EU version

Hlavní nádraží zvládá nápor uprchlíků z Ukrajiny na jedničku, zaměstnancům SŽ i dobrovolníkům patří velký dík

Hlavní nádraží zvládá nápor uprchlíků z Ukrajiny na jedničku, zaměstnancům SŽ i dobrovolníkům patří velký dík
foto: Archives/Hlavní nádraží zvládá nápor uprchlíků z Ukrajiny na jedničku, zaměstnancům SŽ i dobrovolníkům patří velký dík
08 / 04 / 2022

Pražským hlavním nádraží prošlo od přelomu února a března více než 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Díky maximálnímu nasazení zaměstnanců Správy železnic a celé řady dalších institucí i stovkám dobrovolníků z několika neziskových organizací se podařilo zajistit pomoc uprchlíkům tak, že se mimořádná situace prakticky nijak nedotkla běžných cestujících či řízení provozu. V posledních dnech už počet občanů Ukrajiny přijíždějících do Prahy postupně klesá.

Evakuační vlaky s Ukrajinci začaly do Prahy přijíždět před více než měsícem. První pomoc pro ně připravila Správa železnic ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy prostřednictvím stanu v prostorách nové odbavovací haly mezi vstupy do metra. Následně vzniklo improvizované centrum pomoci v jižním křídle Fantovy budovy, kde zájemci dostanou základní informace o možnostech pomoci. „K dispozici máme jižní část Fantovy budovy a celé její přízemí, které sousedí se schodištěm do druhého patra, kde je kulturní sál. Ten nyní slouží jako odpočinková místnost. Dále je v přízemí Fantovy budovy i improvizovaná ošetřovna, kde medici 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Záchrannou službou hl. m. Prahy zajišťují prvotní ošetření, případně směřují uprchlíky na služby krizového centra,“ říká za Správu železnic vedoucí správy budovy hlavního nádraží Jan Vágner.

O ukrajinské uprchlíky se každý den stará přibližně 40 až 50 lidí. Jsou mezi nimi drážní i státní hasiči, zaměstnanci Správy železnic, pražského magistrátu, Českých drah, Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, medici a v neposlední řadě stovky dobrovolníků z neziskových organizací, kteří se střídají v pravidelných směnách. K dispozici jsou 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Snahou všech zúčastněných složek je, aby se ukrajinští uprchlíci zdrželi na hlavním nádraží maximálně v řádu několika hodin a co nejdříve pokračovali v cestě do dalších destinací nebo do krajského kontaktního centra, kde jim je poskytnuta další pomoc.

Vedle toho bylo a je nezbytné zajistit, aby nádraží fungovalo zcela standardně a cestující i dopravci získali komfort, na který jsou zvyklí. V běžný pracovní den nádražím projede téměř 980 vlaků a projde kolem 70 tisíc cestujících. „Řízení provozu muselo řešit požadavek na přistavování vlaků s uprchlíky k prvnímu nástupišti, aby měli co nejkratší cestu k pomoci,“ pokračuje Jan Vágner. „Díky perfektní spolupráci všech zúčastněných společností a firem, dobrovolníků a pražského magistrátu se nám to daří zvládat velice dobře,“ dodává.

Tagy