EU version

Koniec graffitom na českých železniciach ? ČD a Stredočeský kraj zavádzajú komplexné opatrenia

Koniec graffitom na českých železniciach ? ČD a Stredočeský kraj zavádzajú komplexné opatrenia
foto: RAILTARGET/Koniec graffitom na českých železniciach ? ČD a Stredočeský kraj zavádzajú komplexné opatrenia
07 / 06 / 2023

Dnes 7.6. sa konala tlačová konferencia, ktorú usporiadali České dráhy na Odstavnej stanici Praha JUH. Akcie sa zúčastnili Jiří Ješeta, námestník generálneho riaditeľa a člen predstavenstva zodpovedný za osobnú dopravu ČD a Petr Borecký, námestník hajtmanky Stredočeského kraja pre verejnú dopravu. Na tlačovej konferencii bola predstavená nová kampaň, ktorá niesla názov “Spoločne za čisté vlaky”. Posledné obdobie čelia vlakové súpravy neustálym výčinom sprejerov, ktorí stoja českých dopravcov čas aj peniaze.

Ako prvý dostal slovo Petr Borecký. Na úvod objasnil, že “graffiti nie sú umenie ale vandalizmus a organizovaný zločin”. Prioritne sa Stredočeský kraj snažil nepriaznivú situáciu riešiť s políciou v súvislosti so zvyšovaním hliadok. Komunikácia s nimi však veľký efekt nemala, keďže páchateľom je ťažké dokázať vinu. Za dlhodobé riešenia na boj proti sprejerom považuje Borecký najmä aktívne zapojenie verejnosti do riešenia problému, nasadenie hliadok so psami do dep a odstavných staníc, aplikovanie ochranných náterov alebo vybavenie vlakov kamerami. Stredočeský kraj a mesto Praha sa budú na financovaní čistenia podieľať spoločne. Na rok 2023 sa vyčlenilo 72 miliónov českých korún na čistenie vlakov, na rok 2024 80 miliónov českých korún a na roky 2025 až 2026, 60 miliónov českých korún.

Koniec graffitom na českých železniciach ? ČD a Stredočeský kraj zavádzajú komplexné opatrenia

Nasadenie hliadok je potrebné nielen do dep a odstavných staníc, ale aj do vybraných nočných spojov. Okrem sprejerstva čelí Stredočeský kraj aj ďalšiemu dlhodobému problému, ktorým je nedostatok vlakov, ktorý je aj odpoveďou verejnosti na často kladenú otázku, prečo nie sú do premávky vypúšťané iba čisté vlaky. 

Koniec graffitom na českých železniciach ? ČD a Stredočeský kraj zavádzajú komplexné opatrenia

Najviac zasahované sprejerstvom sú vlakové jednotky CityElefant. Za tento rok bolo celkovo vyčistených 68 vlakových jednotiek v interiéri a 64 v exteriéri. Na predídenie už aj tak častým výlukám prebieha čistenie vlakov iba cez víkendy. Čistenie vlakových jednotiek s výmerou 150 m² zaberie v priemere 8 až 10 hodín.  Čistí sa zásadne manuálne, aby sa jednotlivé vlakové jednotky nepoškodili. Rýchlejšiemu odstáneniu graffitov napomáhajú nové anti-graffiti nátery, po ktorých účinnosť zotrvania graffitov klesá. Jiří Ješeta uviedol, že České dráhy okrem aktívneho čistenia nezanedbávajú ani prevenciu proti sprejerstvu, ktorú posilňujú v podobe inštalácie svetiel reagujúcich na pohyb a navyšovaním kamerových systémov. 

Na záver tlačovej konferencie prišla prekvapivá štatistika, podľa ktorej sa veková kategória sprejerov pohybuje od 35 do 50 rokov.

Koniec graffitom na českých železniciach ? ČD a Stredočeský kraj zavádzajú komplexné opatrenia

Tagy