EU version

Klimatizace ve vlacích pod podlahou i na střeše. Údržba ve výšce až 5 metrů

Klimatizace ve vlacích pod podlahou i na střeše. Údržba ve výšce až 5 metrů
foto: ČD / Public Domain /Symbol klimatizovaného vagónu
18 / 06 / 2024

Léto je tu a s ním i parné dny. České dráhy se připravují na léto klimatizovanými vlaky, které nabízejí cestujícím pohodlí i ve vysokých teplotách.

Již více než 1 600 osobních vozů nebo vozů a článků elektrických a motorových jednotek Českých drah je na začátku letošního léta vybaveno klimatizací. Klimatizované vozy a jednotky obsluhují nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových i regionálních linkách v celém Česku, díky tomu dnes cestuje většina zákazníků na železnici v moderních klimatizovaných vlacích, uvedly ČD v tiskové zprávě, kterou naše redakce dostala emailem. 

„Klimatizace je dnes součástí všech moderních vlaků Českých drah. Je to už více než polovina všech
vozidel, ve kterých cestují naši zákazníci. Díky tomu, že jsou klimatizované soupravy na nejfrekventovanějších linkách, například na příměstských spojích v okolí Prahy, Brna nebo Ostravy, ale také na páteřních tratích v dalších krajích, cestuje dnes drtivá většina našich zákazníků v moderních
klimatizovaných vlacích. Údržbě klimatizace proto věnujeme velkou pozornost. Vedle pravidelných prohlídek procházejí před hlavní letní sezónou také mimořádnou kontrolou, která se zaměřuje na kontrolu neporušenosti chladícího okruhu, správné množství chladícího média a na ověření funkčnosti celého systému. Klimatizační jednotka je však pouze technika a ani tyto preventivní kontroly stoprocentně nevyloučí přetížení nebo nějakou poruchu v době plného provozu,“ vysvětluje Michal
Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis.

Klimatizace, ČD, public domain

tisková zpráva také uvádí, jaké je základní nastavení interiérové teploty ve vlacích. Ta je od výrobců nastavená na 22 °C. Ve velkoprostorových vozech může tuto teplotu o +/– 2 °C upravit doprovod vlaku a v oddílových vozech si ji ve stejném rozsahu může upravit přímo cestující. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě teploty také v interiéru. Systém tak udržuje rozdíl ve vnější a vnitřní teplotě na zhruba 8 °C doporučených zdravotníky. Při vnější teplotě vzduchu 35 °C tak udržuje klimatizace uvnitř vlaku teplotu na úrovni zhruba 27 °C.

Klimatizace jsou v létě velmi silně zatížené. Jejich provoz navíc komplikuje značné množství míst na našich elektrifikovaných tratích, kdy musí být napájení vlaku z troleje vypnuté. V takovém případě dochází k odstavení klimatizační jednotky. K odstavení dochází i při výměně lokomotivy. To způsobuje vypnutí celého systému a jeho opětovný náběh během několika minut po obnovení napájení.

Během tohoto procesu řídicí jednotka zajistí postupné odpojení a následně spuštění všech součástí klimatizace. Během toho dochází např. k vyrovnání tlaků v systému atp. Hlavně za velmi horkých dnů to představuje velmi intenzivní zkoušku provozuschopnosti a funkčnosti klimatizační jednotky. Cestující to však v běžném provozu nepozná. Výjimkou však mohou být oblasti, kde probíhají výluky a kumulují se místa s odpojením od trakční sítě.

Symbol klimatizace, ĆD public domain

Údržba až dvoutunového zařízení probíhá 5 metrů nad zemí

Samostatnou klimatizační jednotkou je vybaveno každé vozidlo. U klasických osobních vozů je většina zařízení umístěna pod podlahou, v elektrických a motorových jednotkách na střeše. Čidla řídicí chlazení jsou umístěna v oddílech pro cestující. Hmotnost celé klimatizační jednotky se podle typu vozidla pohybuje zhruba kolem jedné až dvou tun. Pro údržbu je třeba zajistit přistavení osobních vozů na kolej s prohlídkovým kanálem a u jednotek musí být zajištěn bezpečný přístup prostřednictvím pevných nebo mobilních pracovních plošin na střechu ve výšce přibližně 4,5 až 5 metrů.

Pokud je závada většího rozsahu a je třeba vyměnit celou klimatizační jednotku, je nutné to udělat na koleji vybavené portálovým jeřábem, vymontovat celé až dva tuny těžké zařízení, sejmout ho ze střechy vlaku a nahradit jiným. Tato výměna trvá zhruba 6 až 8 hodin, samotná oprava klimatizační jednotky na speciálním pracovišti pak podle rozsahu opravy trvá několik dní. O klimatizace ve vozidlech a ve specializovaných dílnách se stará vyškolený a odborně způsobilý tým zkušených servisních techniků v centrech údržby Českých drah na území celé republiky.

Symbol klimatizace, ĆD public domain

Pro naše čtenáře je zajímavé, z čeho se klimatizace ve vlacích skládá. Je to z několika důležitých částí. Jsou to výparník, kompresor, kondenzátor, vysokotlaký spínač a expanzní ventil. Jednotlivé prvky musí být kvalitně propojené, aby nedocházelo k únikům chladícího média. Důležité jsou také rozvody samotného vzduchu, který je dílem recyklován a dílem nasáván z venku. Výdechy vzduchotechniky se nacházejí podle konstrukce vozidel u podlahy, pod okny nebo ve stropní části.

Funkce hlavních částí klimatizace ve vlacích:

Výparník: Teplý vzduch z interiéru a exteriéru proudí přes výparník. Kapalné chladivo se odpařuje a ochlazuje vzduch.Ventilátor pak rozvádí chladný vzduch zpět do interiéru vozu. Kompresor nasává vzniklé teplé páry chladiva a zvyšuje tlak a teplotu chladiva uvnitř kompresoru. Kondenzátor využívá venkovní vzduch k ochlazení par chladiva. Pára se opět stává kapalným chladivem. Vysokotlaký spínač zabraňuje nárůstu tlaku do kritického rozsahu.

Expanzní ventil opět výrazně ochladí chladivo snížením jeho tlaku. Studené chladivo proudí zpět do výparníku, kde ochladí vzduch pro interiér vozu.

Jak poznat klimatizované vozy?

Vozidla vybavená klimatizací jsou označena u nástupních dveří nebo v interiéru symbolem lomítka, kdy v horní části je obrázek sluníčka a v dolní sněhové vločky.

Zdroj: ČD 

Tagy