EU version

Jednodušší systém jízdného a vyšší komfort. Nejvyšší představitelé evropských osobních dopravců stanovili závazek pro příští roky

Jednodušší systém jízdného a vyšší komfort. Nejvyšší představitelé evropských osobních dopravců stanovili závazek pro příští roky
foto: Facebook M. Kupka/Jednodušší systém jízdného a vyšší komfort. Nejvyšší představitelé evropských osobních dopravců stanovili závazek pro příští roky
10 / 10 / 2022

Generální ředitelé evropských osobních železničních společností ze Společenství evropských železnic a infrastruktury (CER) a Mezinárodní železniční unie (UIC) se 6. října sešli v Praze, aby diskutovali o své dlouhodobé vizi pro zákazníky a cestující. Setkání se zúčastnili Martin Kupka, ministr dopravy České republiky, a Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah, kteří se podělili o své názory na budoucnost mezinárodní osobní dopravy. Byla to příležitost k výměně informací o dosavadním i budoucím vývoji a k nalezení společných bodů spolupráce pro zvýšení modálního posunu v Evropě.

Evropský železniční systém je základním pilířem cílů Green Dealu v oblasti emisí uhlíku a evropské železnice se zavázaly aktivně přispívat k jejímu úspěšnému provádění. K dosažení nezbytného přechodu na jiný druh dopravy je třeba se zaměřit na různé oblasti, včetně prodeje jízdenek. CER v loňském roce zveřejnil plán pro prodej jízdenek, který se zabývá dalším zlepšováním zkušeností zákazníků při plánování, rezervaci a mezinárodních cestách po železnici.

Posledních několik let evropské železnice pracují na nástrojích, které umožňují vytvořit příslušné specifikace pro prodej jízdenek, které harmonizují různé způsoby prodeje jízdenek, celoevropské integrované jízdní řády a základ pro úplnou digitalizaci jízdenek. To umožní nabídnout cestujícím mnoho nových služeb. Na důkaz pevného odhodlání železničního sektoru přijali generální ředitelé osobní železniční dopravy usnesení (dostupné níže), v němž potvrdili svůj závazek zlepšit služby pro cestující.

Dalšími tématy, o nichž se na akci diskutovalo, byly možnosti multimodality a mobility jako služby, současné výzvy, kterým čelí železnice, vysokorychlostní železnice, noční vlaky a nadcházející revize směrnice o strojvedoucích. Účastníky oslovil také Sandro Santamato, vedoucí oddělení C.3 Generálního ředitelství Evropské komise pro mobilitu (DG MOVE), aby s nimi probral pohled Komise na prodej jízdenek a iniciativu multimodálních digitálních služeb mobility. CER sdílí vizi bezproblémového prodeje jízdenek na železnici a těší se na spolupráci s DG MOVE na dosažení tohoto cíle.

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec řekl: „Železniční osobní dopravci v Evropě se v posledních třech letech potýkali s problémy, které tu nebyly po celá desetiletí. Patří mezi ně dopady pandemie COVID-19, válka na Ukrajině a extrémní nárůst cen energií a dalších nákladů v důsledku neobvykle vysoké míry inflace. Současně pokračují ambiciózní projekty na otevření železničního trhu, vybudování evropské vysokorychlostní sítě, podporu renesance noční železniční dopravy nebo zjednodušení odbavovacích procedur při cestování po Evropě. Proto je výměna zkušeností důležitým nástrojem pro podporu železnice na evropském dopravním trhu.“

Generální ředitel UIC François Davenne, kterého zastupoval Marc Guigon, ředitel UIC pro osobní dopravu, řekl: „Železniční trh má do budoucna mnoho příležitostí, jak se vyrovnat s oživením po skončení krize Covid a jak řešit přesun cestujících na železnici, aby se zvýšil podíl železniční dopravy jak pro podnikání, tak pro volný čas. Klíčová je spolupráce s ostatními druhy dopravy, zejména v oblasti integrovaného prodeje jízdenek a zlepšení zákaznických zkušeností s leteckými linkami. UIC je plně mobilizováno k podpoře plánu CER Ticketing pro celý distribuční řetězec ve prospěch evropských cestujících.“

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola dodal: „Evropský železniční systém je základním pilířem pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu. EU se musí zaměřit na rychlá, pohodlná, cenově dostupná a udržitelná spojení mezi evropskými hlavními městy a velkými metropolemi a revize nařízení o TEN-T to musí zohlednit. Jednou z věcí, na kterou se musíme zaměřit, je také prodej jízdenek, a CER je připraven to splnit. Vyzýváme všechny příslušné zúčastněné strany, aby podpořily plán CER pro prodej jízdenek a podílely se na něm, a pomohly nám tak společně realizovat cíl EU v oblasti Green Dealu.“

Usnesení přijaté generálními řediteli osobní železniční dopravy je ke stažení zde.

 

Zdroj: TZ CER

Tagy