EU version

Máme se co učit. Ve Švýcarsku vyjede handicapovaný až k vyhlídce na Matterhorn, říká cestovatelka na vozíku

Máme se co učit. Ve Švýcarsku vyjede handicapovaný až k vyhlídce na Matterhorn, říká cestovatelka na vozíku
foto: Marie Harcubova / Disway/Cestování ve Švýcarsku
12 / 01 / 2024

Poptávka cestujících s handicapem po odpovídajících podmínkách pro cestování tlačí na dopravce, aby zajistili bezbariérovou přepravu a doplňkové služby. Blýská se na lepší časy?

K zajištění přepravy cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace slouží speciální stránky, kde je možné objednat přepravu i asistenci. Rezervaci pro cesty po České republice je třeba odeslat minimálně 24 hodin před odjezdem vlaku z výchozí nebo pohraniční přechodové stanice, aby bylo možné včas prověřit možnosti a dát cestujícímu vědět, zda s asistencí může počítat. Při cestách do nebo ze zahraničí je potřeba kontaktovat dopravce nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku. Služba je poskytována bezplatně.

„V případě, že handicapovaní cestující kombinují spoje více dopravců, a objednávku přepravy nebo asistence zadají v systému Českých drah, je tato objednávka automatizovaně předána správci systému One Ticket, společnosti CENDIS. Ta pak takovou přepravu zajistí u všech dopravců, kteří se podílejí na přepravě,“ upřesňuje možnosti přímo pro RAILTARGET Petr Pošta z tiskového oddělení společnosti České dráhy, a.s.

„V porovnání se zahraničím ve kvalitě služeb pro handicapované dost pokulháváme,“ konstatuje cestovatel na elektrickém vozíku Tomáš Hluštík. Na asistenční službě mu vadí zejména nutnost plánovat jízdu dopředu. Je to velmi neoperativní, nelze zohlednit faktory jako například počasí. „Očekávám víceméně službu jako člověk bez omezení. Chci si v krátkém horizontu naplánovat cestu a očekávám, že se v 21. století opravdu uskuteční,“ komentuje situaci Hluštík.

Marie Harcubova / Disway

Inspiraci vidí například v sousedním Německu či Švýcarsku, kde jsou nástupiště a vlak v jedné úrovni. Stačí pak mobilní ližiny, po kterých lze přejet do vlaku do prostoru, kde se dá pohodlně zaparkovat s vozíkem i větších rozměrů. Výborné zkušenosti s cestováním s vozíkem má ze zahraničí i Marie Harcubová ze spolku Disway: „Máme skvělou zkušenost ze Švýcarska, tam jezdit vlakem není pro vozíčkáře žádný problém. Třeba i na Gornergrat k vyhlídce na Matterhorn byla cesta bez problémů. Ke vstupu do vlaku přistavili stále připravenou mechanickou plošinu a vše fungovalo.“

Přibydou bezbariérové vlaky i možnosti pro zrakově postižené

I v České republice se ale při železniční dopravě bere stále více v potaz také přeprava vozíčkářů, nevidomých nebo neslyšících. „Přístupnost vlaků pro cestující s handicapem se v průběhu letošního roku výrazně rozšíří, a to díky nasazení zcela nových vlaků, jak v regionální, tak v dálkové dopravě,“ uvádí pro RAILTARGET Pošta a dodává: „Díky nasazení nových jednotek RegioFox a RegioPanter na regionálních linkách a zahájení provozu nových souprav ComfortJet v dálkové dopravě budou z běžného provozu vyřazeny starší soupravy, které poskytovaly nižší komfort.“

Všechny tyto nové jednotky a soupravy budou již z výroby přizpůsobené pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou vybavené nástupními plošinami, bezbariérovým interiérem (včetně toalet a míst vyhrazených pro tyto cestující), vizuálním a akustickým informačním systémem, popisky v Braillově písmu a dalšími prvky, které zákazníkům s handicapem výrazně zjednoduší cestu.

: České dráhy Facebook/ Nízkopodlažní soupravy budou mít místa pro cestující na vozíku

„Pro cestující se zrakovým postižením jsme přizpůsobili celé internetové stránky, takže není problém dohledat jakékoliv informace o jízdenkách, poskytovaných službách nebo o aktuální jízdě vlaku.
Nevidomí cestující mohou kontaktovat naše zákaznické centrum 221 111 122, kde jim operátoři poskytnou komplexní informační servis, pomohou zajistit jízdenky a zajistit asistenci při nástupu nebo výstupu,“
specifikuje možnosti specialista tiskového oddělení.

Stránky Českých drah umožňují zvětšení písma i využívání hlasové čtečky. Splňují tak požadavky Blind friendly webu a standardy W3C. Po vyhledání spojení si může zájemce na internetu i rovnou koupit jízdenku. V nových a modernizovaných vlacích jsou všechny ovládací prvky označeny popisky v Braillově písmu. Pro snadný nástup slouží navigační majáčky navádějící k nástupním dveřím. Některé vlaky Českých drah mají speciální místa blízko vstupních dveří vyhrazená cestujícím se zrakovým postižením. Vodicí psy nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenční psy přepravují zdarma.

Registrované přepravy cestujících s handicapem

„V loňském roce jsme přes objednávkový systém zajistili 8 548 registrovaných přeprav handicapovaných cestujících. Oproti loňskému roku tento počet vzrostl zhruba o 1 300 a zároveň jsme překonali i poslední předcovidový rok 2019. Za posledních šest let, tedy období 2018 – 2023, jsme zajistili přepravu přes 31 tisícům cestujících. Další tisíce osob se zdravotním handicapem využily bezbariérové spoje a nádraží a cestovaly se svými průvodci bez asistence dopravce,“ shrnuje Petr Pošta.

Podle údajů ČSÚ žije v České republice více než jeden milion lidí s různým typem a mírou zdravotního postižení. Více než polovina z nich má přiznaný invalidní důchod či příspěvek na péči nebo mobilitu nebo jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P. Jde o významný počet obyvatel, kteří si zaslouží plnohodnotné podmínky pro přepravu. Situace se oproti minulosti zlepšila, nicméně bezbariérové cestování v naší republice má stále rezervy.

Zdroj: České dráhy, ČSÚ

Tagy