EU version

Libeň na hraně kolapsu. ŽESNAD.CZ volá po spolupráci nákladní a osobní dopravy

Libeň na hraně kolapsu. ŽESNAD.CZ volá po spolupráci nákladní a osobní dopravy
foto: Autor: Vojtěch Dočkal, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0/Nádraží v Libni
26 / 06 / 2024

Praha-Libeň je problémová stanice. Město plánuje novou linku S61 přes Libeň, což podle sdružení ŽESNAD.CZ povede k zablokování nákladní i dálkové dopravy. Žádají odklad zavedení linky a rychlou výstavbu nové infrastruktury, jinak hrozí kolaps na kolejích, upozorňují v tiskové zprávě.

Není žádnou novinkou, že kritickým místem na české železnici v Praze je zejména stanice Praha-Libeň. Od nového jízdního řádu mělo dojít ještě k dalšímu zhoršení. Praha se totiž rozhodla přetrasovat novou plánovanou linku S61 namísto přes Malešice do Běchovic přes Libeň až do Úval.

ŽESNAD.CZ je znepokojen, jak vyplynulo z tiskové zprávy, kterou dostala redakce RAILTARGET emailem. Celé roky prý sleduje se znepokojením vývoj na železnici, pomalu směřující k vyčerpání dostupné kapacity dráhy, zejména pak stále rostoucí problém v Praze. "ŽESNAD.CZ je velmi znepokojen neadekvátním nárůstem příměstské dopravy, která bez vybudované potřebné infrastruktury bude blokovat nákladní dopravu, která nemá žádné variantní řešení a také dálkovou  osobní dopravu, která má variantní řešení pouze v růstu individuální automobilové dopravy," upozorňují zástupci v tiskové zprávě a stěžují si na neadekvátní reakce úřadu. "Upozorňovali jsme všechny relevantní instituce a úřady, jednali jsme i s objednavateli dopravy, včetně s magistrátu hlavního města. Reakcí byla bagatelizace nebo nereflektování reality a stavu infrastruktury," popisují. 

Proto vyzývají objednatele osobní dopravy v závazku veřejné služby, aby pečlivě zvážili, zda skutečně není možné odložit zavedení linky S 61 a další zhušťování taktu osobní městské a příměstské železniční dopravy do doby, než pro ni bude vybudována potřebná kolejová infrastruktura, po níž by tyto linky mohly jezdit, aniž by znemožňovaly provoz dálkové osobní a nákladní železniční dopravy.

Dále také podporuje iniciativy vedoucí k urychlené výstavbě trojkolejných vložek v mezistaničních  úsecích Poříčany – Kolín a uvádí, že v této kritické situaci nemůže dělat nic jiného, než žádat o korektní koordinační proces a v případě nemožnosti dohody o přídělu kapacity naprosto přesné dodržování pravidel přídělu kapacity podle prohlášení o dráze a zákona o dráhách a přímo použitelného nařízení 913/2010/EU o konkurenceschopné nákladní dopravě.

Nákladní a osobní železniční doprava spolu nemají bojovat, jsme spoluhráči na stejném hřišti - na jedněch kolejích. Proto apelujeme na co nejrychlejší vyřešení stávajícího neuspokojivého stavu, hrozícího od změny jízdního řádu v prosinci přetížením dráhy.

Zdroj: Článek vychází z tiskové zprávy ŽESNAD.cz 

Tagy