EU version

Linka R17 se potýká s nedostatkem vozů! České dráhy se pokoušejí zvýšit jejich počet

Linka R17 se potýká s nedostatkem vozů! České dráhy se pokoušejí zvýšit jejich počet
foto: ČD / Public domain/Vlak Českých drah
31 / 01 / 2024

Již několik týdnů trápí linku R17 Vltava / Lužnice / Silva Nortica z Prahy do Českých Budějovic, Českých Velenic a Vídně nedostatek vozů. To vede k nasazení náhradních vozů nebo zkrácení souprav. České dráhy se vznikem situace přijaly opatření ke zvýšení disponibility svých rychlíkových vozů a situace se pomalu zlepšuje.

„Cestujícím ve vlacích linky R 17 z Prahy na jih Čech se omlouváme, že se v uplynulých týdnech museli častěji setkávat s případy nasazení náhradních vozů nebo zkrácením souprav kvůli jejich závadám. Tato situace má více příčin, od dlouhodobých problémů našich dodavatelů při větší obnově vozů, kteří nedodržují termíny oprav, přes nedostatek zaměstnanců na trhu práce v technických oborech, nyní navíc zhoršený vysokou nemocností v důsledku respiračních onemocnění, která trápí všechny zaměstnavatele už od prosince loňského roku, po opakované zimní kalamity v prosinci a v lednu způsobené přívaly sněhu a silným mrazem. Hned pět nejlepších vozů nám z provozu na vlacích do Českých Budějovic vyřadil prasklý izolátor trakčního vedení 29. prosince 2023 na Táborsku. Vozy byly tak poškozené, že si vyžadují rozsáhlejší opravu a do provozu se z nich zatím vrátil pouze jediný,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu.

„Kvůli většímu počtu odstavených vozů ve stanici České Budějovice jsme přijali opatření už v prosinci, ale v důsledku některých už uvedených příčin se daří situaci postupně zlepšovat až v uplynulých dnech,“ doplňuje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek pro servis a uvádí konkrétní opatření, která České dráhy přijaly ke zlepšení situace: „Větší opravy budějovických jednotek RegioPanter zajišťujeme v Plzni tak, aby se mohlo budějovické pracoviště věnovat ve větší míře opravám rychlíkových vozů a ty se rychleji vracely do provozu. Větší nemocnost a snížení kapacity opravny jsme pak řešili přesunem části oprav osobních vozů do Plzně a do Chebu, kde byla k dispozici větší kapacita pro opravy. Zároveň jsme zavedli nový systém periodické údržby ucelených souprav, včetně rozšířených nočních směn, na pracovišti v Plzni, a tak vytvořili větší prostor pro údržby osobních vozů nejen z linek Ex7 a R 17.  V neposlední v řadě jsme přesunuli šest vozů 2. třídy z Plzně do Českých Budějovic, abychom navýšili tamní zálohu rychlíkových vozů."

Přijatá opatření se na stavu rychlíkových vozů projevila pozitivně a počet chybějících vozidel výrazně klesl. V době nejvážnější situace chybělo až 20 vozů najednou, nyní tento počet klesl zhruba na  třetinu a záměrem opatření je tento deficit dále snižovat.

Situace v oblasti parku rychlíkových vozů je dlouhodobě napjatá. Mezi největší příčiny patří dlouhodobé překračování lhůt pro pravidelné plánované obnovy vozů v závodech externích dodavatelů. Loni vzrostla délka opravy vozů z 35 na 48 dní. Podobně nepříznivý vývoj je patrný také u termínů odstranění garančních závad po obnovách. Problémem je i nedostatek zájemců o práci v technických oborech, kteří se údržbě vlaků věnují. České dráhy se proto snaží přilákat nové zaměstnance i ze vzdálenějších míst a nabídnout jim zajímavé bonusy.

Ke zlepšení situace v oblasti rychlíkových vozů přispějí také velké investice do obnovy vozidel a modernizace zázemí údržby. V letošním roce bude zařazeno do provozu 64 vozů jednotek ComfortJet a po dokončení celé zakázky se park Českých drah rozšíří celkem o 180 moderních vozů. V plánu jsou také investice do nové haly údržby jednotek a vozů v Českých Budějovicích. Půjde o jedno z nejmodernějších pracovišť vybavených špičkovou technikou pro komplexní údržbu moderních vlaků.

Zdroj: tisková zpráva ČD

Tagy