší trasy.

Osobní železniční dopravci v roce 2023 realizovali přepravní výkon 10,5 miliardy osobokilometrů. Železnici se daří získávat jak nové cestující, tak současně roste průměrná ujetá vzdálenost, která v roce 2023 činila 57 km. Je to nejvíce za posledních 5 let, a to včetně předcovidového roku 2019, kdy byla průměrná přepravní vzdálenost 56 km. Během covidových let došlo k propadu až na 50 km.

„Od osobních železničních dopravců přicházejí v posledním období výrazně pozitivní zprávy. Roste nejen přepravní výkon a ujetá vzdálenost. Železniční osobní doprava je také ziskovým sektorem české ekonomiky. Je to zejména díky novým trasám a spojením a také díky výrazné modernizaci vozidlového parku a atraktivním službám. To vše přináší nové zákazníky a růst tržeb. Navíc čeští železniční dopravci posilují svou roli v mezinárodní dopravě v rámci středoevropského a východoevropského regionu. V tom patří mezi nejaktivnější dopravce na trhu,“ říká Petr Moravec, výkonný ředitel Výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia).

Lidé přitom v případě cestování na delší vzdálenost jednoznačně z pozemní dopravy dávají přednost vlaku. Zatímco cestující vlakem urazí při své cestě v průměru 57 km, v případě individuální automobilové dopravy je to 32 km, u dálkových a regionálních autobusů 25 km a v případě MHD to je průměrně 4,9 km. 

Za růstem průměrné přepravní vzdálenosti stoji především následující faktory:

  • Výrazný posun modernizace infrastruktury na dalších dálkových trasách v ČR, jako jsou například Praha – Plzeň – Cheb nebo Praha – Tábor – České Budějovice. Zde se daří železnici přebírat cestující od autobusové a automobilové dopravy. Nové přímé spoje dopravci zavedli na mezinárodních trasách, které si v předchozím období také získaly stovky tisíc nových cestujících. Například do Polska, Chorvatska či na Ukrajinu.
  • Konkurence a soutěžení výkonů v osobní dopravě na železnici je neustálým motorem zlepšování služeb. Nabídka dopravců na regionálních i meziregionálních trasách přinesla železnici za posledních 5 let nové služby, které přitáhly nové cestující například pro denní dojíždění do zaměstnání či do škol.
  • Masivní modernizace vozidlového parku. Čeští železniční dopravci se kvalitou poskytovaných služeb rychle přibližují standardům na západ od nás. Je to především díky investicím do vlaků a zlepšování zákaznického servisu. Ještě letos dopravci pošlou na koleje zcela nová vozidla za zhruba 16 až 17 miliard korun a v horizontu 10 let se mohou investice do nových vozidel přiblížit 200 miliardám korun.

 Zdroj: SVOD Bohemia 

Tagy